Täysistunnon pöytäkirja 37/2009 vp

PTK 37/2009 vp

37. TIISTAINA 14. HUHTIKUUTA 2009 kello 14.02

Tarkistettu versio 2.0

9) Hallituksen esitys laiksi työriitojen sovittelusta annetun lain muuttamisesta

 

Arto Satonen /kok(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Aivan lyhyesti muutama sana tästä valiokunnan mietinnöstä.

Kysehän on siitä, että työnantajien ja työntekijöiden virkamiesmäistä työriitojen sovittelua koskevasta piirisovittelijajärjestelmästä ehdotetaan luovuttavaksi ja tilalle tulee järjestelmä, jossa toimialueena on koko Suomi kuitenkin niin, että yhden sovittelijan sijaintipaikkana on Ahvenanmaa. Asian tausta on se, että tällä toimintaperiaatteella voidaan entistä tehokkaammin vastata niistä tehtävistä, jotka sovittelijajärjestelmää koskevat. Taustalla on muun muassa se, että yhä useammin näillä työriidoilla on valtakunnallisia ulottuvuuksia, joten nämä alueelliset neuvottelutarpeet ovat selvästi vähentyneet. Lisäksi valtaosa näistä neuvottelutilanteista on kohdistunut Etelä-Suomeen ja resursseja on kuitenkin ollut suhteessa muualla Suomessa enemmän. Tässä suhteessa pystytään tehokkaammin nämä resurssit jakamaan, kun perusjaoksi otetaan koko valtakunta.

Yleiskeskustelu päättyi.