Täysistunnon pöytäkirja 37/2009 vp

PTK 37/2009 vp

37. TIISTAINA 14. HUHTIKUUTA 2009 kello 14.02

Tarkistettu versio 2.0

2) Hallituksen esitys laeiksi Valtakunnanvoudinvirastosta, ulosottokaaren eräiden säännösten voimaantulosta ja ulosottokaaren muuttamisesta

 

Raimo Vistbacka /ps:

Arvoisa herra puhemies! Tämä laki on jatkoa tällaiseen määrätynlaiseen keskittämispolitiikkaan, mutta kun niitä päätöksiä on jo tehty, niin sikäli ymmärrän tämän hallituksen esityksen, jossa tavallaan, eikä ollenkaan tavallaan vaan pääosaa oikeusministeriön ja lääninhallituksen tehtävistä ulosotto-organisaatiossa taikka ulosottotoimessa keskitetään uudelle Valtakunnanvoudinvirastolle.

Hallituksen esityksessä on hyvin seikkaperäisesti käsitelty eri alueita, mutta eräs seikka, joka minua huolestuttaa tässä — ja toivoisin, että valiokunta paneutuisi siihen tarkemmin — on kustannukset. Minun mielestäni kohdassa Esityksen vaikutukset, jossa kerrotaan, mitkä ovat kertaluonteiset menot ja millä tavoin tullaan ehdottamaan määrärahan lisäystä vuoden 2010 talousarvioon, mutta sen jälkeen todetaan, että "muutoin lisäkustannukset katettaisiin oikeusministeriön hallinnonalan määrärahojen puitteissa", eli kun nytkin jo oikeusministeriön hallinnonalalla on alimitoitusta eli joudutaan tuottavuus- ja muiden ohjelmien takia ongelmiin siellä niin oikeuden puolella eri oikeusasteissa kuin vankeinhoidon osalta, niin sitten ikään kuin tämän kautta tulee lisää vielä velvoitteita ja yleiskatteisesti joudutaan oikeusministeriön hallinnonalalta ottamaan, niin tuntuu vähän oudolta. Eli silloin, kun tehdään organisaatiomuutoksia, toivoisi, että se katetaan nimenomaan sillä tavoin, että ei jouduta toimivasta toiminnasta ottamaan ja supistamaan sitä.

Puhetta oli ryhtynyt johtamaan ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Kun täällä ministeriä ei ole ja vilkaisin tuota samaa esitystä, jota ed. Vistbacka juuri käsitteli, että miksi nyt yleensä on tehty tämmöinen ratkaisu, niin minä olen ymmärtänyt, että sen varmistamiseksi vain, että tämä homma toimii nyt joka tapauksessa kaikissa tilanteissa, ja silloin se ei välttämättä ihan niin tyylipuhdas ole.

Keskustelu päättyi.