Täysistunnon pöytäkirja 39/2008 vp

PTK 39/2008 vp

39. TORSTAINA 17. PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2008 kello 16

Tarkistamaton versio 2.0

9) Laki viihdelinjojen kieltämisestä

 

Pentti Oinonen /ps(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Lakialoitteeni viihdelinjojen kieltämisestä pureutuu ja paneutuu vakavaan ja vähän puhuttuun ongelmaan. Ongelma on siinä, että monet mielenterveysongelmaiset, yksineläjät, päihdeongelmaiset sekä vanhukset hakevat lohtua ja lievitystä kokemaansa yksinäisyyteen maksullisten viihdelinjojen kautta. Viihdelinjoilla tarkoitan erilaisia keskustelu-, erotiikka- ja treffilinjoja. Paitsi tällaisten palvelujen tarjoaminen on mielestäni paheksuttavaa, sitä on myös puheluiden hinnoittelu. Harvat soittajat kiinnittävät huomiota viihdelinjojen pienellä kirjoitettuihin hintatietoihin. Kaikki eivät edes näe lukea sitä pientä pränttiä mainoksen alalaidassa.

Ruotsissa on luotu toimielin, joka ylläpitää eettisiä sääntöjä koskien maksupuhelinpalveluja. Nämä säännöt edellyttävät mainostajilta selkeää mainontaa, josta käy ilmi muun muassa hinta ja palvelun tarjoaja sellaisella fonttikoolla, että siitä saa selvää. Seksipalveluiden tarjoaminen maksullisissa numeroissa on erikseen kiellettyä.

Suomessa tehtiin 10 vuotta sitten linjaus, jolla puututtiin lasten viihdelinjakäyttäytymiseen, ja ongelma tuntuu olevan hyvin hallinnassa lasten ja ylipäänsä alaikäisten kohdalla. Samaa ei voi sanoa suomalaisten ikäihmisten kohdalla, ja asiaan on nyt puututtava ajoissa.

Arvoisa puhemies! Lakialoitteessa ehdotetun lain sisältö on seuraava:

1 § Puhelimitse toimivat viihdelinjat ja niiden mainonta ovat kiellettyjä.

2 § Tarkempia säännöksiä viihdelinjojen kieltämisestä annetaan valtioneuvoston asetuksella.

3 §:ssä lain voimaantulo on jätetty avoimeksi, koska se riippuu eduskunnasta, mutta kiellolle on määritetty siirtymäkausi, joka kirjoitettuna kuuluu seuraavasti: "Tämä kielto tulee voimaan siirtymäkauden jälkeen siten, ettei viihdelinjapalveluita saa mainostaa eikä tarjota 1.1.2009 lukien."

Arvoisa puhemies! Yhteiskuntamme velvollisuus on tarjota yksinäisille ihmisille iästä ja sukupuolesta riippumatta heidän perustarpeensa, joihin voidaan lukea kuuluvaksi oikeus olla kokematta yksinäisyyttä. Yhteiskuntamme ainut vaihtoehto yksinäisyyden torjunnassa ei voi olla maksullinen viihdelinja, josta hyötyvät vain teleliikenneyhtiöt ja palvelun tarjoaja korkeiden puhelinmaksujen myötä. On siis syytä puuttua tähän asiaan, ennen kuin asia räjähtää silmille. Jos edes kerran oltaisiin ennalta ehkäisemässä ongelmia, sillä se tulee aina halvemmaksi kuin piittaamattomuuden jättämien jälkien korjaaminen jälkikäteen.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! On se tietysti hirmuisen hyvä, että kansanedustajat kantavat huolta yhteiskuntamme yksinäisistäkin. Mutta kun ed. Pentti Oinonen kirjoittaa perusteluissa näin: "Yhteiskuntamme velvollisuus on tarjota yksinäisille ihmisille iästä ja sukupuolesta riippumatta heidän perustarpeensa, joihin voidaan lukea kuuluvaksi oikeus olla kokematta yksinäisyyttä", on se aika kova juttu. Ja sitten kun lukee tämän tekstin vielä pariin kolmeen kertaan, kun tässä aikaa oli, niin viihdelinjat on kielletty ja kaikki muut, niin onko se niin, että se valvoja, joka valvoo, että viihdelinjaa ei käytetä, pitää huolen, että asianomainen ei ole yksinäinen? Jos näin on, niin sehän tarkoittaa sitä, että se on inhimillisellä tavalla ratkaistu ongelma, koska jokaiselle yksinäisyyttä tuntevalle laitetaan seuralainen huusholliin.

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! On todella vakava asia eri ikäisillä ihmisillä, oli sitten ikääntyneitä tai nuorempia lapsia, kun on kysymys yksinäisyydestä. Nyt tämä ajatus, mitä kielletään ja mitä sitten tämän asian kanssa tehdään, en tiedä, miten tämä mahdollisesti sitten toimisi, että me lähdemme tälle kieltolinjalle, kyllä minun mielestäni jotakin muuta yhteiskunnan tulee tehdä. Näen tärkeänä, kun tässä sanotaan, että "yhteiskuntamme ainut vaihtoehto yksinäisyyden torjunnassa ei voi olla maksullinen viihdelinja". No, ei todella pidä ollakaan. Tiedän, että meillä on monien järjestöjen, joita Raha-automaattiyhdistys tukee ja auttaa, puhelinpalveluja. Itsekin olen 35 vuotta sitä puhelinpalvelutyötä tehnyt, jossa ei ole kysymys maksullisesta toiminnasta, vaan nimenomaan palveluista ja ihmisyyden todella syvistä kysymyksistä, että niistä keskustallaan. Ja ihmiset saavat hyvän yön sanoa jollekin toiselle, kun sitä ei siinä omassa huoneessa ole.

Näitä palveluja on, ja niitä nyt pitäisi meidän tukea. Silloin se käytännössä tarkoittaa sitä, miten Raha-automaattiyhdistys esimerkiksi jakaa tukea erilaisille järjestöille, jotka tuottavat näitä palveluja yksinäisyyteen. Se on ainakin semmoinen ensimmäinen linja, mitä mielestäni pitää tukea. Niitten takanahan on paitsi yhdistyksiä myös seurakunta jne. Tätä toimintaa ja palvelutyötä pitää tukea. Tietenkin mielestäni kaikkeen semmoiseen mainontaan, josta seuraa riippuvuus johonkin sellaiseen asiaan, joka ei kuitenkaan sitä yksinäisyyttä hoida, pitää puuttua. En kyllä sellaista mainontaa pidä todellakaan tarpeellisena, jossa aiheutetaan joko puhelinriippuvuus tai peliriippuvuus tai joku muu, joka ei hoida siis sitä ongelmaa, yksinäisyyttä.

Lauri Oinonen /kesk:

Arvoisa puhemies! Ed. Pentti Oinonen on löytänyt esille asian, josta on aiheellista keskustella, ongelman, joka on syytä korjata. Ed. Rauhala puolestaan toi esille hyvän korjausvaihtoehdon, juuri seurakuntien ja eri kolmannen sektorin toimijoitten palvelevat puhelimet, joissa on tietynlainen koulutuksen saanut henkilö puhelimen toisessa päässä, ja tällöin henkilö voi luottamuksella keskustella ja tietää, että häntä ei myöskään käytetä hyväksi. Pidän hyvin aiheellisena tätä, koska kyse ed. Pentti Oinosen aloitteessa on kalliita maksuja tuottavista puhelinlinjoista ja niillä rahastetaan juuri ihmisten yksinäisyyttä hyväksi käyttäen.

Toivon, että aloite johtaa asianomaisessa valiokunnassa keskusteluun ja sen pohjalta tehdään tarvittavat johtopäätökset.

Esa Lahtela /sd:

Arvoisa puhemies! Tämä on vakava ongelma, ja monet ihmiset ovat käyttäneet vähät varansa näihin kalliisiin puhelinmaksuihin ja jotkut eivät pysty maksamaan niitä maksuja. On tullut esille semmoisia tapauksia, joissa on sitten velkaa tullut aika paljon just tämmöisissä tapauksissa, ja operaattorit sitten perivät velat tavalla tai toisella niiltä ihmisiltä. En tiedä, onko tämä se ratkaisu, mutta joku ratkaisu tähän pitäisi saada. Tässä aloitteessa on olemassa ainakin semmoisia osioita, jotka ovat selkeitä siinä mielessä, että hintojen pitää näkyä selkeästi ja tämän tyyppinen ajattelu, koska tämän hetken tilanne ei ole tyydyttävä.

Kysehän on tässä vähän samanlaisesta kuin ed. Tabermannin aloitteessa aikaisemmin, koska tässähän on ihmisenä olemisesta kyse siinä mielessä, kun ihmiset ovat yksinäisiä. Jokainen voi tietysti miettiä omalta kohdaltaan, miten on käyttäytynyt, jos tietää, että naapurissa tai lähellä on ystäviä, mitkä kokevat tämmöistä yksinäisyyttä, niin olemmeko me tehneet kaikki itse siinä sillä tavalla, että nämä henkilöt voisivat saada juttuseuraa.

Mutta sitten toinen on tämä palveleva puhelin -kysymys. Sitä toimintaahan on olemassa, mutta voi olla, jotta nämä samanlaiset asiat eivät tule palvelevan puhelimen käyttöön, mitä nämä ihmiset joillekin soittavat. Sen takia tämä on tosi vaikea ongelma. Mutta odotan, että valiokunta kun käsittelee, niin tästä voisi tulla hyvä juttu, ja toivon mukaan, vaikka tässä nyt nimiä ei hirveän paljon ole, tämä otettaisiin ihan vakavasti ja käsittelyyn tuolla valiokunnassa.

Pentti Oinonen /ps:

Arvoisa puhemies! Vaikka valtiovalta ja kunnat ovat järjestäneet kerhoja ja vapaa-aikatoimintaa, niin suurelta osalta tämä viihdelinjojen käyttö ajoittuu viikonloppuihin ja viikonloppuiltoihin. On monesti huomattu ja sosiaaliviranomaiset ovat siitä kantaneet huolensa, että muutaman, parin illan aikana on se pieni eläke menetetty niihin puhelinmaksuihin. Ja kun siellä puhelimessa huolia kerrotaan, niin totta kai se operaattori ja keskustelija siellä toisessa päässä, joka saa rahaa ja palkan siitä ajasta, mitä hän keskustelee, yrittää keskustella ja jututtaa onnetonta mahdollisimman pitkään, että aamulla huomaakin, että hops, sielläpä tulikin viihdyttyä useamman tunnin ajan ja eläkepä onkin mennyt viikonlopun aikana.

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Vielä haluan korostaa sitä, että kyllähän tämä ongelma, minkä vielä tässä ed. Pentti Oinonen edellä puheenvuorossaan totesi, että todella nämä ihmiset käyttävät tunteja ja paljon aikaa siihen ja rahat menevät, on sellainen ongelma, johonka täytyy jollakin tavalla etsiä ratkaisu ja tulla näitä ihmisiä sillä lailla tukemaan, että se ongelma poistuisi tai heidän tilanteensa paranisi.

Mutta mietin vaan tätä, kun tässä 1 §:ssä, minkä vuoksi nyt myös tämän puheenvuoron otin, on kysymys siitä, että puhelimitse toimivat viihdelinjat ja niiden mainonta on kiellettyä, mutta joka tapauksessa ihmiset voisivat valita. Eikö voitaisi jollakin tavalla tehdä, että mainontaan olisi eettiset ohjeet? Mainonnan eettiset ohjeet ottaisivat sen huomioon, että ei ainakaan se, millä tavalla näitä mainostetaan, tule yllätyksenä näille ihmisille, että ai jaa, siinä menikin mun rahat.

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa herra puhemies! Jos nyt niin sanotut viihdelinjat kielletään, niin sitten pitäisi varmaan kieltää seuraavaksi jotakin muuta, etenkin jos vanhukset, vanhemmat ihmiset, ikäihmiset, oppivat vaikkapa netin käyttöä, niin sieltä löytyy kaikenlaista tarjontaa. Tämä yksinäisyyden ongelma, vanhempien ihmisten yksinäisyys, depressiivisyys, on vanhempien ihmisten ongelma. Tuntuu siltä, että depressiivisyys on suomalainen kansantauti kaiken kaikkiaan. Ne ongelmat pitäisi ratkaista eikä kieltää joitakin viihdelinjoja. Tämä taloudellinen hyväksikäyttö tässä, sen uskon, sitä esiintyy, mutta toisella tavalla pitää lähestyä asiaa.

Keskustelu päättyi.