Täysistunnon pöytäkirja 38/2010 vp

PTK 38/2010 vp

38. TORSTAINA 15. HUHTIKUUTA 2010 kello 16.00

Tarkistettu versio 2.0

Vanhuspuolisoiden oikeus yhdessä asumiseen hoitolaitoksissa

Tarja Tallqvist /kd:

Arvoisa puhemies! Vanhuspalveluissa on käytäntö, että ikääntyneet aviopuolisot eivät pääse välttämättä pitkäaikaisessa laitoshoidossa samaan hoitoyksikköön. Tämä erottaminen aiheuttaa suurta ahdistusta niin vanhuksissa kuin heidän läheisissään. Perustuslain mukaan ketään ei saa asettaa eri asemaan iän tai terveydentilan perusteella, mutta näin tapahtuu, kun vanhus, joka haluaa samaan hoitopaikkaan aviopuolisonsa kanssa, ei sinne pääse. Julkisuuteen on noussut näitä tapauksia, ja kuinka ollakaan, nämä julkkisvanhukset ovat onnekseen päässeet samaan hoivakotiin, elikkä tämä ei käytännössä ole suinkaan mahdotonta. Ruotsissa on laki, joka huolehtii tästä aviopuolisoiden perusoikeudesta. Kysyn:

Eikö perhe-elämän suojaan sisälly oikeus asua yhdessä iästä ja terveydentilasta huolimatta? Kuinka tämä vanhusten perusoikeus aiotaan turvata?

Peruspalveluministeri Paula Risikko

Arvoisa herra puhemies! Kyllä tämä on yksi sellainen asia, mikä pitäisi olla itsestään selvyys, että perheenjäsenet voisivat, pariskunta voisi olla samassa hoitolaitoksessa. Valitettavasti monestakin syystä on sitten sattunut, että näin ei ole. Minä luotan tietenkin siihen, että kun me nostamme näitä asioita esiin, että ne sitä kautta menevät tällaisiksi hyviksi käytännöiksi. Sellaista lakia Suomessa ei ole. Ja se, tarvitaanko tämän tyyppinen laki, mihin edustaja viittasi, niin meillähän on tällä hetkellä arvioitavana kaiken kaikkiaan vanhustenhuoltoon liittyvä lainsäädäntö, että mitä korjauksia tulevaan lakiin vanhustenhuollosta tulisi tehdä. Tämä on yksi esimerkki, on arvioitava, tulisiko tämän olla siinä. Mutta jotenkin on surullista, että näinkin selkeät ja itsestään selvät asiat pitää kirjoittaa lakiin.

Puhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.