Täysistunnon pöytäkirja 38/2014 vp

PTK 38/2014 vp

38. KESKIVIIKKONA 9. HUHTIKUUTA 2014 kello 14.00

Tarkistettu versio 2.0

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä sekä henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 3 §:n muuttamisesta

 

Sisäministeri Päivi Räsänen

Arvoisa herra puhemies! Tässä esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä.

EU-asetusta räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä aletaan soveltaa 2. päivä syyskuuta tänä vuonna. Tämä asetus edellyttää kansallisia täydentäviä säädöksiä, minkä vuoksi tämä lakiesitys annetaan. Tällä asetuksella pyritään rajoittamaan yksityishenkilöiden ja kuluttajien pääsyä tiettyihin räjähteiden lähtöaineisiin. Yhtenä tavoitteena on estää näiden aineiden saamista muun muassa terroristiseen tarkoitukseen.

Tämä asetus koskee siis vain yksityishenkilöitä, ei ammatin-, liikkeen- tai elinkeinonharjoittajia, jotka työssään tarvitsevat näitä aineita. Aineet, joiden saatavuutta tällä asetuksella — siis tällä EU-asetuksella, josta nyt tätä kansallista lainsäädäntöä säädetään — pyritään rajoittamaan, ovat vetyperoksidi, nitrometaani, typpihappo, kaliumkloraatti, kaliumperkloraatti, natriumkloraatti, natriumperkloraatti ja näitä sisältävät aineet ja seokset tiettyinä pitoisuuksina. Asetus ei koske lääkkeitä tai ilotulitteita.

Tässä EU-asetuksessa on muutamia eri vaihtoehtoja, joista kansallisesti voidaan valita se sopivin vaihtoehto, ja Suomessa nyt esitetään otettavaksi käyttöön lupajärjestelmä, jossa Poliisihallitus olisi lupaviranomainen. Näitä mainitsemiani aineita voisi jatkossa tämän esityksen pohjalta ostaa vain sellainen yksityishenkilö, joka on saanut tähän Poliisihallitukselta luvan. Luvan hinta alkuvaiheessa on noin 30 euroa.

On arvioitu, että näitten lupahakemusten määrä jää vähäiseksi. Lupia tulevat hakemaan erityisesti henkilöt, jotka käyttävät aineita harrastuksissaan, esimerkiksi kiihdytysautoilijat ja lennokkien harrastajat, jotka tarvitsevat puhdasta nitrometaania. Vahvat puhdistus- ja valkaisuaineet sisältävät paljon vetyperoksidia. On kuitenkin odotettavissa, että monissa tilanteissa kuluttajat siirtyvät käyttämään korvaavia tuotteita esimerkiksi pesuaineiden osalta. Kysymyksestä, joka usein tulee tässä yhteydessä esiin, haluan todeta, että esimerkiksi nykyisenlaiset hiusten valkaisuaineet eivät sisällä tätä vahvaa vetyperoksidia, joka tässä on nyt säädeltyä. Eli siellä on kysymys miedommista tuotteista. Vahvaa typpihappoa on esimerkiksi laboratoriokemikaaleissa, valokuvauskemikaaleissa, hitsaus- ja juottoaineissa sekä pintakäsittelyaineissa.

Asetuksen mukaan jäsenvaltioiden tulee nimetä yhteyspiste epäilyttävistä liiketoimista ilmoittamista varten. Yhteyspisteeksi esitetään keskusrikospoliisia. Yhteyspisteelle tulee ilmoittaa myös aineiden merkittävät katoamiset. Poikkeuksellisesti ilmoitusvelvollisuus koskee tässä myös elinkeino-, liike- tai ammattitoimintaa, ja yllämainittujen aineiden lisäksi ilmoitusvelvollisuus koskee asetuksen toisessa liitteessä mainittuja aineita ja niitä sisältäviä seoksia ja aineita. Täällä on mukana esimerkiksi tämä ammoniumnitraatti, jonka käytöstä on olemassa erillinen asetus. Mutta todellakin tämä ilmoitusvelvollisuus näistä epäilyttävistä liiketoimista koskee myös tätä ammoniumnitraattia. Näistä epäilyttävistä liiketoimista ilmoittaminen koskee siten esimerkiksi maanviljelijää, joka ostaa ammoniumnitraattia, ja myyjä pitää ostotapahtumaa jostain syystä epäilyttävänä. Varmasti kaikki hyvin muistatte sen, mikä traaginen tapahtuma tästä muistuu mieleen. Tämä epäilyttävän liiketoimen arviointi jää myyjän harkinnan varaan, ja komissio laatii ohjeet näiden liiketoimien tunnistamista varten.

Tämän EU-asetuksen täytäntöönpano aiheuttaa täällä Suomessa taloudellisia seuraamuksia keskusrikospoliisille yhden henkilötyövuoden verran.

Reijo Hongisto /ps:

Arvoisa herra puhemies! Mielestäni tämä on aivan erinomainen lakiesitys. Perustelen sanomaani sillä, että aineet, joita ministeri Räsänen tuossa mainitsi, ovat tänä päivänä saatavissa mistä tahansa kaupasta. Internetissä on ohjeita ja tietoja siitä, kuinka jokainen voi tiettyjä aineita tietyssä suhteessa yhdistelemällä valmistaa räjähdysainetta. Muistelen hakusanan olleen aikoinaan "kotikokin keittokirja", ja kun sen kirjoitti Googleen, sieltä tuli selvä luettelo siitä, mitä aineita yhdistelemällä voi valmistella räjähdysainetta, ja tämä on äärimmäisen vaarallista.

Itse aikanaan poliisin terrorisminvastaisessa toiminnassa toimineena ja räjähdysaineitten kanssa toimineena, räjähteitä raivanneena totean, että tehtaissa valmistetut räjähdysaineet on tehty kuljetusturvallisiksi. Poliisi voi niitä maastosta löytäessään suhtautua niihin suhteellisen varovasti, mutta kuitenkaan ne eivät räjähdä aivan pienestä liikutuksesta, mutta näistä tällaisista itse valmistetuista räjähdysaineista kukaan ei osaa päältä päin sanoa, kuinka vaarallisia tai herkkiä nämä ovat. Ne muodostavat riskin tietysti henkilölle, joka näitä aineita on kasaamassa ja valmistaa räjähteitä, mutta se on äärimmäisen suuri turvallisuusriski niitä raivaamaan tulleelle poliisille.

On todella tärkeää, että nämä alkuaineet saadaan ilmoituksenvaraisiksi, jotta poliisi voi seurata sitä, kuka hankkii aineita, joista voidaan valmistaa räjähdysaineita, että ei käy niin, että ikäviä yllätyksiä tulee. Todella toivon, että tämä lakiesitys tulee laiksi mahdollisimman pian. — Kiitoksia.

Keskustelu päättyi.