Täysistunnon pöytäkirja 39/2013 vp

PTK 39/2013 vp

39. TIISTAINA 16. HUHTIKUUTA 2013 kello 14.06

Tarkistettu versio 2.0

9) Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2012

  jatkui

Reijo Tossavainen /ps:

Arvoisa herra puhemies! Viime perjantaina täällä käytiin keskustelua nuorisojärjestöjen tukirahoista. Ministeri Paavo Arhinmäen vastaus ja median uutisointi asiasta olivat silloin niin vääristeleviä ja tarkoitushakuisia, että aiheeseen on palattava.

Kertaan, että Arhinmäen päätöksellä niin sanotut vanhat puolueet saavat rahaa roppakaupalla kun siihen nähden perussuomalaiset vain murusia. Se on poliittista syrjintää sellaisen puolueen ja puheenjohtajan taholta, joka juhlapuheissaan korostaa suvaitsevaisuutta ja tasapuolisuutta. Niitä kuitenkin noudatetaan käytännössä vain silloin, kun se palvelee omien poliittisten päämäärien toteuttamista. Se on niin sanottua muka-suvaitsevaisuutta.

Arhinmäen yksipuolisen päätöksen mukaan esimerkiksi kokoomuksen, keskustan ja SDP:n nuorisojärjestöt saavat kukin noin 600 000 euroa avustuksina. Vasemmistonuoret saa yli 300 000 euroa ja RKP:n nuorisojärjestö yli 200 000. Mainitut summat vielä lähes tuplaantuvat, kun niihin lisätään varhaisnuorisojärjestöjen ja opiskelijajärjestöjen saamat avustukset. Näihin lukuihin nähden perussuomalaiset saavat — Perussuomalaiset Nuoret on räikeä poikkeus — vain 20 000 euroa. Jäsentä kohden esimerkiksi Demarinuoret saavat yli 100 euroa mutta Perussuomalaiset Nuoret vain vajaat 10 euroa.

Arvoisa puhemies! Perussuomalaiset on eduskunnan kolmanneksi suurin ryhmä. Perussuomalaiset Nuoret on aktiivinen ja erittäin nopeasti kasvava järjestö. Silti esimerkiksi RKP:n nuorisojärjestö saa julkisista varoista 11 kertaa ja Vasemmistonuoret 16 kertaa enemmän tukea kuin Perussuomalaiset Nuoret.

Suomen perustuslain 6 §:n mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan esimerkiksi vakaumuksen ja mielipiteen perusteella. En ole juristi, mutta näin maallikon silmin Arhinmäen toiminta on ristiriidassa perustuslain 6 §:n periaatteiden kanssa.

Arvoisa herra puhemies! Rahanjaon perusteena on vuoden 2011 toiminta, siis parin vuoden takainen toiminta, vaikka avustukset kohdentuvat tämän hetken toimintaan, siis vuoteen 2013. Päätöstä kaksi viikkoa sitten tehtäessä olisi ollut helppo selvittää viime vuoden ja tämän hetken tilanne. Vanhojen tietojen pohjalta toimiminen pönkittää tehokkaasti olemassa olevia rakenteita. Silloin ei mitenkään oteta huomioon yhteiskunnassa tapahtuneita muutoksia, tämän hetken tarpeita, esimerkiksi sitä, että Perussuomalaisten Nuorten toiminta on tällä hetkellä aivan eri mittakaavassa kuin pari vuotta sitten. Emopuolueen kasvun ohella toiminta puolueen muillakin tasoilla on kasvanut rajusti. Mielestäni rahanjaon perusteita pitäisi muuttaa, onhan avustusten tarkoituksena tukea puolueiden rahanjakovuoden toimintaa, ei menneisyydessä jo tapahtunutta toimintaa.

Arvoisa puhemies! Viime perjantaina aiheeseen liittyvässä keskustelussa ministeri Arhinmäki letkautteli aiheeseen mitenkään kuulumattomasti perussuomalaisten puoluetoimiston hankinnasta, ihmetteli, miksi se ei ole Itä-Helsingissä. Huomauttaisin nyt ministerille, jos hän olisi paikalla, että vasemmiston puoluetoimisto ei sekään ole Itä-Helsingissä. Vasemmiston nettisivuilta selviää lisäksi sekin, että esimerkiksi kommunistijohtaja Yrjö Sirolan muistoa vaalivalla säätiöllä on hyvin mittavaa kiinteistöbisnestä, josta kertyy puolueelle vuodessa noin 100 000 euron nettotuotto, siis viisi kertaa enemmän kuin Perussuomalaisten Nuorten tuki. Arhinmäki vihjaili myös eräästä hyvätasoisesta ravintolasta. En ymmärrä, miten se liittyi käsiteltyyn asiaan. Johtuikohan se siitä, että ministerillä ei ollut kunnon eväitä asialliseen keskusteluun?

Arvoisa puhemies! Lopuksi esimerkki myös median tavasta toimia. MTV3:n uutinen perjantaina kertoi, että Arhinmäki hermostui perussuomalaisille, että Arhinmäki letkautteli perussuomalaisten puoluetoimistosta ja eräästä hienostoravintolasta. Sen sijaan jätettiin kokonaan kertomatta, mistä itse asiassa ja keskustelussa oli kysymys. Siis epäoikeudenmukaista ja syrjivää nuorisojärjestöjen rahanjakoa ei mainittu sanallakaan. Keskityttiin kertomaan asian vierestä täyttä puppua. Siis tässäkin tapauksessa toimittaja ja media toteuttivat omia poliittisia päämääriään. Valitettavasti tämä ei ollut mikään yksittäinen esimerkki niin sanotun riippumattoman median toiminnasta. Tarkoitushakuisuus on useammin sääntö kuin poikkeus. Kaiken kaikkiaan, arvoisa puheenjohtaja, tämä jupakka on ikävä esimerkki siitä, kuinka suomalainen muka-suvaitse- vaisto toimii.

Kauko Tuupainen /ps:

Arvoisa puhemies! Mitä edustaja Tossavainen juuri esitteli tuossa äskeisessä puheenvuorossaan, joka rivi puheesta on varmasti totta. Kun edellisessä kokouksessa Arhinmäki selitti, minkä takia perussuomalaiset ovat jääneet vähemmälle tässä, niin eräs kriteeri oli se, että näitten vanhojen puolueiden, sitaateissa, nuoriso-osastoilla, nuorisojärjestöillä, oli enemmän jäseniä. Kun minä sitten kysyin tässä ja nyt, onko jäsenmääriä kontrolloitu mitenkään — toimintakertomuksessahan tietty jäsenmäärä mainitaan, sitä pitäisi kontrolloida tilinpäätöksen tuloslaskelmaan, eli jäsenmäärä kertaa euromääräinen jäsenmaksu antaa tuloslaskelmaan tietyt tulot: mitä suuremmat tulot siellä näkyvät, sen enemmän jäseniä näissä järjestöissä on — niin ministeri vastasi minulle tässä todistajien kuullen, että kaikilla näillä nuorisojärjestöillä ei ole siis jäsenmaksua lainkaan. Minusta tämä on väärin. Yhdistyslain hengen mukaisesti yhdistyksen jäsen on sellainen, joka on maksanut yhdistyksen syyskokouksen päättämän jäsenmaksun. Tietysti on olemassa vapaajäseniä — minäkin olen parissa valtakunnallisessa järjestössä vapaajäsen. Tähän niin sanottuun kontrolliin pitäisi siellä Arhinmäen ministeriössä enemmän kiinnittää huomiota.

Mutta, arvoisa puheenjohtaja, tähän päivän otsikkoasiaan, Valtiontalouden tarkastusviraston kertomukseen puoluerahoituksesta. Tässä eka sivulla todetaan asia, jota minäkin entisenä reviisorina, tilintarkastajana, hämmästelen. Täällä kuuluu kappale tällä tavalla: "Valvottavien yhteisöjen tilintarkastajien valinnassa ja tilintarkastuskertomuksissa on havaittu puutteita. Tilintarkastajiksi ei ole aina valittu auktorisoituja tilintarkastajia. Tilintarkastajat eivät myöskään ole aina sisällyttäneet tilintarkastuskertomuksiinsa puoluelain edellyttämiä lausumia." Arvoisa puhemies! Tähän asiaan tulee jatkossa hallituspuolueiden edustajien kiinnittää huomiota. Jos kerran laki sanoo, että tilintarkastajan pitää olla auktorisoitu, niin sen pitää olla sitä. Toiminnantarkastaja ei riitä.

Reijo Tossavainen /ps(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puheenjohtaja! Kuten tunnettua, puolueiden emojärjestöjen, naisjärjestöjen ja muidenkin järjestöjen jäsenrekistereissä on erittäin paljon ilmaa. Kuuluisa on keskustapuolue, jonka jäsenkunnasta suuri osa on jo manan majoilla tai ei tiedäkään edes olevansa jäsen. Arhinmäki perjantaina täällä kehui, kuinka hyvä ja perusteellinen tarkastus tehtiin nuorisojärjestöjen toimintaa kohtaan. Soitin Perussuomalaisten Nuorten toiminnanjohtajalle ja kysyin, minkälainen tämä tarkastus oli. Hän kertoi, että kyllä siellä tarkastaja kävi ja jonkun verran, jonkun aikaa käänteli mappejansa ja lähti pois, elikkä käytännön tasolla tarkastus oli vain tuommoinen muodollinen käynti. Ei haluttukaan selvittää, ja varmaan näin on tapahtunut muuallakin.

Keskustelu päättyi.