Täysistunnon pöytäkirja 40/2010 vp

PTK 40/2010 vp

40. KESKIVIIKKONA 21. HUHTIKUUTA 2010 kello 14.01

Tarkistettu versio 2.0

9) Laki alkoholilain 14 §:n muuttamisesta

 

Päivi Räsänen /kd(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Esitän tässä aloitteessani alkoholilakia muutettavaksi niin, että vähittäismyynnissä sallitun alkoholijuoman suurin sallittu alkoholitilavuusprosentti laskisi nykyisestä 4,7 prosentista 3,5 prosenttiin. Tämän lakiehdotuksen tarkoituksena on vähentää alkoholin kulutusta ja vähittäismyyntiä ja sitä kautta toki pienentää alkoholihaittoja.

Hyvin suuri osa, noin 45 prosenttia, alkoholista juodaan oluena, ja siksi juuri oluen saatavuuden rajoittamiselle on perustelunsa. Suomessahan kansanterveyden asiantuntijat ovat useaan kertaan tätä esittäneet, ja Ruotsin kokemus niin sanotun kakkosoluen myynnin aloittamisesta vuonna 1997 oli positiivinen. Ruotsissa päivittäiskaupoissa myytävän oluen korkeimmaksi sallituksi tilavuusprosentiksi määrättiin tuolloin 3,5, ja tämän seurauksena alkoholin kokonaiskulutus laski maassa noin 8 prosenttia, ja mitä luultavimmin tämä sama toimisi myös Suomessa.

Tuija Nurmi /kok:

Arvoisa puhemies! Tässä aloitteessa on puututtu asiaan, joka on aika uusi ongelma käsiteltäväksi, kun alkoholiin suhtaudutaan aika myötämielisesti tänä päivänä. Totuus on, että alkoholisairaudet aiheuttavat runsaasti henkilökohtaisia kärsimyksiä ja tietenkin yhteiskunnallisia vaikutuksia. Terveydenhuolto varmasti tarvitsisi resursseja sellaisiin tauteihin, jotka aivan oikeasti tarvitsevat hoitoa, ja alkoholin, sanon nyt, väärinkäyttö tai liikakäyttö on sellaisia asioita, joita voidaan itse ennalta ehkäistä ja johon voidaan itse vaikuttaa. Ja kai siihen on joku syykin, miksi Jeppe juo.

Katson, että tämä lakialoite auttaa purkamaan tätäkin probleemaa ja herättää keskustelua, miksi ihmiset käyttävät niin runsaasti alkoholia. Ajatellaanpa niitä nuoria aikuisia, jotka jäävät pois työelämästä mielenterveydellisten ongelmien vuoksi. Niistä aiheutuu noin 6,6 miljardin euron vuosittaiset kulut. Jos osa näistä mielenterveysongelmista johtuu muun muassa siitäkin, että alkoholi on ongelma, niin varmasti saisimme paljon ihmisiä pelastettua tavalliseen hyvään elämään ja tietenkin kunnon elämään, joka on parasta huumetta. Kaikki keinot alkoholin oikeaoppiseen käyttöön ovat mielestäni tarpeen ja siinä on ed. Päivi Räsänen taas kantanut oman kortensa asian puolesta kekoon. Kiitos siitä.

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa puhemies! Maailman terveysjärjestön mukaan tehokkaimmat keinot vähentää alkoholin kulutusta ja siten alkoholihaittoja ovat vaikuttaminen alkoholin hintaan, eli veropolitiikka, toiseksi alkoholin saatavuuteen ja kolmanneksi alkoholin mainontaan. Tässä aloitteessa on kysymys nyt saatavuudesta, eli ruokakaupoista ei enää saisi niin vahvaa olutta, vaan totutettaisiin kansalaisia, jotka haluavat niitä ruokakaupoista ostaa, käyttämään miedompia alkoholijuomia.

Muistutan vielä siitä, että alkoholi ja sen haitat aiheuttavat yhteiskunnalle suuria kustannuksia, jopa 6 miljardin euron kustannuksia vuositasolla, ja kuitenkin sitten huomattavasti pienempi osa saadaan verotuloina arvonlisävero mukaan lukien kerättyä valtiolle alkoholin käytöstä. Eli kovin haitallisia vaikutuksia yhteiskunnalle monella tasolla tästä tulee.

Tuija Nurmi /kok:

Arvoisa puhemies! Näin kun tässä kaksi lääkäriä keskustelee, täytyy sanoa sekin seikka, että lääkärit eivät kovin herkästi lähde poliitikoille ongelmia tuputtamaan. Mutta alkoholisairaudet ovat kyllä avanneet monen kollegan suut, ja he ovat siitä ottaneet yhteyttä. Mielestäni eduskunnan tulee paneutua näihin asioihin vakavasti.

Nyt minulla ei tässä edessäni ole tilastoa, mutta muistelisin näin, että alkoholi on ihan keskeinen työikäisten tappaja. Kuten useasti tässäkin salissa meidän puhemiehemme on peräänkuuluttanut hyvän esimerkin antamista, niin tässä me aikuiset annamme nuorille esimerkin, miten alkoholia tulisi käyttää kohtuudella ja maltillisesti. Siinä onkin sitten meillä jokaisella, ainakin meillä kansanedustajilla, paikka näyttää, miten käyttää alkoholia sen suuntaisesti, että meistä voi ottaa mallia.

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa puhemies! Todellakin näitä alkoholin käytöstä suoraan johtuvia kuolemia vuosittain on noin 3 000 ja sen lisäksi alkoholiin liittyviä tapaturma- ja väkivaltakuolemia noin 1 000. Neljäsosa kaikista tehohoidon paikoista menee alkoholisairauksien tai alkoholin aiheuttamien sairauksien hoitoon. Todellakin nuo sairaaloiden päivystävät lääkärit kertovat siitä, miten viikonloppuisin yli puolet niistä sairauksista, jotka tuovat potilaita päivystykseen, johtuu nimenomaan alkoholin käytöstä.

Tuija Nurmi /kok:

Arvoisa puhemies! Tästä aiheesta on tehty muistaakseni — ainakin itselleni juuri nämä luvut, jotka ed. Räsänen mainitsi, tulivat mieleen — kirjallisia kysymyksiä ja erilaisia aloitteita. Ehkä olisi aihetta jossakin vaiheessa, ehkä siinä yhteydessä, kun terveydenhuoltolaista puhutaan tai jossakin muussa yhteydessä, puhua tästä ennalta ehkäisevästä terveydenhuollosta, ruuan ja elintapojen vaikutuksesta kansalaisiin samoin kuin mielenterveyden hoitamisesta, koska näillä elämäntapaohjeilla voimme pitää (Ed. Jukka Mäkelä huokaa) ihmisten terveydestä huolta. — Kuulin vasemmalta takaa huokauksen. Tiede-lehdessä oli juuri eräästä kirjasta selvitys. Siinä kerrottiin, että ihmisen onnellisuus on näitten tutkimusten mukaan 50 prosenttia kiinni perimästä, 10 prosenttia ympäristön olosuhteista, ja 40 prosenttia ihminen voi vaikuttaa siihen itse. Tältä pohjalta uskon, että me voimme ympäristöömme vaikuttaa sen 10 prosenttia ja sillä valistuksella sen 40 prosenttia. Olen kuitenkin sen verran positiivinen, että ajattelen, että sekä alkoholin että myös myönteisten elämäntapojen vaikutus terveyteen ovat niin tärkeitä, että meidän kannattaa satsata tähän ennaltaehkäisyyn.

Jukka Mäkelä /kok:

Arvoisa puhemies! Viime viikolla nuorten parlamentti kokoontui täällä eduskunnassa, ja tämä teema oli semmoinen, joka oli siinä paljon esillä. Minusta on erittäin myönteistä, että tällä hetkellä kaiken kaikkiaan nuorison alkoholin käyttö on laskussa, ja minä luotan siinä nuorisoon. Kun tätä keskustelua näiden koululaisten kanssa käytiin, niin edustajien toimesta tuli paljon esityksiä siitä, että lakeja säätämällä ja tiukentamalla tämä asia hoituisi, mutta nuorten parista tuli paljon näkemyksiä, joiden mukaan paras keino siihen on, että luodaan edellytykset sille, että kukin pystyy itse ottamaan suurimman vastuun omista tekemisistään. Minun mielestäni nämä nuorten näkemykset olivat valtavan hyviä ja meidän on edustajina toimittava kaikin keinoin juuri siten, että nuorten toimijoiden omaa vastuuta pystytään lisäämään.

Tuija Nurmi /kok:

Arvoisa puhemies! Ed. Mäkelä sanoi juuri niin kuin minäkin olen näiltä nuorilta ymmärtänyt, aivan oikein, että valtaosin nuoret ovat täysin tervejärkisiä, normaaleja ja niin sanottuja hyviä nuoria ja he haluavat ottaa vastuuta. Näin minäkin olen sen kokenut aivan samalla lailla kuin täällä nuoret toivat sen ilmi ja nyt ed. Mäkelä kertoi. 16—20-vuotiaista nuorista löytyy yhä isompi ryhmä, joka haluaa edelleen viettää päihteetöntä elämää. Ei voi kerta kaikkiaan pistää semmoista leimaa nuoriin, että he ovat kaikki vaikeita nuoria ja hulttioita, koska valtaosa on hyviä. Nuoret haluavat ottaa vastuuta, ja he kysyvät meiltä, miten he voivat vaikuttaa omaan elämäänsä. Näitä yhteydenottoja tulee, ja toivon, että edustajat vastaavat niihin myös asiallisesti sähköpostitse, kun niitä kyselyitä tulee.

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa puhemies! Nuorten alkoholinkäyttötapa seuraa yllättävän pitkälle sitä, millä tavalla alkoholia käyttävät heidän vanhempansa ja ne muut aikuiset, jotka ovat esimerkkinä ja mallina heille. On todettu myös tutkimuksissa, että nuoret ovat aika konservatiivisia tässä suhteessa ja seuraavat niitä malleja, joita heidän ympärillään on, ja tämä tietysti asettaa myös aikuisille suuren vastuun, minkälaista mallia alkoholin käytöstä annetaan. On turha kalliiden kampanjoiden avulla vakuuttaa, että elämä on parasta huumetta, jos aikuiset itse antavat sen mallin, että esimerkiksi hauskanpitoon ja juhlimiseen automaattisesti tulee yhdistyä humalajuomisen. Sen vuoksi me aikuiset todellakin olemme ennen muuta vastuussa siitä, millaista mallia lapsille ja nuorille alkoholin käytöstä annamme.

Jouko Laxell /kok:

Arvoisa puhemies! Tulin juuri äsken saliin ja en tiedä, mistä kaikesta on puhuttu. Mutta siinä kohtaa, mitä äsken ed. Räsänen puhui, olen aivan samaa mieltä meidän aikuisten osuudesta.

Tuija Nurmi /kok:

Arvoisa puhemies! On aivan totta, että esimerkin voima on tärkeä, mutta sitten täytyy myös muistaa, että siinäkin on poikkeuksia. Vaikka kasvatamme nuoriamme mahdollisimman hyvin ja elämme nuhteetonta kunnon elämää, niin saattaa olla kuitenkin, että nuori joutuu huonoon seuraan tai jostakin syystä elämä vie ehkä vääränlaiseen seuraan ja silloin tulevat ehkä huumeet, alkoholi jne. mukaan elämään. Eli ei siinä ole mitään takuita. Kuitenkin täytyy sitten, jos joku erehtyy, antaa heille mahdollisuus saada tukea ja päästä kuiville.

Tässä keskustelun aikana muistuvat mieleen aika monet keskustelut nuorten kanssa, kun olen ihmetellyt, että he liikkuvat yöelämässä ja ovat sosiaalisesti aktiivisia, mutta he eivät käytä juuri lainkaan alkoholia. Kyllä pääsääntöisesti se vastaus on ollut, kun olen heiltä kysynyt, miksi näin on, että he ovat nähneet varoittavan esimerkin, mitä liiallinen alkoholin käyttö saa aikaiseksi. Vastaus on ollut siis näin selkeä, että esimerkin voima on tehnyt vaikutuksen ja joku, joka on käyttänyt liikaa, on ollut hyvä negatiivinen esimerkki.

Jukka Mäkelä /kok:

Arvoisa puhemies! Lyhyesti vielä. Ehdottomasti olen samaa mieltä ed. Räsäsen kanssa siitä, että vanhempien on tunnettava vastuunsa ja omalla käytöksellään sitä osoitettava, mutta se ei minun mielestäni pelkästään riitä. Minun mielestäni vanhempien on kannettava vastuunsa myöskin sillä tavalla, että he näyttävät ja osoittavat, että kunkin tulee oppia kantamaan vastuu omasta itsestään. Minä en usko, että me pelkästään lakeja säätämällä pystymme alkoholikulttuuriamme parantamaan, ikään kuin sen taakse ei voi mennä piiloon. Minun mielestäni on vaadittava myöskin sitä, mitä nuoret itsekin vaativat, että korostetaan sitä omaa vastuuta käyttäytymisestä ja omaa vastuuta myöskin päihteiden käytössä.

Tuija Nurmi /kok:

Arvoisa puhemies! Juuri näin on kuin ed. Mäkelä sanoi, että nuoria on kuultava. Itse uskon kyllä porkkanan vaikutukseen, myönteisen kautta vaikuttamiseen, pikemmin kuin kepillä uhkailuun. Eli annetaan vastuuta nuorille, mutta katsotaan sitten, että he myös pystyvät vastaamaan huutoonsa, ja annetaan tukea heille.

Yksi hyvä keino lisätä tietoisuutta alkoholin vaikutuksista on myös se — ei pelkästään oppitunnit terveydenhuollossa koulussa, kodillehan kasvatus kuuluu, ja vielä kerran tuon sen mahdollisuuden esiin — että voisimme ihan hyvin hyväksyä sen, että koulujen kotitalousoppitunneilla opetetaan eri alkoholit, niiden käyttö ja vaikutukset, jolloin salaisen kielletyn hedelmän maku poistuu. Huomataan, että on erilaisia viinejä ja ne joissakin maissa jopa katsotaan elintarvikkeiksi. Kun opetetaan, miten eri juomia juodaan, missä yhteyksissä ja missä maissa, niin ehkä se kansainvälistyminen ja tieto vie kielletyn hedelmän maun pois ja kiinnostus ylenpalttiseen juomiseenkin vähenee.

Jouko Laxell /kok:

Arvoisa puhemies! Aikuisten oma esimerkki ja huolehtiminen on mielestäni vähintään 80 prosenttia onnistumisesta. Koskaan ei täysin onnistuta.

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa puhemies! Tuo ed. Mäkelän esille ottama oman vastuun korostaminen on tärkeä, mutta kyllä se jäi hiukan abstraktiksi, millä tavalla tämän me poliitikkoina veisimme läpi. Toki alkoholivalistus, jossa tätä omaa vastuuta voi korostaa, on tärkeää, ja sitä kouluissa annetaan, mutta valitettavasti esimerkiksi kouluterveystutkimuksessa todettiin, että ei ollut mitään eroa nuorten päihteiden käytössä sillä, oliko koulussa annettu alkoholivalistusta vai ei. Ehkä oli sitten huonolaatuista tämä päihdevalistus, mutta valitettavasti se ei näytä olevan se tehokkain keino vaikuttaa, vaikka sitäkin varmasti tulee edelleen käyttää.

Sen sijaan se, mikä tässä tutkimuksessa näkyi, oli vanhempien valvonta, se, että vanhemmat tietävät, missä nuori menee, ja tuntevat hänen kaverinsa. Se oli kaikkein tehokkain keino vaikuttaa asiaan. Ja sen lisäksi kyllä edelleenkin haluan korostaa sitä, että meidän kansanterveysasiantuntijamme niin Suomessa kuin sitten Maailman terveysjärjestössä pitävät tärkeänä sitä, että vaikutetaan sekä hinnan, saatavuuden että mainonnan rajoittamisen kautta alkoholipolitiikkaan. Sillä voidaan vaikuttaa nimenomaan niihin kaikkein heikoimpien yksilöiden, esimerkiksi suurkuluttajien ja myös sitten toki nuorten, alkoholisoitumiseen.

Tuija Nurmi /kok:

Arvoisa puhemies! Ed. Räsäsen lakialoite tähtää siihen, että alkoholihaittoja pienennetään. Pääsin joulun alla tutustumaan Lahdessa Sininauha ry:n toimintaan. Se on mielestäni varsin arvokasta. On harvoja paikkoja, joihinka päihtyneet ihmiset pääsevät saamaan apua. Ehkä seurakunnat ja sininauhayhdistys ovat niitä harvoja paikkoja, joissa otetaan vastaan alkoholinvaikutuksen alaisena olevat ihmiset, jotka hakevat apua.

Kun sininauhayhdistys auttaa ihmisiä selviytymään takaisin normaaliin arkeen, niin siellä on kohdattu myös sellaisia ongelmia, että nämä ihmiset ovat niin syrjäytyneitä ja jo niin poissa normaalin yhteiskunnan raiteilta, että kun he saavat tietyn summan rahaa kuukaudessa, niin he eivät tiedä, kuinka sitä rahaa tulee käyttää ja mihin ensisijaisesti. Heille pitää opettaa, että ensiksi maksetaan ruokalaskut, asuntomaksut, sähköt ja niin edelleen ja sitten vasta ostetaan loppurahalla tupakkaa ja niin edelleen.

Mielestäni tämä on aika huolestuttava kehitys. Kyllä olen sitä mieltä, että aika pitkälle se lähtee tästä jostakin meidän keskustelumme yhteenvedosta, että on oltava turvallinen lapsuus, jossa on yksi tai useampi, mieluimmin ainakin yksi, turvallinen aikuinen nuorilla, ja nuorille annetaan siinä vaiheessa, kun heidän kehityksensä on sille altis, vastuuta ja sitten annetaan tietenkin tukea kotoa oikean suuntaiseen kasvuun. Mutta lasten kasvatus on maailman vaikein tehtävä mielestäni.

Jukka Mäkelä /kok:

Arvoisa puhemies! Edelleen jaan sen mielipiteen, että hinta, saatavuus ja mainonta vaikuttavat tähän alkoholikäyttäytymiseen. Valistus vaikuttaa myöskin, ja varmasti on tehty paljon semmoista valistusta, jolla ei juurikaan ole ollut merkitystä. Mutta kun nuoret itse vastasivat siihen, minkä takia heidän alkoholinkäyttönsä on vähentynyt, niin heidän oma selityksensä oli se, että se on heidän omissa arvoissaan. Globaalissa maailmassa erittäin humalahakuinen juominen ei ole enää niin sanotusti in, vaan nuorten käyttäytymistapa on muuttunut. Pidän sitä erityisen positiivisena ja toivoisin, että sitä pystyttäisiin kaikin keinoin vahvistamaan.

Jouko Laxell /kok:

Arvoisa puhemies! Korostan edelleen tätä perheen valvontaa tässä asiassa. Minusta se olisi kyllä äärettömän tärkeää.

Tuija Nurmi /kok:

Arvoisa puhemies! Aivan lyhyesti vielä. En halua jankata tätä, mutta nyt kun ed. Mäkelä tämän sanoi näin selkeästi — tiedän, että hän on kolmen lapsen isä — niin jospa me pystyisimme löytämään sen keinon, että voisimme kaikin keinoin positiivisesti tuoda esiin ja tukea sitä nuorten uutta asennetta. Asennemuutos vaatii aina semmoisen 25 vuotta, ja nyt meillä on näitä nuoria tulossa, joilla on kovaan maailmaan terveet raittiusliikkeen arvot, sanon nyt näin leikkimielisesti. Eiköhän lähdetä joukolla etsimään keinoja, mitenkä tukea sitä.

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa puhemies! Aivan varmasti se, että asennetasolla saadaan muutosta aikaan nimenomaan niin, että alkoholinkäytössä painopiste siirtyisi pois tästä humalahakuisesta juomisesta alkoholin niin sanottuun sivistyneeseen käyttöön, on varmasti se kaikkein toivottavin muutos, mitä yhteiskunnassa odotetaan. Se muutos, mikä nuorten kohdalla alkoholinkäytössä on tapahtunut, antaa toki toivoa, että tähän suuntaan oltaisiin pikkuhiljaa menemässä. Kaikin keinoin siihen täytyy pyrkiä.

Keskustelu päättyi.