Täysistunnon pöytäkirja 38/2010 vp

PTK 38/2010 vp

38. TORSTAINA 15. HUHTIKUUTA 2010 kello 16.00

Tarkistettu versio 2.0

Yleissitovien työehtosopimusten kääntäminen ruotsiksi

Elisabeth Nauclér /r:

Ärade herr talman! Justitiekanslern har i ett utlåtande slagit fast att allmänt bindande kollektivavtal enligt språklagen ska publiceras på svenska. Språklagen gäller inte på Åland, men samma sak följer av självstyrelselagen. Då jag frågade social- och hälsovårdsminister Hyssälä varför översättningen av kollektivavtalen dröjer fick jag som svar att det inte finns pengar inom ministeriet. Så min fråga till statsministern är:

Vad tänker statsministern göra för att se till att de kommande kollektivavtalen översätts?

Pääministeri Matti Vanhanen

Arvoisa puhemies! On lisäksi tainnut olla pieni ongelma siitä, että tätä tehtävää ei ole erikseen kenellekään ministerille osoitettu. Mutta tietysti sisäisen työnjaon perusteella ilman muuta STM:n tehtäviin kuuluu tämä käännöstoiminta. Oikeuskanslerin linjaus on selvä, että myös näitten yleissitovien sopimusten kääntäminen kuuluisi valtiovallalle. Sitä vastaan ei voi pullikoida. Sekin pitää paikkansa, että STM:llä ei ilmeisesti siihen resursseja ole. Olen itse antanut STM:lle sen toiveen, että he nyt laatisivat myös yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa suunnitelman siitä, minkälaisella aikataululla näihin käännöstöihin päästäisiin. Niitä on noin 150 sopimusta kaikkiaan. Ministeri Hyssälä on todennut, että samassa yhteydessä pitää myös selvittää se, että kun kääntäminen helposti myös on tulkintakysymystä siitä, mikä on sopimuksen sisältö, että millä tavalla tämä käännöstoiminta ja sopimuksen sisältöneuvottelut vedetään yhteen. Mutta eiköhän näihin ratkaisut löydy. Jollakin kohtuullisella aikataululla nämä sopimukset pitää olla myös ruotsin kielellä saatavissa.

Elisabeth Nauclér /r:

Herr talman! De åländska företagarna frågar sig, med rätta, om de är bundna av de allmänt bindande kollektivavtalen som inte finns på svenska, liksom de åländska arbetstagarna frågar sig om de skyddas av dessa avtal. Jag frågar därför statsministern:

Hur är det med den saken?

Pääministeri Matti Vanhanen

Arvoisa puhemies! Sitovat. Ymmärrän kyllä sen piikin, joka tähän työnantajien kannanottoon sisältyy.

Puhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.