Täysistunnon pöytäkirja 35/2003 vp

PTK 35/2003 vp

35. KESKIVIIKKONA 11. KESÄKUUTA 2003 kello 15 (15.08)

Tarkistettu versio 2.0

25) Laki hautaustoimilain 6 §:n muuttamisesta

 

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Eilispäivänä käydyssä keskustelussa lupasin periaatteellisen tukeni ed. Halmeen lakialoitteelle sillä pohjalla, minkä hän esitteli täällä salissa. Toivoisin hartaasti, että jos ed. Halme tuo tämän äänestykseen — taikka tämän mukaisesti ei nyt sitten hallintovaliokunnan mietintö ole kirjoitettu — niin se teksti, mikä on täällä pöydällä, on sellainen, että se ottaa muun muassa sen kritiikin huomioon, jonka ministeri Karpela toi esille täällä eilisessä keskustelussa.

Anne Huotari /vas:

Arvoisa puhemies! On arvokasta, että tästä hautaustoimilaista on keskusteltu niin paljon, mutta minä toivoisin, että näitten veteraanien asiassa käytettäisiin energiaa paljon enemmän siihen, että heillä olisi mahdollisuus saada kotipalveluja, siivousta kotiinsa, auttajia sinne koteihin ja että heillä olisi mahdollisuus vaihtaa silmälaseja tarpeeksi usein eli saada korvausta siihen tai sitten kuulolaitteisiin pattereita, jotka ovat yllättävän kalliita. Minusta tärkeämpää olisi keskustella vielä ihan näiden ihmisten jokapäiväisesta arkiselviytymisestä. Kun olen paljon keskustellut veteraanien kanssa — Kajaanissakin on veteraanitalo, jossa asuu paljon veteraaneja, ja siellä muun muassa appivanhempani asuvat — niin kyllä nämä asiat eniten huolestuttavat, miten se jokapäiväinen selviytyminen onnistuu, enemmän kuin tämä asia, joka tietysti ehkä enemmän koskee veteraanien omaisia.

Tony Halme /ps:

Arvoisa herra puhemies! Ed. Huotari ei näköjään ollut paikan päällä, kun tässä aamupäivällä käytiin läpi tätä asiaa, ja sanoinkin, että otetaan yksi asia kerrallaan. Tämä on kunniavelka meidän maamme puolesta taistelleille sotureille ja sotiamme käyneille veteraaneille. Tuomme kyllä myöskin sitten myöhemmin hallituksen ja myöskin vasemmiston huomioon enemmän myöskin ilmaisia lääkkeitä veteraaneille, mutta tämä on eri asia, ja on ihan turha vasemmiston vesittää tätä asiaa. Tämä pitää hoitaa pois, tämä on kunniavelkamme sotaveteraaneille, ja heille kaikille kuuluu ilmainen hautapaikka. Ed. Pulliaiselle, kun hän kysyi: minä tosiaankin tuon vaikka väkisin kantaen tämän eduskunnan eteen tämän asian äänestettäväksi.

Anne Huotari /vas:

Arvoisa puhemies! Jos ed. Halmeelle jäi sellainen käsitys, että olen vesittämässä tätä asiaa, niin en sitä tietenkään ole. Sanoin vain, että kun tästä asiasta on niin paljon keskusteltu ja siihen on käytetty niin paljon energiaa, niin minä toivoisin, että sitä energiaa olisi käytetty enemmän nimenomaan siihen arkiselviytymiseen, joka näiden ihmisten kannalta on tärkeä asia. Siinä mielessä kunnioitan suuresti sitä työtä, mitä he ovat tehneet ja minkälaisissa olosuhteissa he ovat joutuneet kasvattamaan lapsensa ja elämään. Monet veteraanit näkevät vieläkin painajaisunia niistä tapahtumista, mitkä ovat aikoinaan olleet. Eli siinä mielessä en kyllä hyväksy sitäkään kritiikkiä, että täällä vasemmisto jotenkin erityisesti olisi vesittämässä tätä asiaa. Halusin vaan nostaa esille tämän toisen asian, joka on myös tärkeä.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Rakentavanhenkisesti ed. Halmeelle: Kysymys on siitä, että kun se äänestykseen tuodaan, niin se pykälämuotoilu täyttää lainsäädäntöteknisesti ja sisällöllisesti vaatimukset niin, että jos sellainen menisi täällä läpi, niin se laki voidaan vahvistaa.

Unto Valpas /vas:

Arvoisa puhemies! Kun ed. Halme tässä puhui, ikään kuin koko vasemmisto olisi jotenkin nyt tätä vastustamassa, niin minunkin näkemykseni on se, että tämä lakialoite on erittäin hyvä ja se on eri asia. Se täytyy nyt tässä käsitellä, koska se on nyt ajankohtainen. Sitten nämä muut asiat täytyy ottaa, totta kai, muissa yhteyksissä esille, mutta missään nimessä tässä nyt ei pidä puhua vasemmistosta vesittäjänä ainakaan. En usko, että kukaan on — tässä ed. Huotarikin toi esille, ettei hänkään — ole tätä esitystä vastaan. Tämä on hyvä esitys.

Keskustelu päättyy.

​​​​