Täysistunnon pöytäkirja 34/2009 vp

PTK 34/2009 vp

34. KESKIVIIKKONA 1. HUHTIKUUTA 2009 kello 15.06

Tarkistettu versio 2.0

8) Hallituksen esitys laiksi taksinkuljettajien ammattipätevyydestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi sekä laiksi kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta

 

Jouko Laxell /kok:

Arvoisa puhemies! Aluksi luulin, että tässä hallituksen esityksessä on liian vaativat tavoitteet, mutta sain asiasta lisätietoa. Esimerkiksi Taksiliitosta sanottiin, että on neuvoteltu suotuisasti ja tilanne paranee ammattitaidon ja laadunvalvonnan osalta eikä muutos aiheuta paljoakaan kustannuksia yrityksille.

Tero Rönni /sd:

Puhemies! Tässä on toinen liikennevaliokunnan käsittelyyn tuleva asia, ja lueskelin kanssa aika tarkasti tuota esitystä, tuossa vaalilain keskustelun yhteydessä plarasin lävitse, ja ensimmäisenä kohteena tuli mieleen, että tässä tulee samanlainen koulutusvelvoite kuin linja- ja kuorma-autonkuljettajien kohdalla, mutta sitten sieltä löytyykin tosiaan oikeat mittasuhteet. Tässähän on kyse siitä, että lisäkoulutusta olisi yksi päivä viidessä vuodessa, mikä nyt varmasti on ihan paikallaan, ja sitä ei tule väheksyä ollenkaan.

Sinänsä perusteluista löytyy aika hyvät esimerkit siitä, miten lupaviranomaisten toiminta on ollut erittäin sekavaa ja ei ole minkäänlaista yhteneväistä käytäntöä eri puolilla maata. Tämä kuvastaa yleensäkin meidän toimintaamme, kuten tuossa edellisen lain yhteydessä puhuin, miten meillä viranomaiset ja erityisesti lupaviranomaiset toimivat. Jos meillä jotain on määrätty ja jostain syystä pitää lupa peruuttaa, niin sitä ei näy pystyvän tekemään mitenkään. Jopa useamman rattijuopumuksen jälkeen ei ole saatu taksilupaa pois, ja se ei minusta ole oikea periaate. Me emme tarvitse tällaisia liikkujia maantiellä ammattimaisessa liikenteessä missään nimessä.

Mutta kyllä minua hämmästytti myöskin eräs asia, mikä on tyypillistä viranomaistoimintaa meillä. Lukekaapa sieltä valtiovarainministeriön kommentit, mitä he kertovat tästä lakiesityksestä. Siellä puhutaan tuottavuusohjelmasta ja siitä, että ei saa tulla missään nimessä kustannuksia valtiolle näitten lupien myöntämisestä. Jäi se kappale nyt tuonne pöydälle, mutta kehotan kaikkia lukemaan. Kyllä se on niin kuin puhdasta VM:n ideologiaa ja tekstiä minun mielestäni. Jos toimintaa jotenkin laajennetaan, niin he vaan esittävät, että mistään ei saa tulla mitään kustannuksia ja mikään ei saa maksaa. Siinä on ideologia jälleen oikein kohdallaan, ja se, että he ovat kehdanneet sen oikein vielä tänne lakiesitykseen laittaakin, kuvastaa sitä tilannetta.

Mutta sitten toisena kommenttina tässä on esitetty myöskin kuorma- ja linja-autonkuljettajien koulutuksen osalta lain muuttamista, ja tässä on rangaistuskäytännön muuttaminen. Siellä on kyllä aika kovat pykälät. Täytyy sanoa, että melkoinen nosto, että jopa vankeusrangaistukseen, jos koulutusvelvollisuudet eivät ole täyttyneet ja ajetaan silti vaan. Se kyllä asettaa semmoisen uhan, että veikkaisinpa, ettei kovin moni uskalla enää sen jälkeen rattiin tarttua, kun tämä lopullinen laki tulee tältä puolen voimaan vuonna 2013, linja-autopuolella vuonna 2012 — vai oliko 2013 linja-autopuolella ja 2014 kuorma-autopuolella, niinköhän se nyt menee, kun oikein ruvetaan laskemaan? Mutta kuitenkin sen viiden vuoden ajan suhteen, kun 2008 syksyllä tuli tämä linja-autopuolen vaatimus voimaan ja nyt tänä vuonna tämä kuorma-autopuolen koulutusvaatimus, tämä muutos kyllä edellyttää sitä, että jokainen ottaa varmaan tosissaan, jos meinaa lappunsa säilyttää. Kyllä tässä koulutukseen on hakeuduttava, ei muuta voi.

Markku Pakkanen /kesk:

Arvoisa puhemies! Tähän taksialan kuljettajakoulutukseen on toki syytä suhtautua myönteisesti. Kaikenlainen koulutus on tarpeellista, ja turvallisuus on takseillekin hyvin tärkeää.

Tilanne on kuitenkin huomioitava näin, että on myös kuljettajia, jotka tuolla syrjäseudulla toimivat taksiautoilijoina. Samaten on kuljettajia, jotka toimivat täällä Helsingissä, ja toivon, että tässä kurssituksessa, koulutuksessa huomioidaan nämä asiat, ettei tule sellaista tilannetta, että syrjäseudun autoilijat eivät saa tilapäiskuljettajia sen takia, etteivät ne pääse tämän tyyppisille kursseille. Elikkä se, missä näitä kursseja järjestetään ja kuka niitä järjestää, on hyvin tärkeää. Samaten nykyiset tilausvälityskeskukset tai autoilijoiden yhdistykset olisivat oivallisia kurssijärjestäjätahoja, mikä tässä olisi mielestäni huomioitava, niin kuin tuolla tekstissä on kyllä hyvin mainittukin.

Mitä nämä kurssit sitten maksavat, niin sen uskon kyllä, että valtio tai kurssin järjestäjä osaa tuon hinnoittelupolitiikan. Kun pelkkä luvan uusimisen jatkokäsittelyn hyväksyminenkin tänä päivänä maksaa 300 euroa, niin en minä usko, että tässä kurssin hinnoittelussakaan tulee mitään ongelmia, niin että kyllä se hinta sille löytyy.

Outi Mäkelä /kok:

Arvoisa puhemies! Esitys on varmasti perusteltu ja toivottavasti vaikuttaa tavoitellulla tavalla turvallisuuteen ja asiakaspalveluun, vaikkei itselläni taksin osalta ole koskaan ollut mitään moittimista.

Mutta linja-autoliikenteen ja raskaan liikenteen osalta olisin halunnut kysyä ministeriltä — hän vain kerkesi nyt jo lähteä — kun ymmärsin jossain vaiheessa, että tämän lain yhteydessä olisi tullut myös esitys liittyen linja-auton ja raskaan liikenteen kuljettajan 70 vuoden ikärajan poistamiseen, tai muutos siihen, mutta nyt sitä ei tässä näy olevan. Olisin kysynyt, koska tämä esitys mahdollisesti tulee vai onko sitä ylipäätään tulossa.

Elsi Katainen /kesk:

Arvoisa puhemies! Hallituksen esityksessä arvioidaan taksinkuljettajien ammattipätevyyden nykytilaa siten, että monet ammattiajoluvan hakijoista ovat saaneet vapaaehtoista koulutusta mutta sen sisältö ja kesto vaihtelevat eri puolilla maata. Niinpä lupaviranomaiset ja kuljetusten tilaajat ovat toivoneet koulutusvaatimuksen asettamista ja koulutukseen enemmän muun muassa koulukuljetuksiin liittyvää sisältöä.

Vähän aikaa sitten tuli julkisuuteen ikävä uutinen juopuneena koululaisia kuljettaneista taksiautoilijoista. Tällä hetkellä vain harva kunta vaatii koululaiskuljetuksissaan alkolukkoa, vaikka sitä suosittava asetus tuli voimaan jo lähes kolme vuotta sitten. Kuntien olisi myös mahdollista ottaa alkolukon käyttö kilpailutuksen perusteeksi, mutta sitäkään ei käytetä monessa kunnassa. Evästäisinkin tätä asiaa valiokuntakierroksille, eli mietittäisiin tätä koululaisten turvallisuuteen oleellisesti liittyvää asiaa ammattikuskien koulutuspakettiin sisällytettäväksi. Valistukseen meidän kai on edelleenkin luotettava, vaikkei se ilmeisesti olekaan purrut toivotulla tavalla.

Tuo koulutuksen sisällön ja keston alueittainen vaihtelu herättää myös huolta. Toivon myös, että valiokuntakäsittelyssä kiinnitettäisiin siihen vakavaa huomiota.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Ihan muutama muistelus vaan niiltä ajoilta, kun tämä asia tuli vireille tuolla EU:n puitteissa.

Olin silloin vetämässä silloista liikennevaliokuntaa ja ne komission alkuperäiset ehdotukset olivat kyllä aika reippaita. Niissä lähdettiin suurin piirtein siitä, että jos on joka ikinen päivä liikenteessä ammattikuskina, niin siinä samalla menettää autolla-ajokykynsä, siis niin, että mitä enemmän kilometrejä, sitä kehnommaksi se ajaminen muuttuu ja valppaus häviää pois. Sitä pientä lievää opetusta sitten harjoitettiin komission suuntaan, että jos se saattaisi kuitenkin olla lievästi jopa toisinpäin. Sitten se merkitsi sitä, kun tämä oivallettiin silläkin puolella, että nämä koulutusmäärät tulivat jonkunlaiseen kohtuullisuuteen ja järkeviin puitteisiin ja ovat nyt sillä tasolla.

Timo Heinonen /kok:

Arvoisa puhemies! Tässä esityksessä on paljon hyviä toimenpiteitä, kuten tuo ammattipätevyyden määrittely, ja toki on rehellisyyden nimissä muistettava, että aina näillä on vaikutusta kyllä myös hintoihin. Siinä tietysti loppukädessä maksajina ovat palveluiden käyttäjät ja erityisesti näissä kilpailutetuissa palveluissa usein kunnat ja muut toimijat.

Täällä varsin hyvin käydään läpi ei pelkästään taksinkuljettajan ammattipätevyyttä vaan myös taksinkuljettajan sopivuutta. On erittäin hyvä, että täällä nostetaan esille myös se, että kuljettajan rikostaustassa huomioitaisiin erityisesti liikennerikkomukset, väkivaltaista käyttäytymistä osoittavat rikkomukset ja muut vastaavat turvallisuuden ja kuljettajan luotettavuuden vaarantavat teot. Erittäin oleellista olisi myös nostaa esille rikokset, jotka ovat kohdistuneet lapsiin, erityisesti koulukuljetusten kohdalla. Olisin sitä mieltä, että tämä erityinen taustojen selvittäminen, joka nyt tapahtuu kouluissa ja kasvatusammattilaisten keskuudessa, ulotettaisiin myös taksinkuljettajiin, jotka koulukuljetuksia tekevät.

Olen ed. Elsi Kataisen kanssa samaa mieltä siitä, että tämä alkolukkojen vapaaehtoinen käyttöönotto ei ole kunnissa edennyt niin kuin sen pitäisi edetä. Ymmärrän sen, että se vaikuttaa myös hintoihin, mutta olisi ehkä tässä vaiheessa myös pohdittava sitä, pitäisikö koulukuljetusten ohella myös vammaisten kuljetuksissa ottaa käyttöön pakolliset alkolukot, eli kun kuljetetaan sellaisia henkilöitä, jotka eivät itse pysty välttämättä vaikuttamaan siihen, kuka auton rattiin hyppää, ja tekemään niitä johtopäätöksiä, mitä me aikuiset pystymme tekemään.

Markku Pakkanen /kesk:

Arvoisa puhemies! Jatkoksi vielä tähän edustajien Elsi Katainen ja Timo Heinonen keskusteluun alkolukosta. Se on varsin tärkeä asia, ja on syytä varmaan se huomioida. Kuitenkin siinä vaiheessa, jos alkolukko määrätään pakolliseksi, täytyy varmistaa se, että se on tänä päivänä kohtuuhintainen ja kaikkiin automerkkeihin soveltuva laite. Mikäli se on jokin merkkikohtainen ratkaisu, niin uskon, että sen vaikutus auton hintaan on kohtuuttoman suuri, jos se pidetään pakollisena. Sen pitäisi myös näkyä siellä taksapuolella, ja varmistettaisiin tällä ne käytännön asiat. Mutta periaatteessa kyllä alkolukko koulukuljetuksiin, ja toisaalta kuljettajan sopivuuskin on syytä varmistaa.

Toisena asiana vielä täällä tulee tämä 70-vuotiaan ammattikuljettajan ajokortti. Tämä on ollut keskustelussa erityisesti yrittäjillä ja raskaalla liikenteelläkin. Toivoisin, että tässä yhteydessä voitaisiin myös sitä asiaa tutkiskella, vaikka se hiukan tästä otsikosta poikkeaakin.

Esko Ahonen /kesk:

Arvoisa herra puhemies! On hyvä, että tämän lain myötä taksinkuljettajan ammattitaitoa ja sopivuutta sekä lisäksi paikallistuntemusta koskevia vaatimuksia tarkennetaan. Ennen kaikkea on myös erittäin hyvä, että tämän luvan myöntää paikallinen poliisi tai poliisiviranomaiset, jotka arvioivat sopivuutta ja paikallistuntemusta.

Mutta ennen kaikkea liittyen siihen, mitä ed. Pakkanen tuossa ei äskeisessä puheenvuorossaan mutta sitä edellisessä puheenvuorossaan koulutuksen ja kurssituksen osalta totesi, tulee varmaan kyllä meille maaseudulla ja maaseutukunnissa ongelmia tämän koulutuksen suhteen. Jos tämä koulutus järjestetään vain ja ainoastaan isoilla paikkakunnilla, niin se kyllä tuo ongelmia tähän koulutuspuoleen. Itse tunnen hyvin paljon taksiyrittäjiä ja tiedän, että he haluavat osaltaan kouluttautua, mutta jos se kynnys pannaan liian korkeaksi, niin se kyllä heikentää meidän taksiyrittäjiemme vapaapäivien tuuraajien lupa-asioita.

Keskustelu päättyi.