Täysistunnon pöytäkirja 39/2008 vp

PTK 39/2008 vp

39. TORSTAINA 17. PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2008 kello 16

Tarkistamaton versio 2.0

Taiteilijaeläkkeet

Tommy Tabermann /sd:

Herra puhemies! Myös vapaat linnut tarvitsevat pesän ja muutaman jyväsen. Valtion ylimääräiset taiteilijaeläkkeet on näinä päivinä jaettu. Noin 20 vuodessa niiden hakijoiden määrä on kaksinkertaistunut, kun taas eläkkeiden määrä on puolittunut. Nyt niitä jaettiin 35. Se merkitsee sitä, että 550 ansioitunutta, erittäin nimekästä suomalaista taiteilijaa jäi tänäkin vuonna ilman tätä heille melkeinpä ainoaa eläketurvaa.

Onko hallitus ja kulttuuriministeriö tietoinen näiden taiteen "sotaveteraanien" ahdingosta ja mitä aikoo tehdä asian hoitamiseksi?

Kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin

Arvoisa puhemies! Asia on juuri tällä tavalla, kuten ed. Tabermann tässä esitti. Se johtuu siitä, että suuret ikäluokat, myöskin taiteilijat, ovat tulossa eläkeikään ja heidän hakemustensa lukumäärä heijastaa myöskin juuri tätä trendiä. Tämä on yksi haaste monien joukossa, ja tietysti lisärahan tarve on aivan ilmeinen. Mutta tästä neuvotellaan totta kai vuotuisessa budjettiprosessissa hallituksen piirissä. Sillä aikaa kuitenkin pärjätään niillä rahoilla, mitä on käytettävissä, ja ne jaetaan mahdollisimman oikeudenmukaisella tavalla hakemuksien perusteella ja yritetään tällä tavalla saada näille rahoille mahdollisimman paljon vaikuttavuutta.

Sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälä

Arvoisa puhemies! Minä haluan tässä yhteydessä tuoda esiin sen, että aika iso joukko taiteilijoista on apurahataiteilijoita, koska siellä on tämä järjestelmä. Nythän ensimmäistä kertaa historiassa apurahataiteilijat saavat eläketurvan. Tästähän on tehty päätös, ja nyt he saavat sosiaaliturvan, ja myöskin tästä alkaa kertyä eläketurvaa. Tämä on erittäin merkittävä asia taiteilijoitten kannalta, koska niin suuri osa on apurahan saajia.

Tommy Tabermann /sd:

Herra puhemies! Tämä järjestelmähän, että taiteilijoille kertyy apurahoista eläketurvaa, on varsin nuori. Juuri näiden suurten ikäluokkien taiteilijoiden kohdalla, jotka nyt tulevat eläkeikään isolla joukolla muutaman vuoden sisällä, sillä ei ole mitään vaikutusta. Siellä on taitelijoita, joiden eläketurva on parikymmentä euroa kuukaudessa kertynyttä eläketurvaa.

Sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälä

Arvoisa puhemies! Aika paljon samaa tietenkin koskevat ne aiemmat eläkevastaukset, mutta minä halusin tuoda tämän esille, kun tämä on niin uusi päätös, että totta kai tulevaisuudessa tämä näiden apurahan saajien eläketurva vaikuttaa.

Puhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.