Täysistunnon pöytäkirja 37/2008 vp

PTK 37/2008 vp

37. TIISTAINA 15. HUHTIKUUTA 2008 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

8) Hallituksen esitys laiksi merilain 6 luvun 1 §:n muuttamisesta

 

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Toistan sen, minkä totesimme jo ensimmäisen käsittelyn yhteydessä ed. Markku Laukkasen kanssa, että mikäli toinen meistä olisi tällä hetkellä liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja, niin kyllä tämä mietintö olisi meidän ponnistelujemme tuloksena todennäköisesti hyvin toisenlainen. Me olisimme olleet kiinnostuneita näistä kelpoisuustodistuksista. Me olisimme olleet kiinnostuneita siitä, että turvallisuusasiat ovat näyttävästi mietinnössä esillä, mutta nyt näin ei ole. Mutta olkoon nyt sitten näin, kun näin on.

Keskustelu päättyi.