Täysistunnon pöytäkirja 36/2008 vp

PTK 36/2008 vp

36. TORSTAINA 10. HUHTIKUUTA 2008 kello 16

Tarkistettu versio 2.0

Sipoonkorven kansallispuisto

Heidi Hautala /vihr:

Arvoisa puhemies! Täällä on käyty ed. Södermanin lakialoitteesta hyvin innokasta ja innostunutta keskustelua siitä, että Pääkaupunkiseudulle saataisiin Nuuksion kaltainen toinen kansallispuisto eli Sipoonkorven kansallispuisto. Aikanaan edellisellä eduskuntakaudella tein itsekin tästä lakialoitteen. Nyt kun tämä on selvästi alkanut innostaa kaupunkeja, myös Helsinki on alkanut keskustella valtion kanssa maanvaihdosta Vantaan lisäksi, olisi aika kysyä:

Miten valtiovalta suhtautuu tähän hankkeeseen, jonka selvittäminen on mainittu myös hallitusohjelmassa? Voin sanoa, että tämä visio alkaa innoittaa kansalaisia myös eduskunnan ulkopuolella yhä enemmän.

Ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen

Arvoisa puhemies! Sipoonkorpi on todellakin Pääkaupunkiseudun merkittävimpiä metsäalueita, ja sen ydin on muistaakseni runsaan 1 400 hehtaarin laajuinen Natura-alue, jota on sitten maanvaihdoin muun muassa Vantaan kaupungin kanssa lähdetty kasvattamaan, ja nyt siellä on suojelualuetta 1 700 hehtaaria. Edelleen on maanvaihtoneuvotteluja käynnissä Helsingin kanssa, niin kuin mainitsitte. Tuosta lopullisesta statuksesta, onko se kansallispuisto vai muu luonnonsuojelualue, ei ole mitään ratkaisuja olemassa, mutta selvitystyö hallitusohjelman mukaan tehdään. Tärkeintä on tietenkin, että tätä laajaa metsämannerta koko ajan vahvistetaan. Nyt sitten valtioneuvoston päätös Metso-ohjelmasta mahdollistaa myös yksityismaitten hankinnan tätä samaa kokonaisuutta tukemaan tulevina vuosina.

Puhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.