Täysistunnon pöytäkirja 40/2004 vp

PTK 40/2004 vp

40. TORSTAINA 15. HUHTIKUUTA 2004 kello 16.30

Tarkistettu versio 2.0

Uudenmaan maakuntien yhdistäminen

Mikaela Nylander /r:

Värderade talman! I de östnyländska kommunerna finns ett starkt motstånd mot utredningsman Alanens förslag att sammanslå Nylands och Östra Nylands landskap. För någon vecka sedan lär minister Manninen ha krävt att något måste göras och det minsta som kan göras är att Sibbo införlivas med Nylands landskap. Exakt vad anser minister Manninen att den kommunala självstyrelsen innebär, och hur kommer ministern att respektera den kommunala självbestämmanderätten efter att tiden för remissbehandlingen av den så kallade Alanenrapporten gått ut?

Arvoisa puhemies! Kunnat Itä-Uudellamaalla vastustavat selvitysmies Alasen ehdotusta Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakuntien yhdistymisestä. Muutama viikko sitten ministeri Manninen on lehtitietojen mukaan vaatinut, että maakuntarajakysymyksessä jotain on tapahduttava ja vähintä, mitä on kysymyksessä tehtävissä, on Sipoon liittäminen Uudenmaan liittoon. Tarkasti ottaen, mitä mieltä ministeri Manninen on kuntien itsemääräämisoikeudesta ja miten ministeri tulee kunnioittamaan kuntien tahtoa lausuntokierroksen jälkeen?

Alue- ja kuntaministeri Hannes Manninen

Arvoisa puhemies! Lausuntokierros on päättymässä muistaakseni kuukauden lopussa. Sen jälkeen lausunnot analysoidaan ja niitä arvioidaan tietysti myöskin niiden lausuntojen valossa, jotka tulevat muilta alueilta, joita myöskin tämä asia koskee. Asiahan ei ole yksipuolinen, pitää tarkastella koko Helsingin seudun ja Uudenmaan kokonaisuutta ja katsoa, millä tavalla hallitusohjelmassa asetettu tavoite voidaan tarkoituksenmukaisimmalla tavalla saavuttaa sillä tavoin, että mahdollisimman vähäisessä määrin joudutaan toimimaan vastoin kokonaisuuden ja näiden lausuntojen etua. Mutta se on sanottava, että jos jokaisen kunnan mielipidettä noudatetaan, minkäänlaista uudistusta koskaan tässä maassa ei tulla saamaan aikaan.

Mikaela  Nylander  /r:

Arvoisa puhemies! Ymmärsinkö oikein, että jos nykyisen Itä-Uudenmaan maakuntaliiton kaikki kunnat haluavat säilyttää meidän oman liittomme ja maakuntamme ja jos sitten Helsingin seudun ja Uudenmaan muut kunnat vastustavat tätä, niin silloin kunnioitetaan tämän toisen maakunnan kuntien tahtoa? Onko todellakin näin?

Alue- ja kuntaministeri Hannes Manninen

Arvoisa puhemies! Asioita punnitaan keskenään, mitä hyötyjä, mitä haittoja eri asioista on, ja tällaisten vertailujen perusteella tietysti päädytään lopulliseen ratkaisuun. Tietysti sen lopullisen ratkaisun sitten, hallituksen esityksen, tekee valtioneuvosto ja viime kädessä eduskunta, koska eduskunta ainakin merkittävän osan näistä muutoksista joutuu lakimuutoksina hyväksymään. Sinänsä maakuntien rajojen muuttaminen on valtioneuvoston toimivallassa.

Puhemies:

Tämä kysymys on loppuun käsitelty.

​​​​