Täysistunnon pöytäkirja 38/2014 vp

PTK 38/2014 vp

38. KESKIVIIKKONA 9. HUHTIKUUTA 2014 kello 14.00

Tarkistettu versio 2.0

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain muuttamisesta

 

Mikko Savola /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Tämä esitys on sinänsä teknisluontoinen, neuvontaan liittyvä asia, mutta en malta olla tässä yhteydessä ottamatta esille hyvin vahvasti maatalouteen liittyvää kysymystä eli maatalouden kannattavuuteen liittyviä ongelmia.

Eilen tässä salissa peräänkuulutettiin hyvin voimakkaasti rehellistä puhetta ja rehellisyyttä sitä kohtaan, miten meidän maan talous on ja miten eri väestöryhmätkin voivat, ja kyllähän me — tänään viimeksi tutustuttuani eräänkin tilan laskelmaan, jossa vuoteen 2020 mennessä tilan tulotaso putoaa 40 prosenttia — aika karmeita aikoja sen suhteen elämme, varsinkin kun meidän pitäisi ruuan omavaraisuudesta pystyä pitämään tässä maassa kiinni myös jatkossa. Maatalousyrittäjälle monta kertaa tulevat tuplana ne säästötoimenpiteet, mitä tässä maassa tehdään, niin tavallisina kansalaisina kuin myös yrittäjänä. Tukileikkaukset, veronkorotukset, tuotteista saatava hinta — sika, siipikarja, kananmuna — kyllä ollaan hyvin hyvin vaikeassa tilanteessa tällä vuosikymmenellä. Sen lisäksi kun tähän vielä otetaan huomioon se, että rahoitusehdot investoinneissa ovat kiristyneet hyvin paljon ja lainansaanti on vaikeampaa, onko tulevaisuudenuskoa investoida, onko tulevaisuudenuskoa yrittää? Kyllä tässä salissa pitäisi voimakkaammin tehdä töitä sen eteen, että olisi.

No, tähän tietysti neuvonta liittyy olennaisena osana, ja varmasti sitäkin neuvontaa on syytä antaa, mutta en malttanut tässä yhteydessä olla tätä ongelmaa nostamatta esille.

Keskustelu päättyi.