Täysistunnon pöytäkirja 41/2002 vp

PTK 41/2002 vp

41. TORSTAINA 11. HUHTIKUUTA 2002 kello 18

Tarkistettu versio 2.0

2) Hallituksen esitys terveyttä ja turvallisuutta vaarantavia rikoksia koskevien rikoslain säännösten uudistamiseksi ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

 

Jari   Koskinen  /kok:

Arvoisa herra puhemies! Tämän esityksen yksi keskeinen osa on se, että tässä myös kriminalisoidaan dopingaineet. Tämän esityksen perusteella dopingrikoksina rangaistaisiin dopingaineiden laiton maahantuonti, valmistaminen ja levittäminen. Viimeistään toissa talven Lahden MM-kisat avasivat yleisön silmät Suomessakin siitä, että dopingaineet ovat valitettavasti erittäin olennainen osa huippu-urheilussa, ainakin osissa lajeista. Tämä lakiesitys on tietysti yksi pieni osa taistelussa dopingia vastaan, mutta tietysti tärkeintä on se, mitä urheilujärjestöt itse tekevät, minkälaista kansainvälistä yhteistyötä saadaan aikaiseksi, että dopingaineiden käyttö voitaisiin estää ja tämä nykyinen aika huono tilanne esimerkiksi hiihdossa saataisiin torjuttua.

Jouni  Lehtimäki  /kok:

Arvoisa puhemies! Olen ed. Jari Koskisen kanssa samaa mieltä siinä, että dopingin käyttö pitää saada lopetettua. Mutta tämän lain ongelma on siinä, että tämähän ei kriminalisoi dopingin käyttämistä, ainoastaan välittämisen ja maahantuonnin. Niin kuin lähetekeskustelussa moneen otteeseen todettiin, tähän jää kyllä dopingin käyttämisen kokoinen aukko, eli valiokunnalla ja hallituksella olisi pitänyt olla rohkeutta mennä siihen suuntaan, että myöskin dopingin käyttäminen on laitonta.

Erkki  Kanerva  /sd:

Herra puhemies! Kyllä tämä ed. Lehtimäen esiin tuoma näkemys valiokunnalle esitettiin, mutta oli monta syytä puoltaa sitä ratkaisua, mikä mietintöön tuli, ja niistä ehkä keskeisin on se, että siinä tulisi seurauskumulaatio, jos käyttökin kriminalisoitaisiin. Huippu-urheilu on järjestöjen käsissä ja monopoli, ja ne ovat omaksuneet omissa säännöissään verraten ankarat seuraamukset, jotka urheilijan kohdalla voivat olla kovempiakin seuraamuksia kuin tässä esitetään välittäjille ja maahantuojille. Kun ne eivät taas ole tuomioistuimen käsissä, niin seuraamuskumulaatio oli ehkä yksi keskeisin syy, että käyttöä ei kriminalisoitu. Varsin vähän se tuli esille asiantuntijakuulemisessa, mutta on myönnettävä, että tuli.

Jari  Koskinen  /kok:

Arvoisa herra puhemies! Ed. Lehtimäki puuttui ihan tärkeään asiaan, mutta uskon, että olennaista on se, että saadaan edes laiton maahantuonti, valmistaminen ja levittäminen kriminalisoitua. Käytön kohdalta tilanne ei ole ollenkaan niin helppo. Tärkeintä on kuitenkin se, että urheilujärjestöt omissa säännöissään selvästi tuomitsevat dopingin ja jos tapauksia tulee, sen jälkeen langetetaan kilpailukielto, josta seuraa yleensä huippu-urheilussa myös taloudellisia menetyksiä. Se on ehkä ainoa tapa, millä tässä ikävässä dopingasiassa päästään edes jollain tavalla järjestykseen.

Jouni Lehtimäki /kok:

Herra puhemies! Ed. E. Kanervalle vain toteamuksena se, että seurauskumulaation käyttäminen perusteena ei ole kovinkaan kestävä. Jos ajatellaan korkeitten virkamiesten tekemiä rikoksia, niin monta kertaa näihin liittyy se, että virkamies menettää virkansa. Tässäkin on kysymyksessä kaksinkertainen seuraamus, eli tuota perustelua en täysin hyväksy, vaikka ed. Kanerva on oikeassa siinä, että järjestöillä on oma sanktiojärjestelmänsä.

Erkki Kanerva /sd:

Arvoisa puhemies! Ed. Lehtimäki esitti hyvin ajankohtaisen ongelman seuraamuskumulaatiosta virkamiehen kohdalla, mutta ei kai asia ratkea niin, että luodaan sama ongelma jollekin toiselle sektorille, vaan virkamiesten ongelma pitää ratkaista erikseen.

Yleiskeskustelu päättyy.