Täysistunnon pöytäkirja 40/2010 vp

PTK 40/2010 vp

40. KESKIVIIKKONA 21. HUHTIKUUTA 2010 kello 14.01

Tarkistettu versio 2.0

2) Hallituksen esitys muutoksenhakua käräjäoikeudesta koskevaksi lainsäädännöksi

  jatkui

Jacob Söderman /sd:

Arvoisa puhemies! Tämä äänestyksen tulos tarkoittanee sitä, että tähän lakiehdotukseen jää kaksi kohtaa, joista perustuslakivaliokunta on lausunnossaan epäillyt, että ne ovat ihmisoikeussopimuksen ja sen lisäpöytäkirjan vastaisia. On tietysti toivottavaa, että taitavat asianajajat eivät saa tästä uutta perustetta saattaa Suomen valtiota vaikeuksiin ihmisoikeustuomioistuimessa.

Eilisessä keskustelussa lähes kaikki puhujat pitivät lakialoitetta hyvänä ja monet kertoivat, että suurin osa asiantuntijoista oli kannattanut sitä. Kuitenkin lakivaliokunnan enemmistö esittää lakialoitetta hylättäväksi. Kun lakivaliokunnan puheenjohtaja nyt on joukossamme, voisiko hän kertoa, miksi oikeastaan tämä lakiesitys ehdotetaan hylättäväksi.

Esko-Juhani Tennilä /vas:

Arvoisa puhemies! Minä myöskin haluan kuulla tämän vastauksen, ennen kuin jatkamme keskustelua.

Yleiskeskustelu päättyi.