Täysistunnon pöytäkirja 40/2001 vp

PTK 40/2001 vp

40. PERJANTAINA 6. HUHTI KUUTA 2001 kello 13

Tarkistettu versio 2.0

4) Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran toimintakertomus vuodelta 2000

 

Antero Kekkonen /sd:

Arvoisa rouva puhemies! Käsillä on siis Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran toimintakertomus vuodelta 2000. Kun havaitsen, että täällä ei ole läsnä muita Sitran hallintoon kuuluvia henkilöitä kuin minä, niin ajattelin, koska tämä asia on todella tärkeä, lausua tästä sen tärkeyden korostamiseksi pari sanaa.

Ihan perusasiana peruspääomasta. Sitran peruspääoman nimellisarvo on miljardi markkaa. Peruspääomasijoitusten markkina-arvo oli kertomusvuoden eli siis viime vuoden lopussa 6,3 miljardia markkaa. Mitä tämä todistaa? Ainakin sen, että Sitra on hoitanut leiviskänsä erinomaisen hyvin. Kun kotimaiset ja kansainväliset osake- ja korkosijoitukset muodostavat valtaosan peruspääomasijoituksista, se merkitsee tiettyä turvallisuusratkaisua myöskin. Vain pieni osa sijoituksista on kiinteistöissä ja pääomarahastoissa.

Miksi kannattaa mainita tämä leiviskän hyvin hoitaminen? Yksinkertaiseksi siksi, että Sitra on tällä hetkellä yksi tärkeimpiä niistä instituutioista, jotka uhraavat varoja, aikaa ja henkilökuntaa niiden resurssien luomiseksi, joilla tutkimusta ja tuotekehittelyä Suomessa harrastetaan. Kun it-teknologia ei toki ole tiensä päässä, mutta on siinä tilanteessa, että katseet suuntautuvat jo johonkin uuteen, niin bioteknologia on yksi näistä Sitran painopistealueista. Erittäin tähdellistä on, että tälle bioteknologian alueelle on olemassa peruspääomaa, jota toivottavasti käytetään niillä periaatteilla, mitkä Sitralla on. Hiukan minua pelottaa, että joku joskus huomaa täällä eduskunnassa, että oho, sielläpä on vielä käyttämätöntä rahaa, käytetään se johonkin hyvään tarkoitukseen, minkä joku täällä keksii. Mutta minusta Sitran luonne ihan perustamisesta lähtien on ollut sen kaltainen, että uudet innovaatiot jos mitkä kuuluvat sille.

Paula Kokkonen /kok(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Pyysin itse asiassa puheenvuoron. Halusin vain hyvin lyhyesti sanoa, että yhdyn näihin käsityksiin, jotka ed. Kekkonen mainitsi. Totean kuitenkin vielä sen, että hiljakkoin olin Sitran tilaisuudessa, jossa tuotiin esiin nimenomaan se, että rahaa on, kunhan vain olisi kunnollisia hankkeita. Tämä on minusta hyvin merkittävä asia. Toivon, että tämä tieto tiedemaailmassa leviää.

Antero Kekkonen /sd(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Hiukan yllättävä tieto minulle tämä, mutta en epäile ed. Kokkosen vilpittömyyttä. Tässä voisi olla vähän semmoinen näköharha, että kaikkia hankkeita ei käsitellä vakavina hankkeina. Sataprosenttisesti hyväksyisin ed. Kokkosen lausuman, jos hän olisi sanonut, että rahaa on, mutta vakavasti otettavia hankkeita puuttuu.

Eero  Akaan-Penttilä  /kok:

Arvoisa puhemies! Oli mukava kuunnella ed. Kekkosen mielipiteitä ja esitystä Sitran toimintakertomuksesta. Niihin on helppo kaikkiin yhtyä. Oikeastaan lisäisin vain sen, että toimintakertomus on turhan vaatimaton. Se ei ole informatiivinen ehkä sillä lailla kuin sen soisi olevan eduskunnan jäsenille ja sitä kautta koko Suomen kansalle ja mahdollisesti kuitenkin jopa koko Suomen tiedeyhteisöllekin. Tässä ei viitata minkäänlaisiin liitteisiin, joiden kautta saataisiin sitä informaatiota, mitä tarvitaan. Tutkimus, koulutus ja kehitys on semmoinen triumviraatti, että siihen voisi tulla vähän lisäystä seuraavalla kerralla.

Paula Kokkonen /kok(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Ed. Kekkoselle toteaisin, että mielestäni hyvä hanke on vakavasti otettava hanke. En näe näissä suurta eroa. Tämän toteamuksen esitti Aatto Prihti.

Keskustelu päättyy.