Täysistunnon pöytäkirja 36/2008 vp

PTK 36/2008 vp

36. TORSTAINA 10. HUHTIKUUTA 2008 kello 16

Tarkistettu versio 2.0

6) Laki tuloverolain 127 a §:n muuttamisesta

 

Markku Pakkanen /kesk(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Valtioneuvosto on asetuksella tarkentanut ja tiukentanut haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyvaatimuksia. Tämän asetuksen edellyttämät kiinteistöjen ja loma-asuntojen jätevesijärjestelmien muutostyöt ovat lähteneet erittäin hitaasti liikkeelle. Lukuisat erilaiset tekniset vaihtoehdot ja korkeat, useiden tuhansien eurojen kustannukset arveluttavat kiinteistöjen omistajia, etenkin kun toimintavarmuudesta ja puhdistustehosta ja huoltotarpeesta on vain niukalti kokemusta ja tietoja ennakolta.

Kotitalousvähennyksen käyttöala on rajattu kunnossapito- ja perusparannustöiden osalta oman asunnon tai siihen liittyvien ulkoalueiden rajoissa tehtäviin töihin, eikä vähennysmahdollisuus siten kohtele tasa-arvoisesti erilaisia jätevesihuollon järjestämisen vaihtoehtoja. Asuinkiinteistön alueella tehtävien töiden osuus on yhteishankkeissa pieni osa hankkeen kokonaiskustannuksista, eikä esimerkiksi osuus- ja liittymismaksuissa ole käytännössä mahdollisuutta eritellä työn ja tarvikkeiden kustannuksia. Ympäristönsuojelulliset näkökohdat huomioiden tulisi osuuskuntamuodoissa tai muulla tavoin useiden kiinteistöjen kesken yhteisesti toteutettujen jätevesihankkeiden olla etusijalla tai vähintäänkin samanarvoisessa asemassa.

Lakialoitteen yhtenä tärkeimmistä tehtävistä on tuoda yleiseen tietoisuuteen, että haja-asutusalueiden kiinteistöjen ja loma-asuntojen jätevesijärjestelmien muutostyöt ja liittymismaksu sisältyvät kotitalousvähennyksen käyttöalaan.

Arvoisa puhemies! Aloitteen tarkoituksena on turvata tärkeän hankkeen eteneminen sekä se, miten se rahoitetaan, jotta kansalaisia kohdellaan tasapuolisesti.

Keskustelu päättyi.