Täysistunnon pöytäkirja 35/2009 vp

PTK 35/2009 vp

35. TORSTAINA 2. HUHTIKUUTA 2009 kello 16.02

Tarkistettu versio 2.0

Fortum Oyj:n palkkiojärjestelmä

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa herra puhemies! Valtionyhtiö Fortumin toimitusjohtaja Mikael Lilius sai viime vuodelta palkkaa ja luontoisetuja lähes miljoonan euron verran. Lisäksi hän sai Fortumin osakkeina maksettavaa tuloa yli 2 miljoonaa. Tämän lisäksi Liliuksella on takataskussaan muun muassa muhkea eläke-etuus.

Valtionyhtiöiden ohjauksesta vastaavana ministerinä sanoitte, ministeri Jyri Häkämies, vuoden 2007 lopulla, että valtionyhtiöille rakennettu uusi palkkiojärjestelmä estää kohtuuttomuudet. Fortumin asiat ovat kuitenkin joka kevät esillä, ja on samalla tavalla kohtuuttomia etuuksia samaan aikaan, kun nyt ihmiset elävät irtisanomisten ja lomautusten keskellä ja ennakoidaan ihmisten hyvinvointiin kohdistuvia leikkauksia.

Arvoisa pääministeri ja ministeri Häkämies, miten tässä näin pääsi käymään?

Puolustusministeri Jyri Häkämies

Arvoisa puhemies! Fortumin johdon palkkiot eivät ole ensimmäistä kertaa eduskunnan käsittelyssä, käytännössä koko 2000-luvun. (Ed. Martti Korhonen: Eikä viimeistäkään!)

Aivan kuten edustaja totesi, niin marraskuussa 2007 minulle tuli tietoon se, että Fortumin tapa soveltaa viime vaalikaudella päätettyä ja tällä kaudella jatkettua valtionyhtiöiden johdon palkitsemisohjetta oli erheellinen. Nuo nyt kyseessä olleet osakepalkkiot päätettiin siis viime vaalikaudella, ja edellytin silloin 2007 sekä julkisuudessa että Fortumin johdon kanssa käydyissä keskusteluissa, että tuota soveltamisohjetta sovelletaan niin, että ylisuuret palkkiot, myös osakepalkkiot, leikataan. Näin ei ole tapahtunut silloin, mutta uskon, että sekä jo silloin käydyn keskustelun että nyt käydyn keskustelun ja näiden johtopäätösten jälkeen kenellekään ei ole epäselvää se, että valtio-omistaja edellyttää tinkimättömästi näiden palkitsemisohjeiden noudattamista.

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa herra puhemies! Fortumin toimitusjohtaja Mikael Lilius on ilmoittanut tänään jäävänsä eläkkeelle.

Miten kommentoitte, arvoisa pääministeri, sitä, että suuryritysten johdon eläkkeellejäänti tapahtuu noin 60 vuoden tienoilla, kun samalla hallitus pyrkii nostamaan eläkkeelle jäämisen ikää vähintään kolmella vuodella? (Ed. Zyskowicz: Haluatte, että Lilius jatkaa!)

Pääministeri Matti Vanhanen

Arvoisa puhemies! Hän ilmeisesti vetoaa olemassa olevaan sopimukseen. Uusissa sopimuksissa Fortumin kohdalla tullaan noudattamaan 63:a. Siinä on se kolme vuotta.

Puolustusministeri Jyri Häkämies

Arvoisa puhemies! On totta, että näissä aiemmin tehdyissä toimitusjohtajasopimuksissa on poikkeavia eläkeikiä, eräällä tavalla lisäeläkesopimuksia, jotka mahdollistavat eläkkeelle jäämisen aikaisemmin. On ihan selvää, että valtionyhtiöissä tulee noudattaa sitä yleistä eläkelinjausta, jota hallitus edustaa. Näin on tapahtunut viimeaikaisissa toimitusjohtajasopimuksissa eli eläköitymisikä on 63.

Martti Korhonen /vas:

Arvoisa herra puhemies! Kyllä nyt on enempi kyse myös yhteiskuntamoraalista ja siitä, miten tämä yhteiskunta menee tulevaisuuteen. Me olemme menossa kohti yhtä vaikeinta aikaa, mitä tämä yhteiskunta on kokenut.

Ed. Ben Zyskowicz puhui median optioista, käytti sanoja törkeää, käsittämätöntä, pöyristyttävää. Miksi te ette huuda nyt ja sano aivan samaa silloin, kun tapahtuu julkisissa yhteisöissä samanlaista?

Tässä on tämän päivän aikaan tietenkin tapahtunut ja vastuuta on jaettu, mutta, herra pääministeri, onko poliittisen vastuun kantajia täällä huoneessa ketään? Kuka tämän poliittisen vastuun kantaa? Teidän ryhmätoverinne ed. Pekkarinen, nykyinen ministeri Pekkarinen, on 2005:stä asti hoitanut tätä samaa ongelmaa. Mitään ei ole tapahtunut. Homma on karannut käsistä. Täällä ovat tekstiviestikohujen takia ministerit eronneet, golfosakkeiden takia. Nyt puhutaan kymmenistä miljoonista euroista, täysin kohtuuttomista etuisuuksista, täysin puhtaasta, silkasta ahneudesta.

Vastaako tästä kukaan poliittisesti, kuuluu se kysymys. En halua, että nyt lähdetään sitä erittelemään, mutta uskottavuus politiikkaan, herra pääministeri, tällä menolla menee lopullisesti.

Pääministeri Matti Vanhanen

Arvoisa puhemies! Viime vaalikaudella ministeri Pekkarisen johdolla uusittiin nämä järjestelmät, ja siinä valtio-omistaja ilmaisi oman tahtonsa, ja nykyisellä hallituskaudella ministeri Häkämies on valvonut tätä. Kun ei ole noudatettu, niin on myös johtopäätöksiä tehty.

Jukka Gustafsson /sd:

Arvoisa puhemies! Porvarihallitus on todella ottanut kevyesti nämä Fortum-optioasiat. Mihinkään muuhun johtopäätökseen ei voi tulla. Mielestäni on käsittämätöntä se, että seitsemän vuoden aikana Fortumin toimitusjohtaja saa palkkaa ja optioita 33 miljoonaa euroa. Se loukkaa syvästi Suomen kansan oikeustajua. Nyt se on se ydinkysymys, mitä te teette nyt, jotta tämä kohtuuttomuus korjattaisiin. Minulla on tiedossani professoritasoinen lausunto, että tämä voidaan kohtuullistaa. Kysymys on vaan siitä, että Fortumin hallitus tekee sen eleen, että se lähtee tälle kohtuullistamistielle, jota Suomen kansan enemmistön oikeustaju ja moraali edellyttää.

Oletteko te valmis oikeasti tekemään tässä asiassa jotakin ettekä vaan puhumaan kauniita Suomen kansalle?

Pääministeri Matti Vanhanen

Arvoisa puhemies! Väite siitä, että valtio ottaisi tämän jotenkin kevyesti, ei pidä kyllä paikkaansa, (Ed. Arhinmäki: Siltä vähän vaikuttaa!) Silloin, kun tämän keskustelun jälkeen suuren pörssiyhtiön sekä hallituksen puheenjohtaja että toimitusjohtaja ilmoittavat jättävänsä tehtävänsä, niin ei se kerro siitä, että olisi otettu kevyesti. (Välihuutoja vasemmistoliitosta)

Tämän kohtuullistamisen mahdollisuuksien osalta ministeri Häkämies jatkaa.

Puolustusministeri Jyri Häkämies

Arvoisa puhemies! Vuonna 2005 eduskunta kävi välikysymyskeskustelun tästä aiheesta, ja silloinen vastuuministeri selvitytti juridisesti sen mahdollisuuden, voidaanko takautuvasti näitä optiopalkkioita periä. Ja vastaus oli, että ei voi takautuvasti periä, eli se asia on täällä eduskunnassa silloin käsitelty. On ihan totta, ed. Gustafsson, että nämä optiot ovat johtaneet kohtuuttomuuksiin. Ne luotiin vuonna 2002 silloisen hallituksen toimesta. Silloinen vastuuministeri oli ministeri Mönkäre, ymmärtääkseni teidän puolueestanne. (Eduskunnasta: Ohhoh!) Viime vaalikaudella luotiin tämä osakepalkkiojärjestelmä, jonka kattorajoista nyt keskustellaan. Kun te kysytte, millä tavalla tästä eteenpäin, minusta tämä on nyt selvä, että tätä ohjetta tulee noudattaa, se on tullut varmasti kaikille selväksi. Tämän lisäksi olen asettanut työryhmän, joka nopeasti arvioi, miten nämä valtion palkitsemisjärjestelmät toimivat näissä talouden kriisioloissa, ja siihen liittyvät johtopäätökset tullaan tekemään vielä ennen kesää.

Kari Kärkkäinen /kd:

Arvoisa puhemies! On varmasti niin, että kaikista suurista puolueista löytyy tähän asiaan osallisia, ja minä luulen, että kun meille kansanedustajille tällä viikolla tulleet puhelut mietitään, niin meille on tullut varmasti jokaiselle ärsyyntyneiltä kansalaisilta useampia puheluita ja kysymyksiä siitä, kuinka näin kohtuuton palkkasopimus on voitu hyväksyä ja miksi poliittiset päättäjät eivät ota vastuuta siitä, että näin on tapahtunut. No, jotta me pääsemme eteenpäin tässä asiassa, niin täytyy tietysti sanoa, että tällaisia palkitsemisjärjestelmiä ei pidä valtiojohtoisessa yrityksessä jatkossa hyväksyä. Meidän pitäisi ottaa mallia esimerkiksi Ruotsista, jossa on tehty päätös, että kiinteän palkan lisäksi ei johdolle makseta mitään ylimääräistä niissä yrityksissä, joissa valtionomistus on huomattava. TeliaSonera-yhtiökokous teki eilen sellaisen päätöksen. Kysynkin:

Aikooko hallitus seurata Ruotsin esimerkkiä?

Puolustusministeri Jyri Häkämies

Arvoisa puhemies! Suomessa on perinteisesti ajateltu, että tulokseen sidottu palkkio on perusteltu johdolle ja koko henkilöstölle, koska nyt esimerkiksi, kun puhutaan palkkioista tässä taloudellisessa tilanteessa, kun päätrendi on se, että yhtiöiden tulokset ovat voimakkaasti tippuneet, romahtaneet, ei silloin myöskään makseta palkkioita. Eli tässä suhteessa totaaliluopuminen tulospalkkioista ei ole toistaiseksi ollut meidän linjanamme. Mutta niin kuin sanottu, nyt asiantuntijaryhmä selvittää kansainvälisiä käytäntöjä, miten eri maissa toimitaan ja millä tavalla ennen kaikkea kohtuullisuus toteutuu ja millä tavalla nämä järjestelmät ottavat huomioon koko henkilöstön, ei pelkästään johtoa, ja niihin johtopäätöksiin palataan, niin kuin totesin, ennen kesää.

Eero Lehti /kok:

Arvoisa herra puhemies! Parikymmentä vuotta sitten Suomeen pesiytyi optio- ja myöhemmin osakepalkkiojärjestelmä, jotka pohjautuvat pörssissä toteutuneisiin pörssikursseihin kyseisten yhtiöiden osalta. Suomen pörssi on kuitenkin perin ohut. Muutama työeläkeyhtiöanalyytikko, joka on sitä mieltä, että joku toimiala on nousussa, pystyy omilla päätöksillään aivan olennaisesti nostamaan tai laskemaankin pörssikurssia.

Onko hallitus jatkossa valmis muuttamaan välillisesti omistamissaan yhtiöissä palkitsemisjärjestelmää harkintapohjaiseksi?

Puolustusministeri Jyri Häkämies

Arvoisa puhemies! Niin kuin totesin, tämä arviointiryhmä tekee tätä perustyötä, mutta tuohon kysymykseen on helppo yhtyä sillä tavalla, että mielestäni näihin järjestelmiin täytyy aina liittää kohtuullisuuslauseke, että yhtiön hallituksella on mahdollisuus kohtuullistaa, ja kun puhun kohtuullistamisesta, niin silloin tietysti kohtuullistaa alaspäin. Erityisen tärkeää se on tässä taloudellisessa tilanteessa. (Ed. Gustafsson: No, miksi te ette tee sitä nyt, kun on mahdollista?) Me tiedämme, että yritykset ovat sopeuttaneet, ne ovat irtisanoneet tai lomauttaneet. On äärimmäisen tärkeää, että myös yritysjohto osallistuu näihin eikä tämmöisiä ylisuuria palkkioita tai palkkoja makseta.

Miapetra Kumpula-Natri /sd:

Arvoisa puhemies! En ymmärrä, ministeri Häkämies, sitä, että te olette ilmoittanut julkisuudessa tukevanne nimitystoimikunnan esitystä, jossa Fagernäs olisi jatkanut hallituksen puheenjohtajana, ja olette valmis tukemaan sitä, että Fortumin hallitukseen ei tehtäisi mitään muutoksia. Miksi, koska olette käyttänyt julkisuudessa perusteluja, että ei ole noudatettu valtio-omistajan ohjausta, ei ole toteutettu sitä, mitä on haluttu ohjeita antaa, ja itsekin sanoitte vielä tänäänkin, että vuodesta 2007 alkaen on tullut jo virhetulkintoja tietoonne? Työryhmän asettaminen niin, että ennen kesää tulee jotain, ei olisi riittänyt, kun Fortumin yhtiökokous on ensi viikolla. Olemme useasti muun muassa talousvaliokunnan kautta kanssanne vääntäneet peistä siitä, milloin ja miten valtioenemmistöisessä pörssiyhtiössä valtio voi valtaansa käyttää, ja kaikkien oppiin on tullut se, että yhtiökokouksessa. Yhtiökokous on ensi viikolla. Te tuitte nykyisen hallituksen jatkoa. Miksi?

Puolustusministeri Jyri Häkämies

Arvoisa puhemies! Tänä aamuna kävin puhelinkeskustelun hallituksen puheenjohtajan Fagernäsin kanssa, ja tuon keskustelun tuloksena hän teki johtopäätöksen ja ilmoitti, että hän ei ole käytettävissä jatkamaan tuossa tehtävässä ensi tiistaina pidettävässä yhtiökokouksessa. Aamupäivällä nimitysvaliokunta kokoontui, ja nimitysvaliokunta esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Matti Lehti ja varapuheenjohtajaksi Sari Baldauf. Nämä ovat niitä johtopäätöksiä tästä palkkiokeskustelusta. Tämä kertoo kyllä, mikä on valtio-omistajan linja.

Annika Lapintie /vas:

Herra puhemies! Palaisin vielä tuohon Ruotsin TeliaSoneran esimerkkiin. Siellähän hallitus eilen vei läpi oman tahtonsa, joka oli se, että näitä kohtuuttomia palkkioita ei makseta. Siellä nimenomaan istuva johto oli myös sitä mieltä, että ne kuuluu maksaa. Eli täällä vaan levitellään käsiä ja ihmetellään, miksi mitään ei voi tehdä.

Toinen kysymys näistä palkkiojärjestelmistä. Pidättekö oikeana sitä, että ne palkitsevat johtajia ei heidän kyvykkyytensä mukaan vaan esimerkiksi tässä tapauksessa sen mukaan, että sähkömarkkinoiden vinoutuman vuoksi yhtiön voitot nousevat pilviin aivan riippumatta johdon kyvykkyydestä? Mitä palkitsemista se on, että palkitaan siitä, että köyhät ihmiset maksavat lisää sähköstään? Eihän se ole johtajan ansiota, vai onko se teidän mielestänne oikein?

Puolustusministeri Jyri Häkämies

Arvoisa puhemies! On ehkä hyvä, että edustaja perehtyy tähän TeliaSoneran eiliseen yhtiökokouspäätökseen, jossa kyllä, aivan totta, tulospalkkiot poistetaan, mutta se tarkoittaa sitä, että nämä tulospalkkiot TeliaSonerassa siirtyvät kiinteään palkkaan. Käytännössä tämä on yhtiölle kalliimpi ratkaisu. Mielestäni jos yhtiö menestyy, niin johdon kuin henkilöstön tulee ansaita siitä osuutensa. Nyt se siirtyy kiinteäksi palkaksi, eli tässä suhteessa emme kannattaneet tuota ratkaisua.

Mitä tulee sitten energiamarkkinoitten toimivuuteen ja sähkön hinnan määräytymiseen, siitä vastaa työ- ja elinkeinoministeri Pekkarinen, ja moneen kertaan täällä on todettu, että Pohjoismaissa sähkön hinta määräytyy pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla. Se on sitten laajemmin hallituksen ja eduskunnan tehtävä arvioida, mikä on esimerkiksi Fortumin asema näillä markkinoilla ja miten kilpailu toteutuu.

Hannes Manninen /kesk:

Herra puhemies! Kun tiistaina kyseenalaistin Fortumin hallituksen ja ylimmän johdon edellytykset jatkaa tehtävissään, tein sen siksi, että koin, että kansalaisten ja ennen kaikkea myöskin eduskunnan ja hallituksenkin oikeustajua oli loukattu näillä kohtuuttomilla etuuksilla, joita oli rahastettu.

Olen tyytyväinen siihen, että pöytä on nyt puhdistettu näiltä osin. (Ed. Laakso: Ei ole!) Mutta on kaksi asiaa. Pyydän vakuutuksen ministeri Häkämieheltä siitä, että asia selvitetään perin pohjin ja julkistetaan kansalaisille, miten tähän on tultu ja miksi ja voidaanko luoda sellainen tulospalkkiojärjestelmä, joka kaikissa tilanteissa estää kohtuuttomuudet tulevaisuudessa, ja ellei, niin onko siinä tapauksessa valmiutta valtioenemmistöisissä yhtiöissä jopa lopettaa tämän tyyppinen tulospalkkiojärjestelmä?

Puolustusministeri Jyri Häkämies

Arvoisa puhemies! Todellakin on ensiarvoisen tärkeätä, että tätä palkitsemisohjetta nyt tinkimättömästi noudatetaan ja nämä ylisuuret palkkiot leikataan. Tämä on kohta numero 1. Kohta numero 2 on se, että kun tämä arviointiryhmä saa työnsä valmiiksi, me teemme johtopäätökset siitä, millä tavalla näitä kannuste- ja eläkejärjestelmiä valtionyhtiöissä toteutetaan. Se, millä tavalla nyt sitten selvitys eduskunnalle annetaan tästä Fortumin tapauksesta, yksi vaihtoehto on toki, että Fortumillahan on eduskunnan asettama hallintoneuvosto ja tuolla hallintoneuvostolla on kaikki oikeus pyytää mitä tahansa selvityksiä se haluaa. Tämä on yksi tapa. Totta kai olemme valmiita myös muulla tavoin tätä tietoa tuomaan.

Pentti Oinonen /ps:

Arvoisa herra puhemies! Fortumin hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja tekivät mielestäni ainoan oikean päätelmän ottaessaan vastuun palkkiojärjestelmistä syntyneestä kohusta ja ilmoittivat jättävänsä tehtävänsä. (Ed. Arhinmäen välihuuto) He lienevät vain jäävuoren huippu koko vyyhtiin sotkeutuneista henkilöistä. Kysyisinkin ministeri Häkämieheltä:

Aikooko hallitus ottaa Fortumin johdosta mallia ja erota, koska omistajaohjaus on hallitukselta totaalisesti epäonnistunut?

Puolustusministeri Jyri Häkämies

Arvoisa puhemies! Olen moneen kertaan sanonut, että siinä palkitsemisohjeessa, jonka maan hallitus on tehnyt, edellytämme, että sitä tinkimättömästi noudatetaan. Tämä keskustelu on siinä mielessä ollut hyödyksi, että on äärimmäisen tärkeää, että viesti yritysjohdolle menee myös tässä suhteessa. Tässä on nyt kansallisista talkoista kysymys ja nämä ylisuuret palkkiot tulee leikata, ja tämän valvonnan vastuu on allekirjoittaneella.

Pekka Haavisto /vihr:

Arvoisa puhemies! Te, ministeri Häkämies, totesitte, että Fortumissa on toimittu valtio-omistajan ohjeita vastaan, toimittu erheellisesti ja nyt johto sen vuoksi saa lähteä tai vaihdetaan. Voitteko nyt taata, että muissa valtionyhtiöissä on toimittu oikein ja tulkittu oikein tätä ohjetta? Onko muilla valtionyhtiöillä vielä luurankoja kaapissa, vai onko Fortum viimeinen tapaus? (Ed. Tennilä: Tämä järjestelmä on luuranko itsessään!)

Puolustusministeri Jyri Häkämies

Arvoisa puhemies! Jos sitä vuonna 2007 tehtyä palkitsemisohjetta tai varsinkin tämän käydyn keskustelun jälkeen sitä ohjetta ei jossakin yhtiössä osata tulkita, niin hämmästelen sitä suuresti, ja silloin varmasti kyseiset henkilöt eivät ole tehtäviensä tasalla.

Antti Kalliomäki /sd:

Puhemies! Tartun tuohon ministeri Häkämiehen viittaukseen kansallisista talkoista. Se on tässä tapauksessa liian vähän sanottu, koska kyse valtionyhtiöissä on vain jäävuoren huipusta. Koko yksityinen yrityskenttä pitäisi ottaa tähän keskusteluun mukaan. Me emme voi päättää, mitä he tekevät, mutta minusta voidaan kyllä käynnistää laaja yhteiskuntapoliittinen keskustelu näistä asioista ja vaikuttaa sillä tavalla siihen, että laajemminkin tämä asia menee yrityskenttään perille. Sillä on iso kansantaloudellinen ja tulonjakoon vaikuttava merkitys. Minusta tämä on se isompi asia kuin se, mistä me nyt keskustelemme yhden yhtiön kohdalla.

Toinen varapuhemies:

Ei tullut varsinaista kysymystä.

Esko-Juhani Tennilä /vas:

Arvoisa puhemies! Arvoisa ministeri, tämä teidän mainostamanne palkkiojärjestelmä, minkä te otatte piikkiinne, olisi antanut Liliukselle viime vuodelta miljoonan euron palkan ja suorituspalkkion lisäksi vielä toisen miljoonan osakepottina. Sekö on kohtuutta? Sehän on sama raha, jonka saa yhteensä 60 tolppaan kiipeävää asentajaa Fortumissa. 60 kertaa enemmän saa Lilius kuin tavallinen asentaja ja 400 kertaa enemmän kuin työmarkkinatuelle pudonnut Fortumin ehkä erottama työntekijä. Tämäkö se on sitä mallia, mitä te tässä ajatte? Tämä teidän mallinnehan leviää nyt muihinkin yhtiöihin valtiolla. Outokummusta 1 800 laitetaan nyt pakkolomalle, ja 139 johtotason avainhenkilöä, niin kuin he sanovat, saavat tämän teidän mallinne mukaan paljon lisää rahaa.

Valvotteko te ollenkaan näitä valtion touhuja, vai onko se puolustusministerin homma niin täyspäiväinen, että näihin ei aikaa riitä ennen kuin sitten pakon edessä, kun alkaa tämä yleinen hulina, joka nyt tuotti sentään näitten muutamien äijien lähdön?

Puolustusministeri Jyri Häkämies

Arvoisa puhemies! On vähintäänkin kohtuullista, että näitä ohjeita, soveltamisohjeita, palkkio-ohjeita, noudatetaan. Se on ensimmäinen lähtökohta. (Ed. Tennilä: Onko se hyvä vai ei!)

Mitä tulee tähän keskusteluun, olen moneen kertaan todennut, että nyt arviointiryhmä tekee laajan selvityksen ja niihin johtopäätöksiin palataan sitten ennen kesää. Minusta tämä keskustelu, viittaan vielä ed. Kalliomäen hyvään puheenvuoroon siitä, että tarvitaan laajaa keskustelua ja yritysjohdon ja työntekijöitten yhteistä osallistumista siihen, miten tästä talouden alamäestä selvitään. Yksi osatekijä on totta kai se, että yritysjohdon tulee näyttää esimerkkiä ja olla kohtuullinen näissä omissa palkoissaan ja palkkioissaan.

Markku Laukkanen /kesk:

Arvoisa puhemies! Vaikka kyse on pörssiyhtiöstä, kyse on myös valtionyhtiöstä, ja sen takia tämä yhteiskuntavastuu, kohtuuden ja oikeudenmukaisuuden periaate tietysti tässä korostuu, ja silloin tullaan hallintoneuvoston rooliin. Kun tästä järjestelmästä päätettiin vuonna 2002, hallintoneuvosto oli tekemässä päätöstä — tämä on kuitenkin hyvä muistaa — ja se johtui siitä, että hallintoneuvoston valtaoikeuksiin kuului tuolloin hallituksen ja toimitusjohtajan valinta. Tämä on loogista.

Sen jälkeen, kun Fortum ja Neste Oil erotettiin toisistaan, hallintoneuvoston valta purettiin. Tällä hetkellä tätä valtaa ei ole, ja tästä avautuu nyt tämä keskustelu siitä, mitkä ovat ne työkalut, joilla hallintoneuvosto tätä hallituksen valvontaa voi tehdä. Laki sanoo, että se voi tehdä kyselyjä, pyytää selontekoja hallintoneuvoston toimivaltaan kuuluvassa asiassa. Mutta jos olemme tarkkoja, se ei voisi pyytää esimerkiksi tästä selontekoa. (Ed. Tennilä: Mikä estää?) Olemme sen toki tehneet. Olemme sen tehneet, ja saamme selonteon ensi tiistaina. Silloin arvioidaan, millä tavoin yhtiön hallitus on tätä palkkiojärjestelmää toteuttanut, onko se noudattanut valtiovallan sille antamia soveltamisohjeita. Totean vaan sen, että se on täynnä elinkeinoelämän huippuasiantuntijoita ja täytyy siellä osata tehdä hyviä palkkiojärjestelmiä ilman valtiovallankin ohjausta. (Puhemies: Minuutti kulunut!)

Mutta, arvoisa ministeri, olennainen kysymys on, seuraako tästä nyt tarvetta arvioida hallintoneuvostolla käytettävissä olevia työkaluja hallituksen valvonnan suhteen.

Puolustusministeri Jyri Häkämies

Arvoisa puhemies! Aivan kuten ed. Laukkanen totesi, hallintoneuvostolla on oikeus ja mahdollisuus pyytää tämä mainittu selvitys. Näin olisi voinut tapahtua myös jo aiemmin. Minusta on tärkeää, että niissä yhtiöissä, joissa hallintoneuvostot on valittu, ne hallintoneuvostot toteuttavat sitä tehtäväänsä, vievät yhteiskunnallista viestiä sinne yhtiöön päin ja toisinpäin. Tässä suhteessa minusta tällaista keskustelua ja tämän tyyppisiä ajatuksia voidaan hyvin esittää tulevaisuuden osalta.

Susanna Huovinen /sd:

Arvoisa puhemies! Aivan aluksi haluan kyllä todeta, että porvarihallitus ei voi mennä muiden hallitusten, menneiden hallitusten, selän taakse näissä asioissa, teidän on ihan itse kannettava vastuuta näistä kysymyksistä. Valitettavasti tämä Fortum-kysymys ei ole ainoa, jossa hallitus pyrkii katselemaan pitkälle peruutuspeiliin, kun pitäisi katsoa eteenpäin.

Kuten pääministeri täällä totesi, viime kaudella tehtiin uudistus näissä valtionyhtiöasioissa. Nyt haluan kysyä teiltä, ministeri Häkämies, miten olette mielestänne teille annetussa valvontatehtävässä onnistunut ja onko tämä kyseinen tapaus johtamassa uudelleenarviointiin muun muassa tämän uuden yksikön osaamisen kannalta. Aiotaanko tätä pohtia laajemmin, miten tämän yksikön toiminta on oikeasti toiminut, jos tulos on tämä, jonka nyt edessämme näemme?

Puolustusministeri Jyri Häkämies

Arvoisa puhemies! Ymmärrän hyvin, että ed. Huovinen haluaa katsoa eteenpäin eikä taaksepäin, palata siihen vuoteen 2002, jolloin esimerkiksi nämä optiojärjestelmät luotiin SDP:läisen ministerin aikana. (Ed. Laakso: Kuka oli silloin valtiovarainministeri?) — Ed. Laakso, te olitte siinä hallituksessakin mukana. (Välihuutoja) — Eli tosiasia on se, että lähes kaikki täällä edustettuna olevat puolueet ovat olleet luomassa näitä järjestelmiä. Minusta nyt tämän keskustelun hyöty on ollut siinä, että kansalaisille on varmasti selvinnyt ja näiden yhtiöiden hallitusten johdolle on selvinnyt se, että nämä ohjesäännöt on tarkoitettu noudatettaviksi ja niitä myös noudatetaan.

Jaakko Laakso /vas:

Herra puhemies! On totta se, että optiojärjestelmä luotiin silloin, kun kokoomus ja sosialidemokraatit ja vasemmistoliitto olivat samassa hallituksessa, ja tämä järjestelmä oli väärä. Sitä ei haluttu kohtuullistaa, siitä tehtiin välikysymys myöhemmin ja silloin äänestettiin siitä, kohtuullistetaanko tämä järjestelmä vai ei. Te olitte silloin sitä mieltä, että tätä järjestelmää ei pidä kohtuullistaa. Me olimme toista mieltä. Me olemme muuten edelleenkin sitä mieltä, että tämä järjestelmä pitäisi kohtuullistaa.

Esimerkiksi minä kysyn teiltä nyt, mikä on johtaja Liliuksen saama eläke. Kuinka suuri se on, ja pidättekö te sitä kohtuullisena? Kuinka on mahdollista, että useammalta sadaltatuhannelta eläkeläiseltä voidaan leikata eläke, mutta Liliuksen eläkettä ei voida leikata nyt, vaikka Lilius ei ole edes vielä eläkkeellä? Kertokaa, mikä on eläkkeen suuruus.

Puolustusministeri Jyri Häkämies

Arvoisa puhemies! Todellakin vuonna 2005 oli tämä välikysymys, johon ed. Laakso viittaa. Välikysymysvastauksessaan silloinen vastuuministeri Pekkarinen totesi, että oli selvitetty juridisesti mahdollisuus takautuvasti periä niitä optiopalkkioita pois ja se ei ole mahdollista. Meillä ei ole mahdollisuutta tämmöiseen takautuvaan lainsäädäntöön tai perintään.

Mitä tulee sitten toimitusjohtaja Liliuksen eläkkeeseen, niin siinä on juuri se kohta, että siinä on tämmöinen lisäeläke, eli hän pystyy eläköitymään normaalia eläkeikää aiemmin. Niin kun totesin, me edellytämme uusissa sopimuksissa, joita on viime aikoina tehty, että tuo eläköitymisikä on 63. Me siis seuraamme sitä muuta valtionhallinnossa noudatettavaa eläkelinjausta ja eläkepolitiikkaa.

Ben Zyskowicz /kok:

Arvoisa herra puhemies! Ed. Korhonen epäili, etten tuomitse muita optioita kuin median optioita. Ed. Korhonen, olette väärässä. Toimin optioita vastaan jo silloin, kun vasemmiston ministerit niitä valtionyhtiöihin hyväksyivät. (Hälinää)

Fortumin hallitus on epäonnistunut. Se on surkeasti epäonnistunut optio-ohjelmien soveltamisessa, ja se on nyt epäonnistunut myös näiden osakepalkkioiden soveltamisessa, koska se ei ole kyennyt, ei ole osannut tai halunnut sellaista palkitsemista, joka on kohtuullista ja järkevää yhtiön ja omistajan kannalta. Miksi ei ole halunnut? Siksi ilmeisesti, että yritysjohtojen näkemys siitä, mikä on kohtuullista, poikkeaa siitä, mikä on kaikkien muiden suomalaisten näkemys. Mutta viime kädessä omistajan näkemyksen pitää ratkaista, ja minun mielestäni ministeri Häkämies on erinomaisella tavalla tässä asiassa toiminut myös osoittaakseen sen, että valtionomistaja on hyvin tosissaan (Puhemies: Kysymykseen!) näissä palkitsemisasioissa. Kysymyksenä kysyn:

Pitäisikö oikeasti ruveta harkitsemaan sitäkin, että edes näitä osakekannustimia ei käytetä? (Ed. Tennilä: Edes? Miljoonan euron potti tulee vuodessa!) Käytetään normaaleja bonuksia tarvittaessa, koska nämä osakekannustimet annettuna näköjään johtavat myös, kun niitä hallituksessa ei haluta oikein soveltaa, järjettömiin lopputuloksiin.

Puolustusministeri Jyri Häkämies

Arvoisa puhemies! On totta, että silloin, kun Fortumiin vuonna 2002 luotiin tämä niin kutsuttu löperö optio-ohjelma, niin ed. Zyskowicz kyllä sitä ohjelmaa voimakkaasti vastusti. Nyt minusta on tärkeätä, että perusteellisesti tämän muutaman kuukauden aikana asiantuntijaryhmä tekee perustyön siitä, minkälaisia kannuste- ja eläkejärjestelmiä eri maissa on käytössä, miten nuo järjestelmät toteuttavat tämän kohtuullisuuden vaatimuksen, ja tuon rauhallisen selvitystyön jälkeen tehdään sitten johtopäätöksiä.

Toinen varapuhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.