Täysistunnon pöytäkirja 4/2005 vp

PTK 4/2005 vp

4. PERJANTAINA 4. HELMIKUUTA 2005 kello 13

Tarkistettu versio 2.0

7) Hallituksen esitys laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta

 

Erkki  Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Tässähän on tarkoituksena vain saattaa asetustasolta lain tasolle eräitä säädöksiä hyvin vakavasta asiasta eli vaarallisten aineiden kuljetuksesta. Kiinnitän vain eduskunnan huomiota siihen, kuinka kielenkäyttö saattaa muuttua aika paljon. Tässä ilmoitetaan hallituksen taholta, että tämä on tarkoitus saada voimaan kevättalvella 2005. Olemme tänä päivänä kysyneet asianomaiselta esittelijältä, milloin alkaa kevättalvi ja milloin se päättyy, ja hän ilmoitti, että se määräytyy lumen syvyyden perusteella. (Naurua)

Pentti  Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Tämä vaarallisten aineiden kuljettaminen on monissa taajamissa ollut ongelma ja täällä Helsingissä esimerkiksi sen suhteenhan on tehtykin paikallisesti tiettyjä varotoimenpiteitä, kieltoja läpikuljetuksesta. Mutta kun kumipyörillä nyt jatkuvasti kuljetetaan entistä enemmän vaarallisia aineita, niin varmasti tämän lainsäädännön kehittäminen ja edesauttaminen turvallisuutta lisäävällä tavalla on tärkeätä. Mutta samalla myös se ajatus siitä, että entistä enemmän siirryttäisiin kiskoille kumipyöriltä, olisi asia, jonka toivon sitten asianomaisen valiokunnan, liikenne- ja viestintävaliokunnan, huomioivan. Tiedänkin sen huomioivan tietysti, sillä valiokunnan puheenjohtaja on Valkealasta ja tuntee rautatiet. Se on paljon turvallisempi tapa kuljettaa näitä.

Sitten tämä hajautettu jakelu on toinen asia.

Tutkinnot, jotka liittyvät myös tähän hallituksen esitykseen, siis turvallisuuden lisääminen, kehittäminen valvontaa ja kuljettajatutkintoja kehittämällä, ovat tietysti myös tärkeä asia.

Paula  Risikko /kok:

Arvoisa herra puhemies! On erittäin tärkeätä, että tehdään lakiesitys vaarallisten aineiden kuljetuksista ja niiden muuttamisesta. Äsken ed. Tiusanen totesi, mitä kaikkea tämä lakiesitys pitää sisällään.

Kiinnittäisin kuitenkin huomiota siihen, että meidän tieverkkomme ei välttämättä tue vaarallisten aineiden kuljetusta. Suomessa oikeastansa Seinäjoen kaupunki on ainut suuri kaupunki, jonka läpi kulkee kaikki raskas liikenne ja vaaralliset aineet. Myöskin tämä pitäisi ottaa huomioon, kun lakia säädetään.

Pekka Kuosmanen /kok:

Arvoisa herra puhemies! Ed. Tiusanen kehotti kuljettamaan vaarallisia aineita rautateitse. Se on aivan oikea suuntaus. Mutta kun Fortumin Sköldvikin jalostamolle tulee vuosittain 3,8 miljoonaa tonnia Vainikkalasta Kouvolan, Lahden ja Helsingin kautta, niin siinä on erittäin vaarallinen reitti. Ne venäläiset vaunut, jotka ensimmäisen kerran tarkistetaan Kaipiaisissa, voivat aiheuttaa jo Vainikkalasta Kaipiaisiin mennessä suuren vaaratilanteen, koska hyvin usein ne vaunut vuotavat. Toivoisin, kun tätä lakiesitystä käsitellään liikennevaliokunnassa, että kiinnitettäisiin muun muassa tähän näkökohtaan enemmän huomiota.

Seppo  Lahtela /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Ed. Kuosmanen tuntui olevan oikeilla jäljillä tässä aiheessa, mutta ei pidä jäädä semmoista vaikutelmaa, etteikö näitä vaarallisia aineita voitaisi kuljettaa. Se on välttämätöntä Suomen kaupalle ja merenkululle, että niitä jostakin kuljetetaan; nyt ed. Kuosmanen viittasi, että idästä päin tulee ja syntyy. Jos ei niitä tulisi, niin sitäkään kauppaa ei tapahtuisi. Mutta tietenkin kaikki, mitä tähän tehdään, niin kaikki pitää tehdä sen eteen, että se tapahtuu mahdollisimman vaarattomasti. Ja kyllä uskon, että valiokuntavaiheessa tähän syntyy semmoista asiantuntemusta, että se palaa parempana tänne saliin kuin hallitus edes tällä kertaa esittääkään.

Keskustelu päättyy.