Täysistunnon pöytäkirja 36/2008 vp

PTK 36/2008 vp

36. TORSTAINA 10. HUHTIKUUTA 2008 kello 16

Tarkistettu versio 2.0

4) Laki Sipoonkorven kansallispuistosta

  jatkui

Heidi Hautala /vihr:

Arvoisa puhemies! Haluan kiittää ed. Södermania siitä, että hän on uusinut lakialoitteen koskien Sipoonkorven kansallispuiston perustamista. Aika pitkälle saman suuntainen aloite esitettiin viime kauden loppupuolella. Itse olin ensimmäinen allekirjoittaja, mutta toimin aivan samalla tavalla kuin ed. Söderman nyt, että kokosin siihen laajasti Pääkaupunkiseudun kansanedustajien tukea.

Nyt näyttää siltä, että keskustelu on todella mennyt eteenpäin. Näyttää siltä, että kun Vantaan kaupunki oli se kunta, joka kaikkein eniten piti yllä tätä visiota Sipoonkorven kansallispuistosta, niin nyt myös Helsingin kaupunki on vihdoin lähtenyt sitten neuvottelemaan valtion kanssa maanvaihdoista. Ja niin kuin kuulimme tänään kyselytunnilla ympäristöministeri Tiilikaiselta, asenne mielestäni ympäristöministeriössä näyttää olevan aika myönteinen tätä kansallispuistohanketta kohtaan, joskin on todettava, että meidän on vielä tehtävä työtä, että saamme ympäristöministeriön tekemään tämän ikään kuin puiston perustamispäätöksen.

Kyse on silloin varmasti siitä, että saamme jotakin hyvin arvokasta, hyvin arvokkaan virkistysalueen, jolla myös luonnonarvot säilyvät, aivan samalla tavalla kuin Nuuksion kansallispuistossa, josta tiedän, että ed. Söderman on tehnyt sen eteen ison työn aikanaan. Nyt onkin kysymys siitä, että meidän täytyy yli puoluerajojen koettaa löytää näitä mahdollisuuksia erilaisiin maanvaihtoihin ja sitten samalla koettaa vauhdittaa sitä, että kansallispuiston perustamisesta tehdään päätös, koska muuten voi käydä niin, että näitä arvokkaita alueita käytetään aivan muihin tarkoituksiin. Ajankohtainen esimerkki on se, että Helsingin kaupungilla on esillä aikamoiset hakkuusuunnitelmat tiettyihin metsäalueisiin, jotka kuuluisivat luonnostaan tähän kansallispuistoon.

Antti Kaikkonen /kesk:

Arvoisa puhemies! Tämä asiahan oli jonkun verran esillä tosiaan jo viime vaalikaudella, ja silloin sitä koetettiin saada liikkeelle. Toivottavasti nyt tällä kaudella päästään maaliin saakka. Hyvä, että tässä ollaan jälleen liikkeellä. Itsekin olin ymmärtänyt, että alueen kaupungeilla ja kunnilla on jonkun verran mielenkiintoa tätä hanketta kohtaan nyt, ja tarvitaan lisäksi valtion myötävaikuttamista. Toivottavasti hallituskin tässä ottaa aktiivisen otteen, jotta tätä hanketta saadaan nyt pukattua eteenpäin.

Tarve on ilmiselvästi olemassa. Tiedetään, kuinka suosittu ja hieno alue Nuuksio on, joka on tässä jonkun verran vertailukelpoinen. Siitä voi ottaa mallia tämän Sipoonkorven kehittämisessä. Se on luonnonarvoiltaan rikas ja hieno alue. Jos tämä aloite kansallispuistosta saadaan eteenpäin, niin siitä on suuri ilo uusmaalaisille, suuri ilo suomalaisille ja näin turvataan tärkeitä luonto-arvoja. Toivon tälle aloitteelle menestystä.

Jacob Söderman /sd:

Arvoisa puhemies! Täällä on hyvin moni edustaja puhunut hyvin myönteisesti tästä aloitteesta, joka, aivan niin kuin ed. Hautala sanoo, on hyvin lähellä sitä aloitetta, jonka hän itse on tehnyt, ja tätä hankettahan on puuhannut moni ihminen.

Nyt on suuri vaara tälle alueelle se, että sen lähialueelle tulee hyvin voimakasta grynderitoimintaa. Oikeastaan sinne on jo rakennettu alueelle, joka oli aikaisemmin suunniteltu kansallispuistoksi. Sen vuoksi olisi tärkeää saada aikaiseksi ratkaisu. Silloin aikoinaan kun ajettiin Nuuksiota kansallispuistoksi, niin ympäristöministeriön virkamiehet panivat hanttiin ja pitivät sitä hölmönä ajatuksena. He muuttivat sitten kantansa. Nyt kun me kuuntelimme ministeri Tiilikaista tänään, niin hän oli selvästi myönteisempi kuin ministeriönsä virkamiehet.

Todella toivon, että esimerkiksi ed. Kaikkonen voisi puhua uudelle ministeri Lehtomäelle taas tämän asian tärkeydestä, koska se vaatii kyllä nyt poliittista voimaa. Virkamiehet panevat jostain syystä hanttiin.

Kimmo Kiljunen /sd:

Arvoisa puhemies! Sipoo on ollut otsakkeissa viime vuosina, ja tietysti ne otsakkeet tulevat siitä, että Helsinki on kuvaannollisesti saapastellut tuolle alueelle, eli tämä aluevaihtojärjestely on käynnistynyt, jossa osa Sipoosta siirtyy Helsinkiin. Meillä Vantaalla on myöskin ollut valmius tukea tätä Helsingin pyrkimystä, lähinnä siitä näkökulmasta, että Vantaan itäisimmät osat ovat jääneet yhdyskuntakehityksestä ja muusta Pääkaupunkiseudusta jälkeen johtuen juuri siitä, että Sipoo on omalla tavallaan eristäytynyt tästä Pääkaupunkiseudun muusta yhteistyöstä.

Nyt näiden Helsingin saapastelujen jälkeen tämä keskustelu on uudella tavalla avautunut, ja on erinomaisen tähdellistä, että on tunnistettu tuolla alueella olevat luontoarvot sen lisäksi, että siellä joudutaan yhdyskuntarakennetta ja uusia asuinalueita rakentamaan, mikä on myöskin meille vantaalaisille etu, koska meilläkin itäisimmät osat pääsevät kehityksessä liikkeelle.

Mutta on erinomaisen tärkeätä se, että kun siellä on ainutlaatuinen alue, tämä niin sanottu Sipoonkorven alue, sen luontoarvot turvataan ja se myöskin suojataan, ja siinä suhteessa olen yksi niistä allekirjoittaneista, jotka tässä lakialoitteessa ovat, joka koskee tätä kansallispuistoksi muuttamista. Olin mukana myöskin siinä edellisessä, jonka ed. Hautala on tästä asiasta tehnyt. Tämä Sipoonkorven suojelu on hyvin tärkeää, jotta me voimme myöskin kehittää sitten sitä ympäröivää seutua sillä tavalla luontevasti, että Sipoo tulee osaksi Pääkaupunkiseutua yhdyskuntarakenteeltaan.

Keskustelu päättyi.