Täysistunnon pöytäkirja 37/2002 vp

PTK 37/2002 vp

37. PERJANTAINA 5. HUHTIKUUTA 2002 kello 13

Tarkistettu versio 2.0

3) Hallituksen esitys öljyn aiheuttamasta pilaantumisvahingosta johtuvasta siviilioikeudellisesta vastuusta vuonna 1969 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn vuoden 1992 pöytäkirjan vastuurajoitusten muutoksen ja öljyn aiheuttamien pilaantumisvahinkojen kansainvälisen korvausrahaston perustamista koskevan vuoden 1971 kansainvälisen yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn vuoden 1992 pöytäkirjan vastuurajojen muutoksen hyväksymisestä ja laiksi viimeksi mainitun muutoksen voimaansaattamisesta sekä laiksi merilain 10 luvun 5 §:n muuttamisesta

 

Pentti  Tiusanen  /vas:

Arvoisa puhemies! Ihan valiokunnan näkökulmasta toteaisin, että valiokunnan mietintö on niin sanotusti lyhyttä kaavaa noudattava johtuen siitä, että asia sinänsä on täysin ristiriidaton ja sinänsä hyvin tärkeä pieni askel sen suuntaan, että voimme Itämeren öljyvahinkoja paremmin hallita ainakin silloin, kun tämä vahinko on jo päässyt tapahtumaan. Tässä puututaan nimenomaan vastuurajojen lisäämiseen.

Mutta, puhemies, Itämeri on yhteinen huolenaiheemme. Öljypäästöjä on jatkuvasti, ja tiedämme, että liikenne lisääntyy räjähdysmäisesti ja nimenomaan ongelma-alue on Suomenlahdella Tallinnan—Helsingin kohdalla, jossa liikenne risteytyy, ja siitä itään, jossa purjehdusolosuhteet ovat vaikeita. Tämän vuoksi ympäristövaliokunta, joka on ollut aktiivisesti asiassa liikkeellä, tervehtii tyydytyksellä sitä, että 7. päivänä toukokuuta eduskunnan täysistunto käy keskustelua tästä aiheesta.

Keskustelu päättyy.