Täysistunnon pöytäkirja 39/2008 vp

PTK 39/2008 vp

39. TORSTAINA 17. PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2008 kello 16

Tarkistamaton versio 2.0

Metsätilojen perintöverotus

Toimi Kankaanniemi /kd:

Herra puhemies! Hallitusohjelmassa luvataan poistaa perintö- ja lahjaverotus kokonaan yritysten sekä maa- ja metsätilojen sukupolvenvaihdoksilta. Hallitus luopui pari viikkoa sitten tästä kokonaan luopumisesta, mikä oli varmaan viisasta näin tehdä, ja samalla luopui myös metsätilojen osalta tästä hallitusohjelman lupauksesta. Nyt hallituksella on siis eri linja kuin on hallitusohjelmassa, ja tänään ovat ryhmänjohtajat Kalli ja Ravi vetäneet esille kolmannen linjan tässä metsätilojen verotuksen osalta. Kysyn:

Mikä hallituksen linja on tänä päivänä? Metsänomistajat odottavat selkeitä ratkaisuja, ja koko meidän kansantaloutemme tarvitsee sitä, että puukauppa saadaan nopeasti käyntiin.

Valtiovarainministeri Jyrki Katainen

Puhemies! Ensinnäkin ensiharvennushakkuiden verovapaus on tulossa, mikäli EU-komissio antaa sille hyväksyntänsä. Joka tapauksessa näitä ensiharvennushakkuita ei kannata nyt jäädä odottamaan, koska jokainen saa verohuojennuksen takautuvasti 1.4. lähtien, mikäli lupa tälle ensiharvennusverohuojennukselle on saatavissa. Eli tämä viestinä metsänomistajille.

Sukupolvenvaihdosten kohdalla meillä oli hyvin yksiselitteinen kirjaus hallitusohjelmassa, jossa puhuttiin nimenomaan yritystoiminnan sukupolvenvaihdosten verohuojennuksesta, ja alun perin oli tarkoitus se, että ne, jotka ovat metsäyrittäjiä, voisivat päästä tähän mukaan, mutta metsänomistajat kokivat tämän epäoikeudenmukaisena, koska meillä on Suomessa vain muutama aito metsäyrittäjä — ehkä sata, kaksisataa — jotka olisivat tämän huojennuksen piiriin päässeet. Sen takia vedimme tämän esityksen pois.

Toimi Kankaanniemi /kd:

Herra puhemies! Mikä se hallituksen linja nyt on sitten tästä eteenpäin? Odotetaan aika nopeasti toimenpiteitä molemmissakin, sekä tässä metsätilojen perintövero- ja sukupolvenvaihdostilanteessa että sitten ensiharvennushakkuiden verovähennyksessä, jonka osalta kyllä ihmettelen, että miksi se on EU:n ratkaistavissa, koska veroasiat eivät Euroopan unionille kuulu. Voisiko ministeri Väyrynen asiantuntijana todeta, kuuluvatko nämä Euroopan unionille?

Sitten, kun tässä vielä ovat nämä puutullit, jotka nyt ilmeisesti ovat tulossa pysyvinä, tarvittaisiin kyllä nopeita toimenpiteitä. Kaikki ovat täällä nyt yrittäjäpuolueita, ja tässä yritetään edistää suomalaista yrittäjyyttä, työllisyyttä ja metsänomistajien ja koko kansantalouden etua. Mikä hallituksen linja nyt todella on? Missä aikataulussa tulevat nämä esitykset ja millaisina?

Valtiovarainministeri Jyrki Katainen

Arvoisa puhemies! Sukupolvenvaihdoslakiesitys tulee eduskuntaan lähiaikoina.

Ensiharvennusverohuojennuksesta: Minä toivon, että viesti menee hyvin selkeästi metsänomistajille, että ei tarvitse jäädä odottamaan ensiharvennuksiaan, koska jos on mahdollisuus antaa verohuojennus, niin se annetaan takautuvasti 1.4. lähtien. Se, minkä takia se unioniin menee, johtuu siitä, että tämä saattaa olla semmoinen valtion tukikysymys, joka täytyy notifioida, ja me emme uskalla metsänomistajien kukkarolla ottaa nyt riskiä. Eli jos sitten myöhemmin tulisikin noottia tästä asiasta Suomelle, niin ihmiset joutuisivat myöhemmin maksamaan sitten veroja, joten toimimme hyvän hallintotavan mukaisesti ja riskejä välttäen.

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrynen

Arvoisa puhemies! Kun tässä mainittiin jälleen puutullit, niin ehkä on syytä todeta, että ei ole syytä luopua ponnisteluista ja toivosta, että tähän asiaan saadaan asianmukainen ratkaisu. Valitettavasti neuvotteluissa ei ole vielä saavutettu tulosta. Nyt Venäjällä on hallituksen vaihdos edessä, ja voi olla, että aivan lähiviikkoina ei voida edetä. Mutta me olemme koko ajan tämän asian päällä ja yritämme kaikin keinoin ratkaisua aikaansaada. Lähiviikkojen aikana jälleen avautuu kyllä mahdollisuus uuteen yritykseen tässä asiassa.

Puhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.