Täysistunnon pöytäkirja 39/2008 vp

PTK 39/2008 vp

39. TORSTAINA 17. PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2008 kello 16

Tarkistamaton versio 2.0

Maatalouden ympäristötukien vaikutukset vesistöjen kuormitukseen

Leena Harkimo /kok:

Arvoisa puhemies! Tuoreen tutkimustiedon mukaan viimeisten kymmenen vuoden aikana maataloudelle maksetuilla ympäristötuilla ei käytännössä ole ollut vähentävää vaikutusta vesistöjen kuormitukseen. Tämä on eritoten Itämeren kannalta huolestuttava tieto.

Mihin konkreettisiin toimiin maa- ja metsätalousministeriössä on ryhdytty tämän tilanteen korjaamiseksi? Onko esimerkiksi mahdollista paremmin huomioida ympäristön kannalta parhaat käytännöt tukien maksamisessa?

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Arvoisa puhemies! Ensinnäkin maatalouden ympäristötuki on nyt kuitenkin selkeästi vähentänyt lannoitteiden käyttöä. Typpilannoitteiden käyttöä on vähennetty 25 prosenttia hehtaaria kohti ja vastaavasti fosforimäärää 60 prosenttia. Tämä kannattaa pitää mielessä.

Mutta on totta, että meidän pitää vielä ponnistella. Viime vuoden budjetin kehyskeskusteluissa sovittiin teho-ohjelmasta eli 2 miljoonan euron määrärahasta, jolla nyt käynnistyy ja on käynnistynyt jo Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa tällaiset täsmätoimet, joilla nimenomaan tähdätään niitten herkkien alueiden kohdalla nimenomaan parhaiden käytäntöjen löytämiseen, joilla tätä vesistön kuormaa voitaisiin vähentää.

Nyt vaan muistutan sellaisesta, että meillä on ollut erittäin poikkeuksellinen talvi. Meillä ei ole ollut pakkasia lainkaan, valtava määrä sateita, ja sitä kautta huuhtoutuminen on ollut mahdollista. Sen lisäksi olemme juuri 14.4. saaneet komissiolta hyväksynnän kolmeen uuteen erityistukitoimenpiteeseen nimenomaan ympäristötuen osalta, jotka ovat näitä täsmätoimia, ja ne tullaan ottamaan nyt (Puhemies: Minuutti on kulunut!) välittömästi käyttöön.

Leena Harkimo /kok:

Arvoisa puhemies! Maatalouden ravinnepäästöissä on viime vuosina noussut ongelmaksi aivan juuri, kuten ministeri mainitsi, leutojen talvien aiheuttama vesistöjen kuormitus, joka on ympärivuotista, kun maa ainakaan täällä Etelä-Suomessa ei routaan asti pakastu.

Voiko maatalouden vesitalouden kehittämiseen löytää keinoja?

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Arvoisa puhemies! Erittäin hyvä kysymys, koska nyt viikon sisällä valtioneuvostoon aion saada ratkaisuja, joilla mahdollistetaan tulevana kesänä maatalouden vesitaloudessa nimenomaan salaojien lainoitus nimenomaan korkotukilainalla. Eli ainoat toimenpiteet, joita me kykenemme nyt avaamaan tässä uudessa investointitukijärjestelmässä, ovat nimenomaan, ed. Harkimo, vesitalouteen liittyviä toimenpiteitä. Olemme tämän todella tiedostaneet, ja siihen panostamme.

Puhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.