Täysistunnon pöytäkirja 38/2010 vp

PTK 38/2010 vp

38. TORSTAINA 15. HUHTIKUUTA 2010 kello 16.00

Tarkistettu versio 2.0

5) Lisätalousarvioaloitteet

 

Kari Kärkkäinen /kd:

Arvoisa puhemies! Lupasin kristillisdemokraattien ryhmäaloitteista muutaman sanan sanoa.

Ensimmäisenä ed. Palmin toimesta: Starttirahan toimivuudesta on saatu myönteisiä kokemuksia, ja työministeriön selvityksen perusteella starttiraha on osoittautunut tehokkaaksi työllisyyttä edistäväksi toimenpiteeksi, jonka laajempi käyttö kannattaa vakinaistaa. Tänä vuonna on tulossa pysyväksi käytännöksi starttirahan myöntäminen työttömien lisäksi myös opiskelusta, kotityöstä ja ansiotyöstä yrittäjiksi siirtyville. Siinä suhteessa toivon, että tämä kristillisdemokraattien eduskuntaryhmän aloite saa vauhtia myöskin hallituksen toimiin.

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Lisätalousarviossa oli tietysti hyvää mutta myöskin aukkoja, heikkouksia. Siitähän kävimme pitkän keskustelun.

Lisätalousarvioaloitteen olen jättänyt nimenomaan öljyntorjunnan tehostamiseksi. Siellä on tämä 35.10.20 momentti auki, ja sen vuoksi tämä oli mahdollista tehdäkin. Tämä momentin aukiolohan johtui siitä, että öljyntorjuntaan sopivien alusten rahoitusta kehitetään, ja se on hyvä. Mutta meillä on edelleenkin, puhemies, ongelmana se, että erityisesti Suomenlahdelta puuttuu avomeren öljynsuojeluun käyttökelpoisten öljypuomien käyttömahdollisuus. Niitä öljypuomeja on aivan liian vähän, ja tämä koskee myöskin rannikon läheisyydessä tapahtuvaa öljyntorjuntaa. Nyt jos öljyonnettomuus itäisellä Suomenlahdella esimerkiksi tapahtuu, niin yksinkertaisesti ei ole kylliksi öljyntorjuntapuomeja nimenomaan rannikon suojaamiseen, ei myöskään kylliksi silloin, jos joudutaan laajoja alueita puomittamaan avomerellä. Tämä on pitkään jatkunut puute. Siitä on puhuttu useamman vuoden ajan. Asia on auki edelleenkin, ja tämän vuoksi tämä lisätalousarvioaloite.

Kari Kärkkäinen /kd:

Arvoisa puhemies! Ihan lyhyesti vielä toisesta aloitteestamme: Työllisyyden alueelliset erot ovat edelleen erittäin suuria, ja vaikka taloudellisen taantuman aikana erot yleensä tasoittuvatkin, niin nämä eroavuudet tulee ottaa huomioon työvoimamäärärahojen kohdentamisessa. Kun alueelliset erot työttömyydessä kärjistyvät, muuttoliike korkean työttömyyden alueilta voimistuu ja heikentää edelleen alueiden kehittymismahdollisuuksia. Tämän kehityksen pysäyttämiseksi tarvitaan nyt aktiivisia korkean työttömyyden alueiden työvoimapolitiikkatoimia, ja erityisen huolestuttavaa kehitys on metsäteollisuuden alasajosta kärsivillä alueilla ja nyt myös konepajateollisuuden pienemmissä yksiköissä.

Keskustelu päättyi.