Täysistunnon pöytäkirja 39/2008 vp

PTK 39/2008 vp

39. TORSTAINA 17. PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2008 kello 16

Tarkistamaton versio 2.0

Harmaahyljekantojen säätely

Elisabeth Nauclér /r:

Herr talman! Säljakten har just börjat i Finland och fångstkvoten för i år är 685 gråsälar. I praktiken lyckas man inte utnyttja mer än hälften av tillståndet eftersom säljakt med de tillåtna metoderna är mycket svår. Det var viktigt att Finland i tiderna lyckades rädda den utrotningshotade gråsälsstammen och nu kan vi med gott samvete säga att gråsälsstammen inte längre är hotad. I Östersjön har stammen fördubblats på fem år till nuvarande 20 700 djur. Av dessa finns cirka hälften i Finland och allra mest på Åland där stammen uppgår till cirka 7 000 gråsälar.

Herr talman! De stora mängderna gråsäl, som finns bland annat på Åland, förorsakar stora förluster för yrkesfiskarna. Sälskadeersättningarna är en viktig sak, men de löser inte problemet. På Åland är problemet inte bara det att sälarna äter upp fisken från näten, utan också att de skrämmer bort fångsten från goda fiskevatten. Speciellt har fångsten av (Puhemies: 1 minut!) gös blivit lidande på Åland.

Vad anser jord- och skogsbruksministern att storleken på en lämplig sälstam är så att den inte oskäligt stör fisket och vad tänker regeringen göra för att underlätta fångsten av sälar?

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Arvoisa puhemies! Todella hylkeiden osalta ongelma on tiedossa, ja olemme muun muassa neuvotelleet Euroopan unionin komission kanssa niin sanotun hylkeensietopalkkion maksamismahdollisuuden. Sitten meillä on mahdollisuus tukea kalastajien sellaisten verkkojen hankkimista, jotka ovat hylkeenkestäviä. Tämän tyyppisiä toimenpiteitä ollaan tekemässä. Olemme tiedostaneet, että ongelma on erittäin vaikea juuri siitä syystä, että hylkeet syövät juuri niitä kaloja, joita pitäisi pyytää taikka saada kulkemaan lohina tuonne pohjoiseen. Yritämme tehdä parhaamme, mutta en osaa sanoa, mikä on oikea määrä. Mutta tiedän, että määrää pitää vähentää.

Puhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.