Täysistunnon pöytäkirja 39/2008 vp

PTK 39/2008 vp

39. TORSTAINA 17. PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2008 kello 16

Tarkistamaton versio 2.0

Varusmiesten kotiuttamisraha

Pentti Oinonen /ps:

Arvoisa herra puhemies! Jokaista asevelvollista koskeva kotiuttamisraha poistettiin vuoden 1993 alusta lukien. Muun muassa Varusmiesliitto on taistellut pitkään tämän etuuden palauttamisen puolesta. Usein juuri ensimmäinen kuukausi palveluksen päättymisen jälkeen on monelle nuorelle vaikeinta aikaa. Edessä on työ- tai opiskelupaikan hankkiminen tai omaan asuntoon muutto sosiaalitoimen avustusten turvin. Kotiuttamisrahan palauttaminen vähentäisi myös sosiaalimenoja kunnissa, joiden talous on muutenkin tiukoilla.

Arvoisa puhemies! Kysyisin puolustusministeri Häkämieheltä: Onko hallituksella suunnitelmia palauttaa kotiuttamisrahan maksu kotiutuville varusmiehille?

Puolustusministeri Jyri Häkämies

Arvoisa puhemies! Hallitusohjelman mukaisesti tämän tyyppistä kotiuttamisrahan palautusta ei ole ohjelmassa. Mutta kysyjä on ihan oikeassa, tämä on yksi niitä laman jäljiltä ikään kuin palauttamatta jääneitä etuuksia, ja tuo tarve on juuri sen kaltainen kuin ed. Oinonen tuossa kysymyksessään kuvasi. Itse tuo raha on puolestaan sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan vastuulla, ja uskon, että yhteistoimin voimme asiaa yrittää edistää.

Puhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.