Täysistunnon pöytäkirja 4/2014 vp

PTK 4/2014 vp

4. TORSTAINA 6. HELMIKUUTA 2014 kello 16.01

Tarkistettu versio 2.0

Kauppojen aukioloaikojen vapauttaminen

Jukka Kopra /kok:

Arvoisa puhemies! Verkkokauppa kehittyy kovaa vauhtia, ja suomalaiset ostavat yhä enenevässä määrin ihan normaaliin arkielämään kuuluvia tarvikkeita ja ruokaa verkon kautta käymättä lainkaan perinteisessä kauppaliikkeessä, ja on selvää, että tällainen kehitys vaikuttaa perinteisten kauppojen toimintaan. Muun muassa eilen Kesko ilmoitti lakkauttavansa kolmasosan Anttila-tavarataloistaan ympäri Suomen perusteena se, että verkkokaupan määrä on kasvanut voimakkaasti. On selvä, että tällaisella kehityksellä on vaikutuksensa työllisyyteen ja nimenomaan negatiivisella tavalla.

Verkkokaupat ovat auki aina, kun taas perinteiset kaupat ovat auki hyvinkin reguloidusti. Tämä verkkokauppojen kehitys on varmaankin väistämätöntä, mutta hallitus mielestäni voisi kyllä parantaa kaupan kilpailukykyä ja siten lisätä työllisyyttä vapauttamalla nyt kauppojen aukioloaikoja oleellisesti ja asettaa markkinoilla toimivat yritykset tasavertaiseen asemaan tässä suhteessa. (Puhemies koputtaa)

Arvoisa puhemies! Pyydänkin asianosaista ministeriä vastaamaan: voisiko hallitus vapauttaa kauppojen aukioloajat kokonaan tai ainakin merkittäviltä osin ja siten parantaa perinteisten kauppojen kilpailukykyä?

Työministeri Lauri Ihalainen

Arvoisa puhemies! Verkkokaupan laajentuminen on ilmiö, joka vaikuttaa kauppoihin, ja voi sanoa, että olisivatkohan suomalaiset kauppaketjut jääneet vähän lähtökuoppiin tässä verkkokaupan kehittämisessä maailmanlaajuisesti ajateltuna, ja tässä täytyy tehdä paljon töitä. Yleisesti ottaen nyt on heikentynyt palvelusektorin ja kaupan työllisyys, joka on ollut tähän asti erittäin hyvä, ja se liittyy tietysti siihen, että ihmisten ostovoima on varsin niukkaa ja sitten myös varovaisuus ostaa kulutustavaroita on lisääntynyt.

Mitä tulee sitten aukioloaikoihin, niin joulukuussahan viime vuoden puolella eduskunta sai hallitukselta selonteon kauppojen aukioloajoista ja eduskunta käsitteli sitä tosi hienosti ja rakentavasti ja käsitteli sitä asiakkaiden, kuluttajien ja työntekijöiden kannalta ja teki kolme ehdotusta tai päätöspontta, jotka nyt hallitus on toimeenpannut.

Ensimmäinen koski sitä, että pienille yrittäjille annetaan mahdollisuus myös siihen viikoittaiseen vapaapäivään. Tämä esitys on annettu joulukuussa tänne eduskunnan käsittelyyn. Toinen liittyi siihen, että poikkeusluvat, joita annetaan kauppojen aukioloaikoihin, ovat olleet vähän kirjavia, ja nyt ne yhtenäistetään niin, että Lapin avi-keskus on se paikka, josta nämä poikkeusluvat annetaan, jotta käytäntö on yhtenäinen, ja se annetaan vähän laajemmalle pohjalle eikä vain kauppakohtaisesti. (Puhemies koputtaa) Kolmas liittyi sitten henkilöstön hyvinvoinnin kehittämiseen.

Eli ne eduskunnan ponnet on nyt tuotu tänne eduskuntaan lakipohjalta. Muita ehdotuksia meillä ei ole, ja silloin se selontekokin kertoi siitä, että kokemuksia näistä nykyisistä aukioloajoista, joita on laajennettu, on siinä määrin vähän, (Puhemies koputtaa) että ei kannata tehdä vielä uusia johtopäätöksiä.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Tämä kysymys on tällä erää käsitelty.

​​​​