Täysistunnon pöytäkirja 38/2010 vp

PTK 38/2010 vp

38. TORSTAINA 15. HUHTIKUUTA 2010 kello 16.00

Tarkistettu versio 2.0

Kuntapäättäjien taloudellisten ja muiden sidonnaisuuksien avaaminen

Pirkko Ruohonen-Lerner /ps:

Arvoisa puhemies! Yleisradion A-piste-ohjelman toimittaja oli muutama vuosi sitten käynyt lukemassa vaalirahoitukseen ja lahjontaepäilyihin liittyviä poliisikuulustelupöytäkirjoja Järvenpäässä. Pöytäkirjojen mukaan rakennusliikkeiden edustajat kertoivat, että Järvenpäässä on perinteisesti rahoitettu kokoomuksen ja sosialidemokraattien kampanjointia. Samaa linjaa tunnutaan noudatettavan myös useissa muissa Uudenmaan kunnissa, joissa rakennusliikkeiden raha kanavoituu valtapuolueille. Erään rakennusliikkeen edustaja mainitsee poliisikuulusteluissa vielä erikseen, että Porvoossa rahoitetaan myös Rkp:n kampanjointia, sillä Rkp on Porvoossa suurin puolue. Tämä on siis maan tapa. (Hälinää) Kysynkin ministeri Kiviniemeltä:

Onko kuntalakiin tulossa vielä tällä vaalikaudella sellaisia muutoksia, jotka velvoittaisivat keskeiset kuntapäättäjät kertomaan sidonnaisuuksistaan eri yrityksiin ja yhteisöihin?

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi

Arvoisa puhemies! Tämä lainsäätely kuuluu oikeusministeriön toimialaan, eikä perinteisesti kuntalaissa ole tästä asiasta säädetty.

Puhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty. Vielä ed. Laukkanen, varsinainen kysymys.