Täysistunnon pöytäkirja 35/2009 vp

PTK 35/2009 vp

35. TORSTAINA 2. HUHTIKUUTA 2009 kello 16.02

Tarkistettu versio 2.0

8) Hallituksen esitys laiksi Koulutusrahastosta annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta

 

Jouko Laxell /kok:

Arvoisa puhemies! Koulutusrahastolla on merkittävä rooli aikuisopiskelun tukijana. Vuonna 2007 aikuiskoulutustukia maksettiin 7 992 henkilölle yhteensä 30,5 miljoonaa euroa ja ammattitutkintostipendejä 22 499 henkilölle yhteensä 7,42 miljoonaa euroa. Hallituksen lakiesityksessä ehdotetaan, että koulutusstipendin saamisen edellytykset eli työvuodet määrättäisiin työeläkejärjestelmätietojen mukaan pois lukien se aika, jolloin on maksanut yrittäjäeläkettä tai maatalousyrittäjäeläkettä. En suoraan sanoen ymmärrä tätä pykälää. Onko yrittäjänä tai maatalousyrittäjänä toimiminen jotenkin rikollista toimintaa, kun niitä ei voi laskea työvuosiin, joiden perusteella stipendin saisi?

Arvoisa puhemies! Mielestäni tämä lakiesitys enteilee myös toista muutosta, jonka mukaan aikuiskoulutustukea saisi vasta 8 vuoden työssä olon jälkeen. Nykyisen käytännön mukaan 5 työssäolovuotta riittää. Myönteistä on stipendin korotus 35 eurolla.

Keskustelu päättyi.