Täysistunnon pöytäkirja 37/2001 vp

PTK 37/2001 vp

37. TIISTAINA 3. HUHTI KUUTA 2001 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

4) Hallituksen esitys laiksi virallisista kääntäjistä annetun lain muuttamisesta

 

Marja-Liisa Tykkyläinen /sd:

Arvoisa puhemies! Tämä laki, jonka sivistysvaliokunta on käsitellyt virallisista kääntäjistä, on hallituksen esityksen kohdalta ollut se, että kotipaikkaa on voitu laajentaa Euroopan maihin ja Eta-maihin. Lisäksi valitusoikeus on mennyt korkeimmasta hallinto-oikeudesta hallinto-oikeuteen.

Sen sijaan valiokunta on kiinnittänyt huomiota tämän lain yhteydessä siihen, että asuntopaikka voitaisiin laajentaa vähän laajemmaksikin koskemaan muitakin maita kuin EU- ja Eta-maat. Lisäksi on kiinnitetty huomiota kääntäjien ikään. Itse ihmettelen ikää 70 vuotta, mutta ilmeisesti sivistysvaliokunta, joka on asianomainen valiokunta, on tässä asiassa ehkä nähnyt jotakin sellaista, jota itse en näe tässä iässä. Valiokunnan lausumaehdotuksessa kuitenkin toivotaan, että laki tulisi pian uudelleen käsiteltäväksi ja näihin kysymyksiin, muun muassa tämän iän suhteen, voitaisiin puuttua.

Lisäksi on nähty asialliseksi puuttua kääntäjien toiminnan valvontaan ja sen tehostamiseen. Tässä olen sen sijaan samaa mieltä. Lakiehdotus on tarpeellinen ja tarkoituksenmukainen, mutta ehkä olisi hyvä, että tällaisia asioita voitaisiin käsitellä kerralla, että niitä ei tarvitsisi käsitellä monta kertaa peräkkäin.

Keskustelu päättyy.