Täysistunnon pöytäkirja 38/2010 vp

PTK 38/2010 vp

38. TORSTAINA 15. HUHTIKUUTA 2010 kello 16.00

Tarkistettu versio 2.0

Uusiin designhuumeisiin kohdistuvien viranomaistoimien nopeuttaminen

Sanna Lauslahti /kok:

Arvoisa puhemies! Suomeen on levinnyt uusi designhuume mdpv. Mdpv:tä pidetään erittäin vaarallisena, ja se on aiheuttanut jopa kuolemantapauksia. Mdpv:n riippuvuuspotentiaalia on verrattu amfetamiinin ja metamfetamiinin aiheuttamaan riippuvuuteen. Mdpv:n myyntiin on vaikea tehokkaasti puuttua, koska sitä ei ole luokiteltu huumeeksi Suomessa. Naapurimaassa Ruotsissa se on luokiteltu huumeeksi tämän vuoden helmikuun alusta. Mdpv:n levittämisestä voidaan käytännössä rangaista vain lääkerikoksena, salakuljetuksena tai laittomaan tuontitavaraan ryhtymisenä, joiden rangaistusasteikot ovat varsin vaatimattomia, kun vertaamme niitä huumausaineisiin liittyviin rangaistusasteikkoihin. Joissain maissa on olemassa niin sanottu odotushuonelaki. Sen mukaan poliisi voi soveltaa sakkojen sijaan voimakkaampia toimintavaltuuksia ja pakkokeinoja (Puhemies: Nyt kysymykseen!) sellaiseen aineeseen, joka on otettu prosessiin Lääkelaitoksella.

Mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä, jotta uusiin markkinoille ilmaantuviin design-huumeisiin voitaisiin reagoida nopeammin ja siten merkittävästi tehostaa huumeidenvastaista työtä?

Peruspalveluministeri  Paula  Risikko

Arvoisa herra puhemies! Aivan totta, nämä uudet designhuumeet ovat eräänlainen uusi ongelmatiikka tässä huumausainepolitiikassa. Meillähän on tällainen poikkihallinnollinen huumausaineryhmä, joka pohtii näitä asioita, ja sen jäsenet ovat jo tämän kevään aikana ottaneet tähän kantaa. Ensi viikon tiistaina on seuraava kokous, ja siellä arvioidaan lainsäädännön tarvetta. Aivan niin kuin kysyjä sanoo, tähän tarvitaan lainsäädäntöä.

Sanna Lauslahti /kok:

Puhemies! Poliisi on vastikään varoittanut mdpv:n vaaroista. Sen lisäksi uusi desinghuume, mdmc, korvannee mdpv:n vähintään siinä vaiheessa, kun mdpv on määritelty huumeeksi. Kysyisin asianomaiselta ministeriltä:

Millaisin keinoin poliisi voi puuttua mdpv:n kaltaisiin uusiin desinghuumeisiin, ja pitäisikö lainsäädäntöä myös näiltä osin tarkistaa?

Sisäasiainministeri Anne Holmlund

Arvoisa puhemies! Sosiaali- ja terveyministeriön koordinaatioryhmässä, jonka ministeri Risikko äsken mainitsi, on mukana myös sisäasiainministeriön edustus, ja siinä yhteydessä tullaan arvioimaan lainsäädäntötarve tältä osin. Ainakin alustavien selvityksien mukaan pidämme tarpeellisena sitä, että lainsäädäntöä todellakin voitaisiin muuttaa. On erittäin tärkeää, että voitaisiin mahdollisimman nopeasti tällaiset desinghuumeet luokitella huumausaineiksi. Poliisihan pystyy puuttumaan tälläkin hetkellä näihin valmisteisiin, mutta silloin kun kyseessä on luokitukseltaan lääkeainevalmiste, rangaistusasteikko on huomattavasti lievempi. Eli puuttumaan pystytään, mutta tilanne ei sikäli ole aivan ajan tasalla. On luonnollisesti hyvin tärkeää, että nämä tuotteet voitaisiin mahdollisimman nopeasti luokitella huumausaineiksi.

Puhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.