Täysistunnon pöytäkirja 4/2013 vp

PTK 4/2013 vp

4. TORSTAINA 7. HELMIKUUTA 2013 kello 16.02

Tarkistettu versio 2.0

Koulujen työrauha

Outi Mäkelä /kok:

Arvoisa puhemies! Kouluilta on kaikunut viime aikoina huolestuttavaa viestiä siitä, että oppilaille turvattomuutta tai vaaraa aiheuttaviin tilanteisiin ei aina päästä puuttumaan. Opettajat ovat tunteneet riittämättömyyttä ja on jouduttu turvautumaan koulun ulkopuolisiin tahoihin, vaikka arkijärjellä ja joustavammilla määräyksillä olisi tilanteita voitu ratkaista.

Kokoomuksessa olemme tästä asiasta kantaneet huolta, ja hallitusyhteistyön nimissä voidaankin esittää kauniit kiitokset siitä, että opetusministeri on nyt ripeästi tarttunut toimeen ja valmistellut hyvän, laajan ja konkreettisen paketin, jolla voidaan parantaa sekä oppilaiden että opettajien työskentelyoloja kouluissa. Kysyisinkin asianomaiselta ministeriltä: kuinka pikaisesti nämä muutokset on tarkoitus saada voimaan, tukemaan opiskeluviihtyvyyttä ja turvallisuutta?

Opetusministeri Jukka Gustafsson

Arvoisa puhemies! Tämähän on harvinaista herkkua, että opetusministeriä kehutaan. Sitä ei nimittäin tapahdu usein tässä salissa, mutta kyllä käytävillä ja kuppilassa. (Naurua) Kiitos tällaisesta uusrehellisyydestä!

Joo, minä olen tosiaan siitä iloinen ja onnellinen opetusministeri, että kävimme kiinni näihin koulujen työrauhaongelmiin reilu vuosi sitten ja käynnistin virkamiesvalmistelun, ja nyt tilanne on se, että tämä noin kymmenen konkreettista lainmuutosesitystä sisällään pitävä lakipaketti, joka siis parantaa koulujen työrauhaa ja antaa opettajille uusia työkaluja ja jossa on vahva kasvatuksellinen elementti, sai tänään sivistyspoliittisessa ministerivaliokunnassa erittäin myönteisen kannanoton. Se lähtee ensi maanantaina lausunnoille, ja saamme sen tänne eduskuntaan arvioni mukaan sitten viimeistään maaliskuun loppupuolella ja pääsemme sitten yhdessä arvioimaan tämän lakipaketin kokonaisuutta, sen vaikuttavuutta. Mutta voin vakuuttaa: opetusministeri on onnellinen mies. (Naurua)

Mika Niikko /ps:

Arvoisa puhemies! On hienoa, että hallitus puuttuu syrjäytymisriskissä olevien nuorten tukemiseen sillä yhteiskuntatakuulla. Mutta myös nämä niin sanotut tavalliset nuoret tarvitsevat tukea. Nyt kun me tiedämme, että noin 10 prosenttia toisen asteen opiskelijoista keskeyttää opinnot sen vuoksi, että he eivät saa riittävää tukea opintoihin, niin kysyisin ministeriltä: tiedättekö te, että kunnat eivät pysty enää järjestämään riittävää tukea kaikille koululaisille eivätkä varsinkaan toisen asteen opiskelijoille?

Keskiasteen opiskelijoitten keskuudessa mielenterveyspalveluiden tukemiseen on monia syitä. Esimerkiksi koko maan laajuisesti lukiolaispojista 14 prosenttia ja tytöistä 7 prosenttia kärsii keskivaikeasta tai vaikeasta masennuksesta. Uudenmaan alueella viime vuosien tilanne on ollut sitäkin vaikeampi. Kysyisin ministeriltä: voisitteko te tukea näitä tavallisia, yrittäviä nuoria, etteivät heidän opintonsa jää kesken sen vuoksi, että he eivät saa riittävää tukea siihen vaikeaan opiskelu- tai elämäntilanteeseensa?

Puhemies Eero Heinäluoma:

Alkuperäinen kysymys taisi lähteä koulujen työrauhasta, mutta varmaan tämän voi nähdä olevan osa tätä keskustelua. Mutta pidetään seuraavat puheenvuorot kuitenkin työrauha-asiassa.

Opetusministeri Jukka Gustafsson

Arvoisa puhemies! Kyllä tämä välillisesti tähän työrauha-asiaan liittyy.

Meillähän on nyt lausuntokierroksella tämä toinen merkittävä hallituksen lakiesitys, joka liittyy opiskelijahuollon kehittämiseen. Se koskettaa toista astetta, niin lukio- kuin ammatillistakin koulutusta. Mutta meillä on myöskin yhteinen näkemys kyllä hallituksessa siitä, että meillä on ammatillisen koulutuksen puolella enemmän näitä tavallista nuorta koskevia ongelmia.

Nyt on hyvä tilanne se, että tähän on myöskin varattu 13 miljoonaa euroa rahaa kehyksissä, ja jo nyt tiedän, että on himoa ja halukkuutta saada tätä koulukuraattori-, terveydenhoitopuolta vahvistettua ammatillisessa koulutuksessa. Mutta yhtä tärkeänä näen muutkin ennalta ehkäisevät toimet, jotka liittyvät nyt tähän lausunnoilla olevaan opiskelijahuoltolakiin. Siellä on tarkat määräykset siitä, miten sitten näitä palveluja tulee nuorille antaa, tavallisille suomalaisille nuorille.

Anne Kalmari /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Vaikka en pisteitä siitä nuorisotakuusta todellakaan voi antaa — tuntuu surulliselta esimerkiksi meidän maakunnassa, että 1 000 opiskelupaikkaa lähtee ja nuorisotakuun myötä 50 tulee tilalle — niin nostan hattua ministerille siinä, että tämä koulujen työrauhaa koskeva lainsäädäntö on tänne eduskuntaan saatu.

Kysyn ministeriltä: voisiko tämä laki sisällyttää myös opettajille oikeuden fyysiseen pakottamiseen? Se on aivan eri asia tietenkin kuin väkivalta tai lyöminen, mutta se auttaisi opettajia maalaisjärkisen auktoriteetin käyttämiseen esimerkiksi estämisessä tai luokasta poistamisessa tai niissä tilanteissa, kun koululainen ei huomaa niitä kuminpaloja, mitkä on sinne luokkaan ampunut, ja ne pitäisi kerätä pois.

Opetusministeri Jukka Gustafsson

Arvoisa puhemies! Sekä tässä lakipakettiesityksessä että aiemmissa perusopetuslain määräyksissä on erittäin tarkkaan määritelty tällaisten voimatoimenpiteitten käyttö. Näin pitää ollakin, ja niin on tässäkin esityksessä, että niiden pitää aina olla suhteessa siihen tilanteeseen, pitää suorittaa tämmöinen kokonaisarviointi suhteessa sen lapsen tai nuoren ikään jne.

Sitten tähän itse kysymykseen, minkä esititte, tällaiseen fyysiseen pakottamiseen: siltä osin, kun nyt olen tarkasti tämän kohdan tuossa lakiesityksessä lukenut, niin ne ovat riittävät voimatoimenpiteet kuitenkin niin, että se kokonaistilanne arvioidaan. Minä en lähde nyt... Nyt mennään niin tavallaan tämmöisiin juridisiin yksityiskohtiin sitten, jos mentäisiin tämmöisen niin kuin fyysisen pakon käyttämiseen. Jokainen meistä tietää, että jossain tilanteessa on viisasta rauhoittaa lapsi käymällä tämmöiseen vähän niin kuin halausasentoon. Tulkitaanko se sitten fyysiseksi pakkotoimeksi tai ei, (Puhemies koputtaa) jääköön jokainen miettimään sitä.

Tuula Peltonen /sd:

Arvoisa puhemies! Työrauha on puhututtanut kovasti viime aikoina ihan aiheesta kouluissa, ja me tiedämme kaikki, että sehän on oppimisen perusedellytyksiä, että lapsi voi opiskella rauhassa. Ministeriltä on erittäin upea teko tämä, että hän tarttui näin ripeästi tähän asiaan ja sai aikaan lakipaketin, jossa sitten löydetään niitä välineitä näihin tilanteisiin. Siellä on mukana kasvatuskeskustelua ja myös muita opettajille valmiita asioita hyödynnettäväksi. Mutta kysyn ministeriltä nyt: onko tarkoitus kouluttaa opettajia näihin tilanteisiin? Tai myös tämän lakipaketin osalta: mitä siellä on vastassa tulossa?

Opetusministeri Jukka Gustafsson

Arvoisa puhemies! On luonnollista, että se vaatii koulutusta, ja varmaan siihen nyt pitää jo ryhtyä, jollei ole jo nyt Opetushallituksessa ryhdytty, en ole sitä asiaa nyt tsekannut, mutta totta kai. Tämä on myöskin asia, joka sitten vaatii jonkun verran rahoitusta, mutta kysymyshän on aina tämän koulutuksen kohdentamisesta, sitähän jo nyt tapahtuu, ja uskon, että asiaan suhtaudutaan vakavasti myöskin kunnissa, kun näitä opettajien virkaehtosopimusten mukaisia koulutuspäiviä on.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Tämä kysymys on tällä erää loppuun käsitelty.

​​​​