Täysistunnon pöytäkirja 35/2003 vp

PTK 35/2003 vp

35. KESKIVIIKKONA 11. KESÄKUUTA 2003 kello 15 (15.08)

Tarkistettu versio 2.0

4) Hallituksen esitys laeiksi ampuma-aselain, rikoslain 44 luvun 11 §:n sekä poliisilain 23 §:n muuttamisesta

 

Raimo Vistbacka /ps:

Arvoisa puhemies! Tämä hallituksen esitys on pitkään odotettu ja, voi sanoa, todella järkevä, sillä vieläkin tuolla syvällä maaseudulla on monessa mökissä aika paljon jopa sodanaikaisia aseita ja moni perikunta on neuvottomana pohtinut, mitä tekee sitten, kun niitä on löytynyt ja on rangaistuksen uhka ikään kuin levännyt yllä. Sen johdosta niitä sinne on saattanut jäädä useiksikin vuosiksi.

Siltä osin täytyy todella tyydytyksellä todeta, että valiokunta on myös yksimielisesti tehnyt tämän mietinnön ja nimenomaan siltä pohjalta tietenkin, että silloin rangaistusuhasta vapautuu, kun oma-aloitteisesti ilmoittaa aseista poliisille. Myöskin sisäasiainministeriössä on asiaan jo valmistauduttu, eli kaiken kaikkiaan harvinaisen hyvä hallituksen esitys.

Eero Lämsä /kesk:

Arvoisa puhemies! Pidän myös hyvänä, niin kuin ed. Vistbacka, että tämä laki on nyt tullut tänne ja saanut hyvän muodon. Tästähän on muutama vuosi aikaa, kun vastaava laki oli, jossa mahdollistettiin luvattomien ampuma-aseiden luovuttaminen tai niille aseenkantolupien hakeminen.

Kun luin mietintöä, tuli mieleen, onko tässä korostettu tiedottamista, kun jäi mieleen, että silloin aikaisemmin, kun vastaava laki oli, minusta tiedottaminen jollakin tavalla ontui, eli tavallaan nytkin näkyy tässä, että aseita on vielä jäänyt. Silloin tiedottaminen ainakin minun mielestäni jäi varsin kevyeksi ja jäljestäpäin sitten tuli paljon ihmisiä kysymään, vieläkö se on mahdollista ja mitä se laki merkitsee. Ei kuitenkaan ollut oikeata tietoa siitä, voiko luvatonta asetta lähteä viemään poliisilaitokselle ja mitenkähän tässä nyt sitten käy. Korostan tässä nyt sitä, että tiedottaminen hoidettaisiin mahdollisimman hyvin.

Veijo Puhjo /vas:

Herra puhemies! Ed. Lämsälle vain haluaisin sanoa, että hallintovaliokunnassa tietenkin pohdittiin asiaa paljon ja nimenomaan tiedottamiseen tullaan panostamaan, vielä siinäkin mitassa, että nythän näitä aseita ja varsinkin räjähdysaineita ja -tarvikkeita voi olla sen laatuisia, että niiden käsittely ja toimittaminen keräyspaikkoihin voi olla kukaties vaarallista. Toivon mukaan tiedotus tässä hommassa pelaa hyvin.

Yleiskeskustelu päättyy.

​​​​