Täysistunnon pöytäkirja 38/2010 vp

PTK 38/2010 vp

38. TORSTAINA 15. HUHTIKUUTA 2010 kello 16.00

Tarkistettu versio 2.0

3) Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2009

 

Jacob Söderman /sd:

Arvoisa puhemies! Olisin pyytänyt tämän asian pöydälle eduskunnan seuraavaan täysistuntoon.

Puhemies:

Kun ed. Jacob Söderman on ehdottanut asian pöydällepanoa, pannaan asia työjärjestyksen mukaan pöydälle. Onko muita ehdotuksia pöydällepanon ajankohdasta?