Täysistunnon pöytäkirja 40/2004 vp

PTK 40/2004 vp

40. TORSTAINA 15. HUHTIKUUTA 2004 kello 16.30

Tarkistettu versio 2.0

Öljyntorjuntaan soveltuvan monitoimimurtajan hankinta

Pentti  Tiusanen  /vas:

Arvoisa puhemies! Pääministeri Vanhasen hallitusohjelmassa todetaan: "Öljyntorjuntavalmiuden parantamiseksi hankitaan uusi öljy- ja kemikaalitorjuntaan soveltuva monitoimimurtaja." Arvoisa puhemies! Esitän tämän kysymyksen liikenneministerille:

Nyt ovat öljynkuljetukset lisääntymässä Suomenlahdella todella nopeassa tahdissa, 100 miljoonan tonnin raja ilmeisesti ylittyy jo vuonna 2005. Arvoisa ministeri Luhtanen, miten hallituksen hanke hankkia monitoimimurtaja, joka soveltuu öljy- ja kemikaalitorjuntaan, on edennyt? On kuulunut hiukan tietoja siitä, että tämä monitoimimurtajahanke olisi jäissä tällä hetkellä.

Liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen

Arvoisa puhemies! Voin todeta, että se ei ole jäissä tällä hetkellä. Asian valmistelu on edennyt itse asiassa aikataulun mukaisesti eli tämän ympäristöministeriön ja liikenneministeriön työryhmän, joka ei esittänyt mitään selkeätä ratkaisua, mietintö on ollut lausuntokierroksella ja asian valmistelu on edennyt molemmissa ministeriöissä. Toki on näin tietysti, että tämänhetkinen tilanne huomioon ottaen esityksen tekeminen ei ole siinä mielessä yksiselitteistä ja helppoa, mutta tarkoitukseni on nyt kuitenkin tämä asia ensi viikolla viedä talouspoliittiseen ministerivaliokuntaan, mikäli nyt asiat etenevät siinä tahdissa kuin olen aikonut, eli toisin sanoen asia on edennyt ihan aikataulun mukaisesti.

Pentti  Tiusanen  /vas:

Arvoisa puhemies! Tämä hanke on merkittävä tietysti monella tavalla myös työllisyysnäkökulmasta. Kysyisin vielä sitä, että kun asiasta on myös keskusteltu venäläisen osapuolen kanssa, niin minkälainen vastaus sieltä puolelta on, mikä tilanne on tämän venäläisen osapuolen mukaantulon osalta. Onhan ollut aikomuksena ikään kuin toteuttaa yhteistyöllä myöskin murtajahankinta.

Liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen

Herra puhemies! Venäjällä on liikenneministeri tässä välillä vaihtunut, mutta edellisen liikenneministerin kanssa neuvottelut etenivät siihen suuntaan, että heillä oli todella halukkuutta lähteä tähän tilaukseen mukaan, ja he esittivät sillä tavalla käsitystänsä, että toki he soisivat, että Suomi tilaisi suurinpiirtein saman tyyppisen aluksen, mihinkä he olisivat valmiita sitten jatkossa lähtemään mukaan. Nyt nämä neuvottelut ovat edenneet Suomen ja Venäjän välillä virkamiestasolla. Uutta ministeriä en ole vielä näissä merkeissä tavannut, joten en hänen yksiselitteistä kantaansa tiedä, mutta me lähdemme siitä nyt tietysti aikaisempien neuvottelujen pohjalta, että seuraamme tätä tilannetta ja olemme kiinteässä yhteistyössä. Katsomme näin, että tietysti Suomelle on hyvin tärkeätä se, että Venäjä tilaisi Suomelta näitä monitoimimurtajia tai jäänmurtajia, mikä se heidän tilauksensa sitten onkaan, ja tässä olemme erittäin kiinteässä yhteistyössä. Me lähdemme siitä, että Suomi tekee kaikkensa sen suhteen, että Venäjän tilaukset saataisiin meidän telakoillemme. Eli asia on juuri tässä vaiheessa.

Kari Uotila /vas:

Arvoisa herra puhemies! Kuten ed. Tiusanen totesi, tällä on suuri työllisyysmerkitys. Tällä hetkellä telakalla, joka on rakentanut yli puolet kaikista maailman jäänmurtajista, eli Helsingin telakalla on lomautettuna yli tuhat työntekijää, työpaikalla on töissä käytännössä työntekijöitä vain muutama kymmenen, sen lisäksi suunnittelijoita. Vaikka tämä tietysti, mikäli tästä päätös syntyy, kilpailutetaan ja aika tulee näyttämään, mikä telakka sen tulee saamaan, niin kuitenkin tähän työllisyyteen viitaten toivon nopeaa käsittelyä.

Kehyksien osalta valtiovarainministeri Kalliomäki tuntuu olevan kovin tiukalla päällä, niin kuin koko hallituskin. Kysyisin arvoisalta liikenne- ja viestintäministeriltä, miten hän näkee tämän rahoituksen ja onko hän viemässä esitystä talouspoliittiseen ministerivaliokuntaan, jotta tämän hankinnan rahoitus erityisesti käyttökustannusten jakautumisen osalta olisi myöskin turvattu.

Liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen

Arvoisa puhemies! Eräs keskeinen tekijä tässä hankkeessa tietysti on ollut se, mitä maksaa, miten kustannukset jakautuvat ympäristöministeriön ja toisaalta liikenneministeriön kesken, ja sitten on vielä tämä Venäjä-kuvio tässä kaiken kaikkiaan. Joka tapauksessa tavoitteeni on se, että ensi viikolla tämä asia viedään talouspoliittiseen ministerivaliokuntaan, ellei mitään estettä tule. Lähtökohta tulee olemaan se — koska olen, niin kuin ed. Uotilakin, hyvin tietoinen siitä, mikä meidän telakoidemme tilanne on — että tämä ei saa jäädä riippumaan sillä tavalla Suomen tilanteesta, että venäläisten tilaus estyisi. Tässä tulemme tekemään kaikkemme. Kun Suomen monitoimimurtajakysymys viedään talouspoliittiseen ministerivaliokuntaan, niin toivon, että tämä myös omalta osaltaan sitten edesauttaa tätä Venäjän tilannetta, joka tällä hetkellä on ainakin siis aikaisempien neuvottelujen pohjalta ihan myönteinen.

Antti Kaikkonen /kesk:

Arvoisa puhemies! Minäkin toivon, että tässä hankkeessa kiirehditään. Öljy- ja kemikaalikuljetusten määrä kasvaa nopeasti Suomenlahdella. Haluan myös kiinnittää huomiota tähän tilauksen hankintaan. Tässä tuli esille tämä kilpailuttaminen. Kuitenkin tilauksella on erittäin merkittäviä työllisyys- ja talousvaikutuksia. Onko nyt ylipäätänsä mahdollista varmistaa ainakin se, että tilaus tehdään suomalaiselta telakalta?

Liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen

Arvoisa puhemies! Kyllä minä mieluusti sen varmistaisin, (Ed. Pulliainen: Kieli keskellä suuta!) että se sieltä tehtäisiin, mutta tietysti nämä kaikki realiteetit on otettava huomioon, ja lähden siitä, että edustajat ovat näistä realiteeteista erittäin hyvin tietoisia.

Puhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.

​​​​