Täysistunnon pöytäkirja 34/2009 vp

PTK 34/2009 vp

34. KESKIVIIKKONA 1. HUHTIKUUTA 2009 kello 15.06

Tarkistettu versio 2.0

14) Hallituksen esitys laeiksi työttömyysturvalain ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

 

Katja Taimela /sd:

Arvoisa puhemies! Hyvät kollegat! Tämä nyt menee vallan yksinpuheluksi tässä.

Tämä hallituksen esitys on tervetullut uudistus varsinkin koulunkäyntiavustajien kannalta. Tähän asti heidän asemansa on ollut jopa käsittämättömän huono. Jo valmiiksi matalan tulotason töissä on kohtuuton tilanne, että pitkän tauon ajan lukukausien välillä ei ole ollut mahdollisuutta saada palkkaa eikä toisaalta työttömyyskorvaustakaan. Joissain kunnissa asia on ratkaisu esimerkiksi lomautuksin, mutta edes tätä ei ole tehty kaikkialla. Tämän lakimuutoksen myötä akuutin toimeentulon osalta tilanne paranee siis huomattavasti. Silti perusongelma esimerkiksi koulunkäyntiavustajien kohdalla säilyy. Kun työsuhde katkeaa joka vuosi niinkin pitkäksi ajaksi kuin koulumaailmassa eli pariksi kuukaudeksi tai jopa pidemmäksi aikaa, seurauksena on ansiotuloon kuuluvien etuuksien, muun muassa eläke-etuuksien, leikkaantuminen. Ei ole myöskään mieltä ylentävää tietää, että oman ammatin hoitamiseen kuuluu parin kuukauden työttömyysjakso joka vuosi.

Koulunkäyntiavustajien ammattikunta on tullut jäädäkseen, ja hyvä niin. Heidän työnsä on erittäin arvokasta. Kannan huolta silti työvoiman saamisesta tulevaisuudessa näihin töihin näin heikoilla työehdoilla. Vaikka tilanne nyt siis paranee huomattavasti, koulunkäyntiavustajien työn kokonaistarkastelua on syytä jatkaa niin valtio- kuin kuntatasollakin.

Keskustelu päättyi.