Täysistunnon pöytäkirja 35/2009 vp

PTK 35/2009 vp

35. TORSTAINA 2. HUHTIKUUTA 2009 kello 16.02

Tarkistettu versio 2.0

7) Hallituksen esitys laiksi terveyden edistämisen määrärahasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

 

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Aikaisempi ministeri ja kansanedustaja Perho toimii hallituksen tukena terveyden edistämiseksi. Nyt tämä hallituksen esitys 40, joka meillä on käsissä, on tällainen vaatimattomampi asiakirja, joka pyrkii lähinnä tätä rahoitusta määrittämään.

Arvoisa puhemies! Terveyden edistäminen on tärkeä asia. Tosin me tarvitsemme hyvän ruokapöydän lisäksi myös leikkauspöydän: että se ei ole mikään sairaanhoidon vaihtoehto. Molempia tarvitaan. Mutta terveyden edistäminen johtaa jatkossa ajan mittaan sairaanhoitokulujen vähenemiseen ja väestön terveyden paranemiseen.

Tupakoinnin ja viinanjuonnin edistäminen on toisaalta ollut hallituksen — tai paremminkin valtion, ihan hallituksista riippumatta — historiallinen tavoite, koska molemmista on saatu verotuloja. Nyt on ymmärretty, että menot ovat tuloja suuremmat, ja nyt esimerkiksi tupakointia, sen mainontaa, on hyvin tehokkaasti vähennetty jne. Mutta alkoholin kohdalla edelleenkin on etenkin urheilukilpailuissa pukeutuminen mallia "oluttölkin sisällä", ja sitten aina pitää olla vähintään kaljateltta, siis suomeksi olutteltta, silloin kun on lätkämatsi tai jalkapallo-ottelu. Tietysti nämä lätkämatsien teltat ovat siellä katsomon rakenteissa.

Mutta terveyden edistäminen on myös tärkeätä sen takia, puhemies, että kunnat ovat pitäneet sitä säästökohteena, ja näin ollen tämä esitys sellaisenaan on positiivinen.

Jouko Laxell /kok:

Arvoisa puhemies! Terveyden edistämiseen varataan budjetissa 9,3 miljoonaa euroa. Kuinka paljon tällä on edistetty kansalaisten terveyttä? 9,3 miljoonalla voitaisiin palkata työpaikoille 186 kunto-ohjaajaa. Olen varma siitä, että 186 työpaikkojen kunto-ohjaajan avulla voitaisiin tehdä enemmän kansalaisten terveyden edistämiseksi kuin nyt.

Ehdotankin, että rahaa ei käytetä terveyttä edistävien järjestöjen ylläpitämiseen tai mainoskampanjoihin vaan sillä perustetaan kunto-ohjaajien verkosto, jolla ohjataan työntekijöiden kuntoilua eri työpaikoissa. Jos vielä lisäisimme määrärahaan 15 miljoonaa euroa, saisimme työpaikkojen kunto-ohjaajat jokaiseen kuntaan.

Pentti Tiusanen /vas:

Puhemies! Kyllä mielestäni tämän lain ajatus siitä, että kansalaisjärjestöjen kautta yleensäkin laajalla sektorilla edistetään terveyttä, lisätään tietoa, aktivoidaan ihmisiä on vaikuttava tapa ja mielestäni myös ajallisesti pitemmälle vaikuttava kuin esimerkiksi kunto-ohjaajan taikka kuntohoitajan, fysioterapeutin tai tämän tyyppisen henkilön antamat palvelut. Ne ovat vaikutukseltaan usein lyhytkestoisempia. Mutta tuollainen ihmisen asenteisiin positiivisesti vaikuttava toiminta olisi ihan tärkeätä. Tärkeätä on tietysti myös katsoa ne kohdeyleisöt, joidenka tietoisuutta pyritään kehittämään terveyden hoitamisessa ja edistämisessä. Se olisi tärkeätä. Näin ollen tuosta, mitä ed. Laxell esittää, harvinaista kyllä, ei tässä asiassa oikein voi olla samaa mieltä.

Sirpa Asko-Seljavaara /kok:

Arvoisa puhemies! Tämän hallituksen esityksen tarkoituksenahan on siirtää nämä terveyden edistämisen määrärahat, joita on siis 9,3 miljoonaa, pääasiallisesti Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisuuteen, josta voidaan arvioida niitä projekteja, joihin tehdään anomuksia. Osa myöskin voidaan jakaa suoraan STM:stä tai sitten jakaa niitä terveyttä edistäville yhdistyksille ja kansalaisjärjestöille, joten tämä oikeastaan vaan tekee tämän määrärahan jakamisen järkevöittämisen hyväksi.

Keskustelu päättyi.