Täysistunnon pöytäkirja 40/2001 vp

PTK 40/2001 vp

40. PERJANTAINA 6. HUHTI KUUTA 2001 kello 13

Tarkistettu versio 2.0

2) Hallituksen esitys tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi

 

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa rouva puhemies! On varsin paljon ja usein keskusteltu myös siitä, mikä on tuomarin esteellisyys silloin, kun ovat kysymyksessä esimerkiksi vakuutusoikeudet, joissa myös asiantuntijoiden asema on paljon keskusteluttanut. Näin ollen esimerkiksi sellaisten asioiden päättäminen, jotka liittyvät työkyvyttömyyseläkkeisiin ja niiden eriasteisiin käsittelyvaiheisiin, on hyvin usein joutunut kritiikin kohteeksi juuri esteellisyyden näkökulmasta. Mielestäni on hyvin tärkeätä jatkaa sitä keskustelua yhteiskunnassa, milloin esteellisyyttä on nimenomaan, kun ajatellaan esimerkiksi työkyvyttömyyseläkettä hakevan ihmisen asemaa ja oikeuksien toteuttamista. Tähän myös eduskunnan oikeusasiamies on ottanut toistuvasti kantaa.

Kalevi Olin /sd:

Arvoisa puhemies! Haluan tukea ed. Tiusasen esittämää näkökulmaa, että tuomarin esteellisyyteen liittyvää keskustelua tulisi eduskunnassakin jatkaa. Kuten hän sanoi, esteellisyys liittyy usein nimenomaan sosiaalivakuutuksen kenttään ja esimerkiksi lääkärinlausunnot ovat asia, jossa esteellisyydet tulevat esiin. Ja mikä yllättävää, usein asiakkaalle ei kerrota, kuka on tietyn lausunnon kirjoittanut ja oikeastaan päätöksen perustellut. Siltä osin tuon keskustelun jatkamisvaatimus ed. Tiusasella oli perusteltu.

Matti Vähänäkki /sd(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Tässä käytetyt sinänsä erinomaisen hyviltä tuntuvat puheenvuorot kuitenkin antaisivat aiheita miettiä, etteivät esimerkiksi vakuutusoikeuden päättäjät valitusasioissa olisi tämän lain alaisia. He nimenomaan ovat. Tässähän on tehty tuomareiden esteellisyydessä nimenomaan laaja uudistus, jolla korvataan vuodelta 1734 annettu laki Ruotsin kuningaskunnan ajoilta.

Pentti Tiusanen /vas(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Vastauspuheenvuorona ed. Vähänäkin sinänsä ihan asialliseen puheenvuoroon. Aivan niin kuin lakivaliokunta mietinnössään toteaa: "Esteellisyystilanteita on pyrittävä estämään myös ennakolta lääkäri- ja maallikkojäsenten nimitysvaiheessa." Nimenomaan muutoksenhakulautakunta on tärkeä toimintataso silloin, kun mainitsemistani työkyvyttömyyseläkkeistä ja vastaavista vakuutusoikeudellisista asioista päätetään.

Raimo Vistbacka /ps:

Arvoisa puhemies! En varsinaisesti tuomarien esteellisyyteen halua ottaa sen enempää kantaa, mutta valiokunnan mietinnössä sivulla 5 aika mielenkiintoisella tavalla puhutaan syyttäjän esteellisyydestä. Minun mielestäni valiokunta on aivan oikein todennut, että syyttäjän ja tuomarin esteellisyyttä ei siltä osin voida pitää rinnakkaisina. Eli kun ulospäin voi näyttää siltä, että syyttäjä toimii ikään kuin osittain tätä henkilöä vastaan, jos vertaa syytetyn avustajan kertomusta ja sitä, mitä syyttäjä haluaa objektiivisesti tuoda esiin, niin se saattaa herättää erilaisia mielipiteitä ulkopuolisen silmissä, joka seuraa oikeudenkäyntiä. Mutta minun mielestäni nimenomaan toteamus, että esteellisyysperusteiltaan ei voida pitää yhdenmukaisina nimenomaan syyttäjää ja tuomaria. Tältä osin valiokunta on huomioinut erittäin tärkeän seikan.

Yleiskeskustelu päättyy.