Täysistunnon pöytäkirja 34/2009 vp

PTK 34/2009 vp

34. KESKIVIIKKONA 1. HUHTIKUUTA 2009 kello 15.06

Tarkistettu versio 2.0

5) Hallituksen esitys kiinteistöjen kirjaamisasioiden siirtämistä käräjäoikeuksilta maanmittauslaitokselle koskevaksi lainsäädännöksi

 

Jouko Laxell /kok:

Arvoisa puhemies! Kiinteistökirjausten siirtäminen oikeuslaitoksesta Maanmittauslaitokseen kuulostaa järkevältä, mutta ongelmallisia tässä asiassa ovat olleet toimintakulttuurien erot. Maanmittauslaitoksessa ei ole lainkaan sellaista vastaavaa juridista osaamista, joka on ollut ominaista käräjäoikeuksille. Siirron onnistuminen edellyttää sen toteuttamiseen osallistuvilta erittäin suurta vastuunottoa. Käräjäoikeuksien ja Maanmittauslaitoksen sekä niiden henkilöstöjen osalta kyseessä on erittäin valtava uudistus, joka nielee taloudellisia ja henkisiä voimavaroja. Käräjäoikeuksien ja Maanmittauslaitoksen arvioiden mukaan siirron pelkkään suunnitteluun tarvitaan 57 henkilötyövuotta ja 3 miljoonaa euroa. Kustannuksia lisäävät uudet tilat, kalusteet, laitteet sekä henkilöstön kouluttaminen.

Arvoisa puhemies! Kirjaamisasioita on käsitellyt käräjäoikeuksissa yli 200 henkilöä, jotka siirtyvät Maanmittauslaitokseen. Kirjaamisasioita käsittelevien henkilöiden oikeudelliseksi tueksi maanmittaustoimistoihin palkataan lakimiehiä. Lisäksi varmistetaan, että maanmittaustoimistoissa on riittävästi henkilöitä myös kirjaamisasioihin liittyvään myyntiin ja laskutukseen. Kirjaamisasioiden siirron myötä asiakas saa maanmittaustoimistoista kattavan palvelun kiinteistöasioissa. Lisäksi kiinteistöihin liittyvien prosessien ja järjestelmien kehittäminen tulee kokonaisuudessaan Maanmittauslaitoksen tehtäväksi.

Arvoisa puhemies! Asiakkaiden kannalta muutos lienee myönteinen, koska vuoden kuluttua kansalaiset ja yritykset voivat hoitaa kiinteistöihin liittyvät asiat yhdessä toimipisteessä. On sitten aivan eri asia, miten tämä siirto käytännössä onnistuu ja koska maanmittaustoimistot pystyvät hoitamaan kirjausprosessit asiakkaita tyydyttävällä tavalla. Ehkä eduskunta saa tästä uudistuksesta raportin vaalikauden lopussa.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Ed. Laxell oli tietysti teoriassa oikeassa, ja tuosta äskeisestä puheenvuorosta saa semmoisen käsityksen kuin tämä esitys olisi tänne tullut pyytämättä ja yllättäen.

Arvoisa edustajatoveri Laxell, tästä kovasti keskusteltiin hallitusneuvotteluissa kaksi vuotta sitten ja siihen valmistauduttiin jo sitä ennen varsin perusteellisesti. Sitten nyt vielä muutama viikko sitten soittelin ja vähän kyselin, millainen tämä valmiustila ja kiinnostus on, ja tässähän olennaista, ed. Laxell, on näitten henkilöitten siirtyminen tämän hankkeen mukana. Innostus on kuulemma kova siirtyä uuteen paikkaan tekemään entisiä töitä, ja siinä katsannossa tämä asia on ihan hyvässä mallissa.

Hannu Hoskonen /kesk:

Arvoisa puhemies! Ed. Laxell kiinnitti kyllä aivan oikein huomiota siihen, että aina muutoksissa on tietysti uhkiakin. Yksi uhkahan voisi olla tietenkin se, että tulee tällaista byrokraattista jäykkyyttä, kun haetaan uusia toimintamuotoja uudessa työpaikassa. Mutta on muistettava sekin, että kiinteistöasiat on pyritty aivan oikein keskittämään yhdelle viranomaiselle, kuten ed. Laxell sanoikin.

Itse tässä käytännössä yli 20 vuotta näiden asioiden kanssa askarrelleena edellisessä työpaikassani huomasin tämän ongelmaksi, että kun samoja papereita joutui kahdessa viranomaisessa käsittelemään, niin se kieltämättä oli hieman vaikeaa. Ymmärrän sen, että tässä tulee siirtymävaiheessa pieniä viipeitä, mutta pitkän päälle tämä on ainoa oikea tie, että valtionhallinnossa pyritään menemään yhden luukun periaatteeseen ja nimenomaan niin, että saman hallinnon, tässä tapauksessa maanmittausasioiden ja niihin liittyvien kirjaamisten, osalta asioidaan vain yhdessä viranomaisessa, jolloin välttyy huomattavan paljon aikaa ja ennen kaikkea vaivaa.

Keskustelu päättyi.