Täysistunnon pöytäkirja 41/2002 vp

PTK 41/2002 vp

41. TORSTAINA 11. HUHTIKUUTA 2002 kello 18

Tarkistettu versio 2.0

3) Hallituksen esitys terrorististen pommi-iskujen torjumista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

 

Jaakko Laakso /vas:

Herra puhemies! Haluan tässäkin yhteydessä todeta sen, että kuten niin moni muukin sopimus terrorismia vastaan myös tämä on tehty ennen viime vuoden syyskuun tapahtumia. Niin tämän kuin monien muidenkin terrorisminvastaisten sopimusten ongelmana on ollut se, että valtiot eivät ole ratifioineet näitä sopimuksia ja soveltaneet niitä osaksi kansainvälistä lainsäädäntöä. Erityisesti tämä ongelma koskee Yhdysvaltoja, ja tämänkin osalta on todettava, että kun tämä sopimus on ollut voimassa jo pitempään, olisi tietenkin välttämätöntä, että kansainvälinen yhteisö panostaisi niitä valtioita, jotka eivät vielä ole mukana näissä sopimuksissa, sekä allekirjoittamaan että ratifioimaan sopimuksen.

Kimmo Kiljunen /sd:

Arvoisa puhemies! Ed. Laakso nosti esille Yhdysvaltain kannan YK:n kahdessatoista terrorisminvastaisessa sopimuksessa. Kuten tiedämme, tosiseikka on todella näin, että Yhdysvallat ei ennen 11.9. antanut kovin suurta arvoa näille sopimusjärjestelyille. Sen sijaan on tietenkin rohkaisevaa se, että Yhdysvallat on nyt aktivoitunut ei ainoastaan terrorisminvastaisessa sodassa vaan myöskin on ollut valmis uudelleen arvioimaan kantaansa terrorisminvastaisiin sopimuksiin. Sen sijaan, että sitä nyt enemmän kiittelisi, niin täytyisi tietenkin huomioida se, että vaikka 11.9. jälkeen elimme siinä kuvitelmassa, että monenkeskinen yhteistyöjärjestelmä kansainvälisesti olisi saanut uutta pontta, kun terrorisminvastainen liittoutuma syntyi, niin todellisuudessa tämä monenkeskisyys Yhdysvaltain suunnalta vaikuttaa á la carte -tyyppiseltä eli kovin, kovin valikoivalta.

Tänään elämme sitä päivää, jolloin juhlistamme kansainvälisen rikostuomioistuimen perustamista. Valitettavasti Yhdysvallat ei ole tässä prosessissa mukana, ja löydämme monia muita sopimuksia, kuten aseistariisuntasopimuksia biologisista aseista pienaseisiin, joissa Yhdysvallat ei ole mukana. Jopa ydinkokeen kiellon osalta Yhdysvallat on pidättäytymässä niistä yhteisistä toimista, joilla kansallista turvallisuutta voitaisiin vahvistaa.

Se, että terrorisminvastaisissa laeissa nyt on amerikkalaiset saatu mukaan, on tietenkin positiivista, mutta tietenkin voisimme odottaa sitä, että tämä monenkeskinen yhteistyö olisi kattavampaa myöskin muilla osa-alueilla.

Yleiskeskustelu päättyy.