Täysistunnon pöytäkirja 39/2008 vp

PTK 39/2008 vp

39. TORSTAINA 17. PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2008 kello 16

Tarkistamaton versio 2.0

Rakennusten energiankulutuksen vähentäminen

Anni Sinnemäki /vihr:

Arvoisa puhemies! Ilmastopolitiikassa kaikkein tehokkain keino on energiankulutuksen kokonaisuuteen puuttuminen. Suomen kasvihuonekaasupäästöistä noin kolmannes tulee rakennusten energiankulutuksesta. Asuntoministeri Vapaavuori on tänään linjannut asuntofoorumissa hyvin myönteisellä tavalla sitä, millä tavalla tullaan puuttumaan uudisrakentamisen energiankulutukseen: pyritään ensi vaiheessa 30—40 prosentin päästövähennykseen ja siitä vielä pidemmälle. Mutta suurin osa rakennuskannastamme on jo olemassa olevaa rakennuskantaa.

Mitkä ovat tehokkaimpia keinoja puuttua olemassa olevan rakennuskannan energiankulutukseen ja vähentää sitä?

Asuntoministeri Jan Vapaavuori

Arvoisa puhemies! Haluan ensin kiittää ed. Sinnemäkeä hyvästä johdannosta ja kiitoksista. Tämä on erinomaisen vaikea kysymys. Meillä on Suomessa jo pelkästään asuntoja yli 2,7 miljoonaa, sen lisäksi liike- ja toimitiloja, tuotantorakennuksia ja muita. Aloittaisin mieluummin siitä päästä, mitä emme voi tehdä. On mahdotonta ajatella, että tällä puolella normeilla väkisin määrättäisiin ihmisiä ja omistajia parantamaan energiatehokkuutta.

Tarvitsemme useita erilaisia toimenpiteitä. Osin ne liittyvät informaatio-ohjaukseen, koulutuksen parantamiseen, teknologisiin ratkaisuihin, avustuksia tarvitaan varmaan lisää. Ed. Jaakonsaarelle ja ministeri Kataisellekin voin todeta, että varmaan verotuksellisia ohjauskeinoja tarvitaan. Tarvitaan laaja setti erilaisia järjestelmiä, jotka näitä tukevat. Osaltaan nämä tulevat hallituksen korjausrakentamisen strategiassa, joka tulee vielä tänä keväänä, ja osaltaan ministeri Pekkarisen johtamassa ilmasto- ja energiapoliittisessa strategiassa, osana tätä kokonaisuutta.

Arvoisa puhemies! Aivan lopuksi vielä haluaisin sanoa, että ehkä kaikkein paras tapa tähän vaikuttaa olisi kuitenkin se, että rakennusten energiatehokkuus näkyisi paremmin asuntojen hinnanmuodostuksessa markkinoilla. Eli jos pystymme luomaan semmoisen markkinamuutoksen, (Puhemies: Minuutti on kulunut!) niin sillä olisi oma vaikutuksensa.

Puhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.