Täysistunnon pöytäkirja 38/2010 vp

PTK 38/2010 vp

38. TORSTAINA 15. HUHTIKUUTA 2010 kello 16.00

Tarkistettu versio 2.0

Helsinki-Vantaan lentokentän sulkemisen syy

Markku Laukkanen /kesk:

Arvoisa puhemies! Juuri tulleen uutisen mukaan Helsinki-Vantaan lentokenttä sulkeutuu kokonaan tänä iltana kello 21:n aikaan. Kaikki Finnairin huomisen 200 lentoa jäävät lentämättä. Liikenneministeri Vehviläinen:

Millä tavalla tämä edessä oleva aikamoinen logistinen ja liikenteellinen kaaos pystyttäisiin nyt mahdollisimman vähin vaurioin hoitamaan, ja mikä on nyt se tosiasiallinen syy, mikä on se tosiasiallinen syy, minkä takia näin dramaattisiin toimiin joudutaan nyt: sekä Suomen, Pohjoismaiden että laajemminkin, Ison-Britannian, ilmatilan sulkemiseen?

Liikenneministeri  Anu  Vehviläinen

Arvoisa puhemies! Syy on yksinkertaisesti lentoturvallisuus, eli kysymys on siitä, että eilen tapahtunut tulivuorenpurkaus on tuonut viime yön aikana ja tänään itse asiassa nopeutetusti myös isomman ja isomman osan Suomen päälle tätä niin sanottua vulkaanista tuhkaa tai pilveä. Sillä on kaksi vaikutusta: ensinnäkin se voi haitata lentoliikenteen näkyvyyttä, ja toinen seikka on se, että se on niin hienojakoista, tämä tuhka, että se voi mennä sinne lentokoneen teknisiin laitteistoihin. Silloin pitää tehdä lentoturvallisuuden nimissä tämmöisiä päätöksiä.

Olemme saaneet jokainen katsoa julkisuuden kautta ja muiden kanavien kautta, että näin tullaan menettelemään. Mutta pidän ehdottoman tärkeänä, että sekä Finavia että liikenteen turvallisuusvirasto TraFi pitävät mieluumminkin korkeaa toleranssia tässä kuin että annetaan riskillä lentää.

Puhemies:

Myönnän nyt vielä lisäkysymyksen ed. Ruohonen-Lernerille tuohon edelliseen, kuntapäättäjien sidonnaisuuksia koskevaan kysymykseen. Tämä ed. Laukkasen kysymys haluttiin nyt mukaan, kun oli tilaisuus ottaa tällainen ajankohtainen, nopea aihe.

Pirkko Ruohonen-Lerner /ps:

Arvoisa herra puhemies! Viime aikoina julkisuudessa on esitetty useita vaalirahoitukseen liittyviä räikeitä väärinkäytöksiä. Eikö nyt olisi korkea aika tehdä päätöksiä siitä, että erilaiset kuntapäättäjienkin sidonnaisuudet avattaisiin äänestäjille ja myös kaikille muille päätöksentekoon osallistuville? Nythän ongelmana on se, että kuntatasolla ei tiedetä edes keskeisten luottamushenkilöiden sidonnaisuuksia elinkeinotoimintaa harjoittaviin tahoihin tai omistuksia eri yrityksissä ja yhteisöissä. Näillä sidonnaisuuksilla voisi olla merkitystä, kun arvioidaan henkilöiden sopivuutta erilaisiin luottamustehtäviin, ja myös kun arvioidaan jo valittujen luottamushenkilöiden toimintaa erilaisissa kunnallisissa luottamustehtävissä. Kysynkin ministeri Kiviniemeltä:

Ettekö te todellakaan pidä kuntapäättäjien sidonnaisuuksien ilmoittamista ja avaamista tärkeänä asiana, kun vaikuttaa siltä, että mitään ei ole tapahtunut tämänkään asian korjaamiseksi?

Pääministeri Matti Vanhanen

Arvoisa puhemies! Tällä vaalikaudella lainsäädäntöä muutetaan siten, että myös puolueelle tulee lakisääteiseksi tämä ilmoitusvelvollisuus — nythän monet ovat vapaaehtoisesti sen tehneet — ja se ulotetaan myös paikallistasolle. Se ulotetaan myös paikallistasolle, ja tämä on erittäin iso muutos ja toivottavasti hälventää niitä epäkohtia, jotka kysyjä mainitsi kysymyksessään.

Puhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.

Kyselytunti on päättynyt.