Täysistunnon pöytäkirja 34/2009 vp

PTK 34/2009 vp

34. KESKIVIIKKONA 1. HUHTIKUUTA 2009 kello 15.06

Tarkistettu versio 2.0

10) Hallituksen esitys laiksi verkkotunnuslain muuttamisesta

 

Timo Heinonen /kok:

Arvoisa puhemies! Tässä hallituksen esityksessä 35/2009 vp esitetään muutamia varsin pieniä, mutta hyvin perusteltuja uudistuksia ja tarkennuksia internetin puolelle. Tuossa kansallisessa fi-juuressa on kaiken kaikkiaan yli 200 000 suomalaista nettiosoitetta nyt rekisteröitynä. On aivan totta, että nykyinen kolmen vuoden voimassaoloaika on ollut aika lyhyt ja tuottanut turhaa byrokratiaa ja on varsin perusteltua pidentää aika viiteen vuoteen ja toisaalta sitten lyhentää myös tätä karenssiaikaa, niin että ne käyttämättä jääneet osoitteet eivät roikkuisi turhan pitkään. Siinä vaiheessa kun ihminen tai yritys toteaa, että vaikkapa jotain lyhyttä kampanjaa varten varattua nettiosoitetta en enää tarvitse, on syytä antaa se sitten muidenkin käyttöön. Näitä varauksia tapahtui varsin paljon siinä vaiheessa, kun nuo kansalliset fi-tunnukset vapautettiin.

Tässä on kyse hyvin pienestä asiasta, mutta edetään oikeaan suuntaan, ja varmasti saamme tulevaisuudessa tottua siihen, että internetmaailma tulee vaatimaan hyvin paljon tällaista pientä tarkennusta ja pieniä muutoksia, muutoksen tarvetta lainsäädäntöön, niin kuin todistaa tuo seuraavakin hallituksen esitys, joka on kohta käsittelyssä.

Outi Mäkelä /kok:

Arvoisa puhemies! Esitys on varmasti hyvä ja tarpeellinen. Itse olisin kiinnittänyt huomiota tähän karenssiajan lyhentämiseen liittyvään tiedotukseen. Täällähän on selvitetty aika yksityiskohtaisesti se, miten Viestintävirasto kyllä muistuttaa verkkotunnuksen haltijaa voimassaoloajan päättymisestä, mutta nyt kun tähän lakiin ollaan tekemässä näin radikaali muutos karenssiajan osalta, on syytä huolehtia, että tämä informaatio tavoittaa kaikki mahdollisimman laaja-alaisesti.

Keskustelu päättyi.