Täysistunnon pöytäkirja 36/2008 vp

PTK 36/2008 vp

36. TORSTAINA 10. HUHTIKUUTA 2008 kello 16

Tarkistettu versio 2.0

Opettajien työssäuupuminen

Bjarne Kallis /kd:

Arvoisa herra puhemies! Eilen oli monessa lehdessä uutinen: opettajat uupuvat työtaakkansa alle. Kysyn hyvin lyhyesti, jatkoa seuraa kyllä: Tuliko tämä yllätyksenä teille? Jatkoa seuraa.

Opetusministeri Sari Sarkomaa

Arvoisa puhemies! Ei tullut. Ihan selkeästi on ollut havaittavissa, että opettajan työ on tänä päivänä entistä haasteellisempaa, ja sen takia hallitus jo hallitusohjelmassaan nimesi perusopetuksen keskeiseksi painopisteeksi. Sovimme, että 80 miljoonaa euroa tulee erityisenä toimenpiteenä perusopetuksen kehittämiseen ja opettajien työskentelyolosuhteiden kehittämiseen.

Bjarne Kallis /kd:

Herra puhemies! Se oli hyvä, ettei tullut yllätyksenä ja että te olette varautuneet siihen, mutta oletteko te varautuneet riittävällä rahasummalla, on sitten toinen kysymys. Tässä uutisessa kerrotaan, että 40 prosenttia opettajista on miettinyt alan vaihtoa. Kun otetaan huomioon, että Suomi pärjää kaikessa kilpailussa, niin kyllä se perustuu siihen, että koulutustaso on korkea. Meillä on maailman parhaita oppilaita, etten sanoisi paras joukkue. Sen takia ei riitä, että sanotaan, että me olemme varanneet 80 miljoonaa.

Kyllä pitäisi olla hyvin konkreettisia esityksiä, miten huolehditaan siitä, etteivät nämä maailman parhaat opettajat vaihda alaa, ja sellaista tiedustelen nyt teiltä.

Opetusministeri Sari Sarkomaa

Arvoisa puhemies! Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa on viisi painopistettä ja yksi on opettajuuden vaaliminen. Siinä on kirjattu erittäin monia toimenpiteitä, joilla pyritään kehittämään opettajien työskentelyolosuhteita. Meillä on huhtikuussa, huhtikuun lopussa, seminaari, jossa yhdessä opettajien kanssa mietimme, mitä kaikkia toimia pitäisi tehdä kunnissa ja mitä valtiovallan, jotta opettajan työ olisi houkuttelevaa. Yksi keskeinen asia, mikä on valmisteilla, on se, että koulutuksen järjestäjille tulee lakisääteinen velvoite järjestää täydennyskoulutusta eli hallituksen ohjelman mukaisesti annamme tasapuoliset mahdollisuudet kaikille opettajille täydennyskoulutukseen, ja nythän se ei ole mahdollista. Selkeitä toimia tulee, ja niitä tulee ripeään tahtiin, koska opettajuuden vaaliminen on aivan keskeistä.

Puhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.