Täysistunnon pöytäkirja 40/2003 vp

PTK 40/2003 vp

40. MAANANTAINA 16. KESÄKUUTA 2003 kello 12 (12.06)

Tarkistettu versio 2.0

10) Hallituksen esitys laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta

 

Raimo Vistbacka /ps:

Arvoisa puhemies! Viestintämarkkinalaista haluaisin ihan tässä toisen käsittelyn saatteeksi viedä eduskunnan pöytäkirjoihin merkittäväksi sen seikan, että uuden perustuslain nojalla tällaiset maksut, joita kyseisen lain mukaan peritään, ovat veronluonteisia maksuja eli veroja, vaikka niitä tässä hallituksen esityksessä ja myöskin mietinnössä kutsutaan maksuiksi. Toivoisin todella, että hallitus omalta osaltaan huolehtisi asiasta sillä tavoin, niin kuin lausumaehdotuksessa valiokunnan osalta on todettu eli siitä, että ne maksut, jotka tämän lain perusteella peritään, lyhentämättömänä ohjattaisiin Viestintävirastoon ja sen toiminnan tukemiseksi, niin kuin alunperinkin tämän lain tarkoitus oli. Perustuslakivaliokunta ei viime kauden loppupuolella hyväksynyt tätä sisältöä, koska se tulkitsi tosiaan, niin kuin alussa totesin, tämän luonteiset maksut veroiksi.

Keskustelu päättyy.