Täysistunnon pöytäkirja 36/2008 vp

PTK 36/2008 vp

36. TORSTAINA 10. HUHTIKUUTA 2008 kello 16

Tarkistettu versio 2.0

Poliisipalvelujen saatavuus

Oiva Kaltiokumpu /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Suomalaisen urheilun kansallissankari Eero Mäntyranta puki eilisessä Iltalehdessä sanoiksi vakavan huolensa kansalaisten turvallisuudesta ja poliisipalvelujen saatavuudesta tasapuolisesti koko maassa, myös harvaanasutuilla seuduilla. Esimerkiksi Mäntyrannan kotipuolessa Pellossa työskentelee enää kolme poliisimiestä, kun aiemmin siellä on ollut kaksinkertainen määrä. Suomessa on runsaasti työttöminä koulutettuja poliiseja, joita ei voida varojen puutteen vuoksi virkoihin nimittää. Samaan aikaan kansalaisten poliisipalvelujen tarve kasvaa. Kysyn ministeri Holmlundilta:

Mihin toimiin hallitus on ryhtynyt tai aikoo ryhtyä, jotta työttömät poliisit saadaan poliisityöhön, ja miten hallitus aikoo turvata poliisipalvelujen tasapuolisen saatavuuden koko maassa, myös harvaanasutuilla seuduilla?

Sisäasiainministeri Anne Holmlund

Arvoisa herra puhemies! Ensinnäkin hallitus on vastikään tehnyt kehyspäätöksen, jossa poliisin toimintamenomomentille on lisätty 39 miljoonaa euroa. Tämä on erittäin merkittävä lisäys, ja sillä pystytään myös työllistämään huomattava määrä poliiseja. Mitä tulee kuluvan vuoden lisätalousarvioon, sisäasiainministeriö on esittämässä myös sinne lisämäärärahaa, jonka turvin voitaisiin palkata 300 työtöntä poliisia. Mielestäni tämä on erittäin merkittävä määrä, jolla pystytään myös parantamaan kansalaisten arjen turvallisuutta.

Mitä tulee poliisipalvelujen saatavuuteen, meillä on tällä hetkellä hankkeena etenemässä poliisihallinnon rakenneuudistus, jonka yksi tähtäin on nimenomaan palvelujen tasapuolinen saaminen eri puolilla Suomea. Tämä hanke astuu voimaan vuoden 2009 alussa uusien poliisipiirien kentällä näkymisenä.

Oiva Kaltiokumpu /kesk:

Arvoisa puhemies! Poliisin hallintorakenteen uudistuksen yhtenä tavoitteena on turvata operatiivisen poliisin toiminta, johon on tarkoitus suunnata eläkkeelle siirtyvien poliisipäälliköiden viroista vapautuvat varat. Sisäministeriö ohjaa poliisin hallintorakenteen uudistuksen suunnittelua, jossa on lähdetty siitä, että kaikki maaseudun poliisipäälliköt keskitetään 1.1.2009 alkaen maakuntakeskusten poliisilaitosten hallinnollisiin tehtäviin.

Arvoisa ministeri Holmlund, oletteko tietoinen tästä poliisipäälliköiden siirtämisestä, ja eikö poliisipalvelujen kannalta olisi ollut viisaampaa antaa näiden maaseudun poliisipäälliköiden jatkaa asiakaslähtöistä työtään maaseudun poliisiasemilla, kunnes he olisivat jääneet eläkkeelle?

Sisäasiainministeri Anne Holmlund

Arvoisa puhemies! Kun poliisin hallintorakenneuudistusta on lähdetty tekemään sisäasiainministeriössä, yksi peruslähtökohta on ollut se, että niille poliisipäälliköille, joilla ei jatkossa ole vastaavaa päällikkötyötä, löydetään mielekästä työtä ja sen tyyppistä, joka voi tätä kokonaisuutta kaiken kaikkiaan auttaa. Siihen, miten yksityisessä kysymyksessä tehdään, en ota kantaa, koska on varsin merkittävää mielestäni se, että alueilla voidaan myös käytännössä vaikuttaa siihen, miten virat ja sijoituspaikat kulloinkin ratkaistaan.

Puhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.