Täysistunnon pöytäkirja 37/2009 vp

PTK 37/2009 vp

37. TIISTAINA 14. HUHTIKUUTA 2009 kello 14.02

Tarkistettu versio 2.0

10) Hallituksen esitys laiksi ehdokkaan vaalirahoituksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

 

Pertti Virtanen /ps:

Arvoisa puhemies! Sen verran, että kai tämä nyt edelleen se sama laki on, kun ei löydy papereita, jossa tälle vaalirahoitukselle ei määrätty mitään kattoa. Se, mikä muutenkin tässä koko ilmoittamismenetelmässä oli huolestuttavinta, oli, että ikään kuin tässä median ohjaamana tehtiin jonkunlainen torso lakiehdotus, joka nyt on menossa läpi. Eli vaikka täällä on puhuttu jostakin 100 000:sta kattonakin, niin sekin kuulostaa jo monessa vaalissa ihan liian suurelta summalta. Demokratian kannalta olisin odottanut ja perussuomalaiset yleensäkin, kun tästä on keskusteltu, olisivat odottaneet selkeämpää kattoa, ja jos mahdollista demokraattisessa mielessä jonain päivänä olisi, niin yleisempääkin ilmoitusvelvollisuutta siitä, miltä tahoilta kyseinen rahoitus tulee. Pidän kyseistä lakiehdotusta hivenen oikean suuntaisena, mutta pahasti kesken jääneenä ja jopa oikeastaan aika surkeana.

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa puhemies! Tämä esitys on toki askel oikeaan suuntaan, mutta pidän kyllä pettymyksenä sitä, että työryhmän esitys, jossa kaikki eduskuntapuolueet olivat edustettuina, ei tullut hallituksen käsittelyssä hyväksytyksi tämän ehdokaskohtaisen kampanjakaton osalta. Itse olisin pitänyt sitä erittäin tärkeänä sen vuoksi, että kyllä monissa vaaleissa, varsinkin eduskuntavaaleissa ja myös näissä Europarlamentin vaaleissa, kampanjoiden volyymit ovat nousseet kohtuuttomiksi ja hinnat tavallisille ehdokkaille, varsinkin nuorille ihmisille, ovat liian korkeat ja siinä mielessä jo rajoittavat demokratiaa. Monessa maassa on näitä ehdokaskohtaisia kampanjakattoja otettu käyttöön, enkä ymmärrä sitä, miksi se ei voinut olla mahdollista myös tässä yhteydessä. No, tästä äänestettiin ensimmäisessä käsittelyssä ja toki tämä on tässäkin muodossa askel eteenpäin ja hyväksyttävissä, mutta toivon, että vaalirahoituslakia päästäisiin taas kohta korjaamaan ja täydentämään näiden kampanjakattojen osalta.

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Vaalirahoituksessa on se ongelma, että rahoitusta eivät saa ne, jotka sitä oikeasti tarvitsisivat, ja sitä saavat ne, jotka eivät sitä tarvitsisi. Useimmiten se näin menee. Siksi pitää käyttää ikuisesti kulumatonta fraasia: Nyt hyväksytyksi tulemassa oleva lakiesitys on oikean suuntainen, mutta riittämätön erityisesti tämän katon osalta.

Se, mikä minua oikeastaan sekä tässä lakiesityksessä että myöskin tässä käsittelyssä eduskunnassa on hämmästyttänyt, on se, että en muista sen paremmin lukeneeni esityksestä kuin kuulleeni myöskään täällä katon puuttumattomuuden kannalla olevia edustajia, miksi kattoa oikeasti ei voida asettaa. Olisi ihan mukava kuulla kestävät ja riittävät perustelut. Kestävien ja riittävien perustelujen esittämisen ongelmana saattaa tietysti olla sekin, että voi olla vähän vaikea keksiä semmoisia perusteluita. Pitää yhtyä edellä esitettyihin toiveisiin siitä, jospa ne katot sitten jatkossa tulisivat ja myöskin ne, jotka eivät tarvitse rahoitusta, eivät sitä sitten myöskään niin paljon saisi ja ne, jotka tarvitsevat, saisivat kenties vähän enemmän. Kaikkein parasta olisi tietysti se, että kampanjat halpenisivat, supistuisivat, niin että tällaistakaan ongelmaa ei enää tässä määrin esiintyisi.

Jouko Laxell /kok:

Arvoisa puhemies! Minusta se on aivan oikein, että tämmöinen on, mutta siinä on vaan minun mielestäni yksi äärettömän huono puoli, sen kontrolloiminen ja seuraaminen, ei mikään pysty tarkkailemaan sitä hommaa.

Pertti Virtanen /ps:

Arvoisa puhemies! Sen verran ed. Erkki Virtasen innoittamana, miksei tätä käsitelty. Sama tavallaan huomio tuli siitä, että kun media, tiedotusvälineet, aloitti tämän koko keskustelun, niin sen jälkeen nyt, kun tämä lakiesitys tuli, niin ei missään mitään, ei minkäänlaista, kun tästä juuri voisi aloittaa keskustelun demokratian luonteesta ja miksi se muuttuu, kun tulee isompi raha ja yhteiskunta tavallaan, voisiko sanoa, kulminoituu erilaisiin suuryrityksiin ja muuten, mikä oli tässä ongelmana. Miksei tämä nyt herättänyt sitten kiinnostusta ja miksei kukaan ole kirjoittamassa ja tv-ohjelmia tehdä siitä, kuinka surkea tästä jutusta on tulemassa?

No, sen verran voin vastata tähän, että se tavallaan poliittinen taho, kun elämme demokratiassa, jolla sitä rahaa on eniten, omistaa myös tietyt mediat. Eli kai se lopettaa sen keskustelun, koska mainostila ja -paikat ja muut vastaavat käytetään ja ne tahot käyttävät näitä, joilla on eniten rahaa. Eli tässä nyt tullaan ehkä demokratian kannalta ikävimpään tilanteeseen, mitä voi olla. Se taho, media, joka aloittaa koko jutun tehdessään pientä sensaatiota, ei olekaan ollenkaan oivaltanut sitä syvyyttä, millä tällä asialla kosketetaan ihan demokratian olemukseen, ja jättää sen kesken, ja näyttää nyt siltä, että jos joku olisikin mediassa tarkkanäköisempi, niin hän pesee omat kätensä, jotta saisi nyt edes vähän mainostuloja sitten taas, kun tulee jotkut vaalit.

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa puhemies! Kun ed. Erkki Virtanen kyseli, millä perusteella tätä kampanjakattoa on vastustettu, niin se perustelu, jonka itse olen kuullut, on se, että sitä olisi niin helppo kiertää. Tämä perustelu mielestäni on ontuva ja heikko sen vuoksi, että aivan yhtä hyvin tuota ilmoitusvelvollisuuttakin voitaisiin kiertää, ja kaiken lisäksi, kun myös vaalikampanjan menot on eriteltävä, niin kyllä mielestäni tämä kiertäminen on aika hankalaa ainakin suuressa mittakaavassa. Joka tapauksessa, jos kampanjakatot asetettaisiin ja vielä jos ne asetettaisiin riittävän alas, niin kyllä se aivan varmasti tätä vaalikampanjoiden kilpavarustelua olisi hillitsemässä ja silloin tekisi vaalikampanjoinnista mittakaavaltaan ja rahalliselta suuruudeltaan kohtuullisemman ja sitä kautta myös edistäisi yhä useamman mahdollisuutta asettua ehdokkaaksi ja osallistua poliittiseen toimintaan.

Erkki Virtanen /vas:

Herra puhemies! Tämä kiertämisen helppous ikään kuin koko katon asettamisen kieltämisen perusteena on tietysti sillä tavalla hassunkurinen, että yleensä mitä suurempi este on, sitä hankalampi se on kiertää, mitä pienempi se este on, sen helpompi se on kiertää, ja jos estettä ei ole ollenkaan, ei tarvitse kiertää ollenkaan. Silloin voi mennä suoraan, eli eihän se mikään perustelu ole.

Jos katto vaikuttaa positiivisesti siihen, että kampanjat eivät tule liian suuriksi demokratian kannalta ajatellen, niin silloin se on jo täyttänyt tehtävänsä, vaikka kaikki muut kiertäisivät sen. Jos ei ole ollenkaan sitä kattoa, niin joka tapauksessa ne, jotka kiertäisivät sen katon, käyttäisivät saman rahan. Jos kuitenkin olisi ikään kuin se katto, niin silloinhan he joutuisivat joko ainakin harkitsemaan, ilmoittaako sen, tai sitten syyllistyisivät kuitenkin lain rikkomukseen, jonka ei nyt ehdokkaille pitäisi ainakaan ihan helppo temppu olla.

Pertti Virtanen /ps:

Arvoisa puhemies! Sen verran taas innostuneena edellisen ed. Virtasen puheista: Mediahan jätti tässä asiassa kokonaan kesken myös sen käsittelyn, että kun eräs puhemiehistä sai aikaan sen, ettei meille sihteerin palkkaamiseen ja muuhun vastaavaan tulevia rahoja saanutkaan enää käyttää määräaikaisesti projekteihin eikä muihin vastaaviin, niin meillähän jäi kauhea aukko — sanon sen nyt tässä ääneen, vaikka tästä ei saisi oikeastaan puhua — kiertämiselle siinä, että ne vanhat ehdokkaat, jotka siirsivät kaikki sihteerirahansa maakuntiin, voivat käyttää niitä pienellä kikkailukiertämisellä omiin vaalikampanjoihinsa.

Eli siinä on kymmenettuhannet tällä hetkellä joittenkin edustajien takana valtion rahaa omiin vaalikampanjoihin, ja media ei puhu mitään eikä myöskään puhemiehistö ole ärähtänyt, että olisi pitänyt tehdä jotain tälle asialle, vaikka minäkin sen tiedän ja olen ehkä pitänyt vielä suuni kiinni. Mutta kun kiertämisestä kerta puhutaan, niin minkä takia meillä täällä sisäisesti on näin iso ja valtava eriarvoistava rahallinen aukko kansanedustajien omien toimintatapojen keskuudessa? Jotkut meistä toimivat rehellisesti ja jotkut myös rehellisesti, mutta sen ... Kyllä te tiedätte!

Keskustelu päättyi.