Täysistunnon pöytäkirja 39/2013 vp

PTK 39/2013 vp

39. TIISTAINA 16. HUHTIKUUTA 2013 kello 14.06

Tarkistettu versio 2.0

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Koloveden kansallispuistosta

 

Katja Taimela /sd:

Arvoisa puhemies! Hyvät kollegat! Tästä Koloveden kansallispuiston laajennuksesta käytiin viime viikolla varsin värikäs keskustelu täällä salissa, ja tähän viime viikon keskusteluun liittyen haluan todeta, jotta kansallispuistojen kohdalla on hyvä muistaa, että jokainen puisto on oma tapauksensa ja jokaisesta säädetään oma lakinsa. Tästä nimittäin viime viikolla oli hiukan epätietoisuutta tässä salikeskustelun aikana. Siinä mielessä nämä yksittäiset päätökset esimerkiksi metsästyksestä, josta ensimmäisessä käsittelyssä varsin paljon puhuttiin, yhden puiston kohdalla eivät merkitse sitä, että käytännöt muuttuvat jotenkin automaattisesti muiden puistojen suhteen.

Kansallispuistohankkeiden tulevaisuuden kannalta koen äärimmäisen tärkeäksi sen, että huomioidaan tarkasti alueiden näkökulmat ja kuullaan tarkasti ne viestit, joita eri alueilta näissä asioissa tulee. Uusien kansallispuistohankkeiden kannalta on ensisijaisen tärkeää, että alueen ihmiset ovat laajasti hankkeiden takana, ja koen, että jos lainsäätäjä ottaa tarpeettoman jyrkkiä kantoja, saattaa se jopa vaikeuttaa uusien kansallispuistojen syntymistä ja aiheuttaa paikallisten ihmisten vastustusta, ja se tuskin on meidän kenenkään toive tässä salissa, varsinkin kun tiedämme, että nyttenkin näitä kansallispuistohankkeita ministeriöissä selvitellään.

Keskustelu päättyi.